O Nás

Verze 2.016

Naše ZO 6-20 Moravský kras je základní organizace České speleologické společnosti (ČSS). Naším cílem je objevování, průzkum, výzkum a dokumentace krasových jevů. Snažíme se rozluštit tajemství ukryté v podzemí v severní části Moravského krasu.

V součastné době náš hlavní výzkum probíhá ve dvou jeskyních. V jeskyni Matalova Vymodlená, která se nachází v Hradském žlebu a v sondě Elfí domeček, který se nachází na Macošsko-kateřinské náhorní rovině.

S nadsázkou se dá říct, že naše organizace je rozdělena do tří podskupin.

První skupina se zaměřuje na výzkum v sondě Elfí domeček, kde se snaží dostat z povrchu do neznámých prostorů nad Kateřinskou jeskyní, kde jasný proud vzduchu proudící z podzemí určuje směr pokračování sondy. Nedávný plynový pokus prokázal propojení s Kateřinskou jeskyní. Jelikož tato sonda se nachází v národní přírodní rezervaci Vývěr Punkvy, tak máme vyjímkou umožněné práce jen v podzimním a zimním období.

Druhá skupina se zaměřuje na rekognoskaci přitokové Ztracené chodby, která se nachází v horní části jeskyně Matalova Vymodlená.

Třetí skupina má své pracoviště v dolních patrech jeskyně Matalova Vymodlené. Jelikož se jedná o náročnější charakter pracoviště, tak tyto pracoviště nejsou pro každého. Navíc občasný přítok vody do jeskyně nám nekompromisně určuje dobu kdy a kde se bude pracovat. Nicméně i přes někdy tvrdou lopotu se nám zatím daří tuto část jeskyně každým rokem prodloužit o několik desítek metrů. Letos v květnu se nám povedlo proniknout v chodbě Pod meandry do dalšího pokračování, které má přibližně osm metrů a končí na vodě.

Nicméně i když každý z nás má svoji oblíbenou skupinu a pracoviště, není problém se dle potřeby sloučit a vypomoct na konkrétním pracovišti jako jeden tým.

Nelze opomenout fakt, že na výzkumu spolupracují někteří členové dalších ZO jako například ZO Babická speleologická skupina, Topas, Býčí skála, Speleohistorický klub Brno či Tartaros, ale i naši příznivci, kteří stojí zcela mimo Českou speleologickou společnost.

Mimo výzkum v naších jeskyních se občas vydáme i na jeskyňářské i nejeskyňářské vypravy za poznáním mimo Moravský kras. Z mnohých bych mohl zmínit třeba letošní výpravu na Malou Fatru, Plavecký kras či Podyjí - Thayatal.

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.