Michalka

Jeskyně Michálka se nachází v Hrádském žlebu ve svahu pod starou cestou, která dřív vedla ze Sloupa do Lipovce. 

Dříve se jmenovala Ovčí jeskyně, ale v třicátých letech 19. století zde měl skrýš obávaný lupič Michal Meluzín z Lipovce a na základě toho se jeskyni začalo říkat Michálka a nebo Michalova jeskyně. 

Dno jeskyně bylo rozkopáno. Jsou to stopy kosťařů, kteří před léty vykořisťovali kosti diluviálních zvířat pro továrnu na spodium v Boskovicích. 

V polovině třicátých let 20. století, kdy v Německu získal moc Adolf Hitler, převzala jeskyni Československá armáda, která nechala Michálku masívně vybetonovat a hermeticky utěsnit, poněvadž zde měl vzniknout zodolněný sklad munice. Stavební práce v jeskyni uskutečnila v roce 1937 firma Konstruktiva. Po jejich provedení bylo však od původního záměru upuštěno, vznikl zde sklad bojových plynů, byl zde umístěn yperit. Tento chemický sklad byl známý jako „Sklad 2", objekt „O“, či objekt „Ostrov“. Na ploše cca 300 m2 zde byla umístěna přípravna a samotné prostory pro nádrže na yperit zabíraly asi jen polovinu plochy. 

Za německé okupace jeskyni převzala německá okupační správa. V roce 1943 bylo rozhodnuto, že se zde budou vyrábět součástky do leteckých motorů. V květnu 1944 byly dokončeny stavební úpravy a začala zde výroba, která trvala až do konce 2. světové války. 

Život do Michálky se navrátil roku 1960, kdy se v mlékárně v Otinovsi začalo uvažovat o zavedení výroby plísňového sýru NIVA. Jako zrací sklep byla vytipována právě jeskyně Michálka, která byla nevyužita. Od roku 1963 započala výroba sýrů.


Dokument se po desáte minutě věnuje výrobě sýru Niva.

V roce 2002 kdy ještě Michálka sloužila jako sklep pro dozrávaní sýru Niva, legendární speleog Jiří Moučka (1942-2002) organizuje práce na znovuotevření jeskynních prostor za zdí sýrárny, aby byl zjištěn rozsah a stav jeskyně. Na webu Moravského Speleologického Klubu lze přečíst zprávu o znovu otevření prostorů za zdí Michálky. Zde jen uvádím ve zkratce.

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.