Uzly

Osmičkový uzel
 
Používá se k navázání na lano, k upevnění lana ke kotevnímu bodu. Nemá snahu se rozvazovat. Je možné jej použít i k svázání dvou lan (uzel se uváže na jednom konci a druhý konec se protisměrně provlékne - viz. obrázek). Pevnost uzlu je asi 55% nosnosti lana.

 

 

 

Devítkový uzel
 
Používá se jako alternativa k uzlu osmičkovému (při vázání se udělá na osmičkovém uzlu o jednu otočku navíc). V porovnání s osmičkovým uzlem je objemnější, zato má vyšší pevnost - cca. 70%.
 
 
Dračí smyčka
 
Stejně jako uzel osmičkový se používá k navázání na lano. Pozor - uzel má snahu se v nezatíženém stavu rozvazovat! Proto se doporučuje při jeho použití volný konec zajistit pojistným uzlem (poloviční rybářský uzel). Pevnost je oproti uzlu osmičkovému nižší, asi 50%.
 
 
Y
 
Uzel vychází z osmičkového a má všechny jeho výhody. Používá se k navázání lana ke dvěma kotevním bodům. Smyčky jsou vzájemně nastavitelné. Pozor - max. úhel smyček nesmí přesáhnout 120° (doporučuje se 90°). Při úhlu 120° působí na každý z kotevních bodů síla rovna váze lezce. Je-li úhel větší, kotvení i lano jsou extrémně namáhána (silou větší, než je váha lezce).
 
 
Poloviční lodní smyčka
 
Používá se pro dynamické jištění popř. pro slanění.
 
 
Dvojitý rybářský uzel
 
Uzel, kterým se k sobě spojují dvě lana. Pokud je použit ve vertikále mězi dvěma kotevními body, pak se na volném spodním konci uváže např. osmičkový uzel, což při překonávání uzlu umožní zajištění lezce. Uzly, které tvoří rybářský uzel, by neměly být uvázány zrcadlově (viz. obrázek), jinak při dotažení na sebe řádně nepřilehnou.
 

 

Prusík
 
Používá se k zajištění nebo lezení na laně (může nahradit stoupací pomůcky - jumara). Pokud není uzel zatížen, lze jej po laně posouvat. Průměr smyčky musí být menší, než průměr lana, jinak uzel prokluzuje.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud zjistíte jakékoli poškození lan či kotevních bodů, okamžitě informujte vedoucího akce a též předsedu, není-li na akci přítomen. Proveďte zápis do deníku akcí dané lokality.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hlavní zásady při instalaci lan:
 
  • Lano musí být ukotveno minimálně ve dvou nezávislých kotevních bodech. Výjimkou může být pouze takové kotvení, o jehož pevnosti není pochyb (velký skalní blok, silný strom ap.).
  • Lano se nesmí dotýkat skalního masivu v místech, kde může dojít k jeho poškození. Pokud nelze dotyk se skálou vyloučit, musí být učiněna příslušná opatření např. podložení lana, použití vhodné ochranné pomůcky apod.
  • K začátku lana musí být zajištěn bezpečný přístup.
  • Lano musí být opatřeno na konci bezpečnostním uzlem.
  • Všechny prvky kotvení musí být vzájemně propojeny v jeden celek. Tato zásada platí i pro spojování lan v místě kotvení - lana musí být spolu vzájemně provázána, nikoliv spojena jen např. karabinou.
  • Při variantách kotvení do "ypsilon" nesmí být horní úhel větší než 120 stupňů, doporučuje se nepřekračovat 90 stupňů.
 
Dále viz. Bezpečnostní směrnice (oddíl VI. Zásady při speleoalpinismu) 

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.