Zajímavosti

Ztracený svět krystalů v Naica

V roce 2000 celý svět obletěla zpráva o úžasném objevu jeskyně, která se nachází v polopoušti v pohoří Naica, asi 100 kilometrů jihovýchodně od města Chihuahua. Objev jeskyně byl vyjímečný tím, že se jedná o jeskyni Cueva de los Cristales - Jeskyni krystalů. Nachází se zde největší sádrovcové krystaly na světě.  Při těžebních pracích, v hloubce asi 300 metrů, horníci Juan a Pedro Sanchez narazili na jeskyni o průměru 8 m, která byla vyplněna obrovskými krystaly, které dosahovaly délky až deset metrů a průměru až dvou metrů. Jedná se o největší a hlavně nejčistší sádrovcové krystaly, které kdy byly vůbec nalezeny. Čti více >>


Stephen Bishop a Mamutí jeskyně

Hnědý hrbit klobouk, zelený plášť a pruhované kalhoty byly typická jeskyňářská výstroj Stephena Bishopa (1821–1857), otroka který sloužil svému pánu jako turistický průvodce v Mamutí jeskyni.  Bishop si k této jeskyni vybudoval pevné pouto. Mamutí jeskyně pro něj byla více, než jen lopota a každodenní úděl. Díky své touze posouvat lidské poznání o této jeskyni dál, Bishop se za svůj krátký život  stal důležitou kapitolou v příběhu o Mamutí jeskyni.  Čti více >>


Floyd Collins

William Floyd Collins se narodil 20 července 1887 v městě Aburn, které se nachází v americkém státě Kentucky. Byl americký jeskyňář, který se zabýval výzkumem jeskyní v oblasti Národního parku Mamutí jeskyně, kde se nachází stovky kilometrů jeskyní.  30. ledna 1925 se snažil najít nový vstup do jeskynního systému, ze kterého by se mohla stát vyhledávaná turistická atrakce v Kentucky. Collins však zůstává uvězněn v úzké chodbě 17 metrů pod povrchem.  Čti více >>


Jeskynní živočichové

Uvrženi do hlubin říše věčné temnoty, bez možnosti na návrat na povrch, přizpůsobovali se novému prostředí po tisíce let. Jeskynní živočichové často patří k nejpodivuhodnějším stvořením matky přírody. Všeobecně se jim říká "troglobiti," a některé druhy jsou tak vzácné, že se skládají jen z několika málo jedinců žijících v jediné jeskyni.Troglobiti se dělí na dvě skupiny: troglofaunu a stygofaunu. Do troglofauny patři živočichové, kteří v jeskyni obývají prostor nad hladinou podzemních vod. Do stygofauny tedy patří logicky živočichové, kteří žijí v jeskyni ve vodě.  Čti více >> Základy jednolanové techniky 

Principem jednolanové techniky je vystrojení vertikály s využitím přepínek, případně odchýlení lana, takže lano visí volně a nikde se neodírá o skalní masiv. Není-li možné kontaktu lana s masivem zabránit, používají se různé prostředky k ochraně lana. Tedy lano je uchráněno před poškozením, ale na druhé straně tvoří přepínky pro lezce překážku, kterou musí překonat. Nestačí tedy vědět, jak slaňovat či šplhat vzhůru, ale také jak překonávat přepínky, uzly, odchýlení lana (deviace), lanové protektory nebo jak se pohybovat v lanovém traverzu.  Čti více >>  Lumír Pecold – Cesty do podzemí 

OPATRNĚ, PŘEOPATRNĚ SE SUNEME KOLEM VIKLAJÍCÍCH SE KAMENNÝCH BLOKŮ nakupených v nepřehledné změti hrozící zřícením. Se zatajeným dechem podlézám úzkou štěrbinou pod mnohatunovou plotnou zaklíněnou jedním svým rohem o strop a kolébající se při sebemenším dotyku. Jedině tudy se dá projít od tří nevelkých jezer, zásobujících vodou Jezerní tábor, do dalších částí jeskyně, kde máme pokračovat v průzkumu.  Čti více >>   Uzly   

Uzel vychází z osmičkového a má všechny jeho výhody. Používá se k navázání lana ke dvěma kotevním bodům. Smyčky jsou vzájemně nastavitelné. Pozor - max. úhel smyček nesmí přesáhnout 120° (doporučuje se 90°). Při úhlu 120° působí na každý z kotevních bodů síla rovna váze lezce. Je-li úhel větší, kotvení i lano jsou extrémně namáhána (silou větší, než je váha lezce).  Čti více >> Osud jeskynního medvěda (Andrew Curry)

Hervé Bocherens tvrdí, že jeho kolegové označují jeho výzkumnou metodu za trochu „krutou.“ On rozpouští 30 000 let staré zvířecí kosti v kyselině chlorovodíkové, která je dostatečně silná na to, aby rozežrala kov. Kost se rozpustí v louhu, který pak zahřeje na přibližných 200 stupňů Fahrenheita a pak to zmrazí, dokud z toho nezůstane špetka prášku, která váží méně než jednu setinu unce. Metoda může být krutá, ale získají tak cennou chemickou biografii jeskynního medvěda.  Čti více >> 


 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.