2010

Únor

Sobota 27.2.2010 Skleněné dómy
Účastníci: Jirka Kunc, kluci z Topasu (Libor Láník, Marek Audy, Jindra), Honza
Začátek v 9:00, konec 14:00

 

Na programu byla fotodokumentace hlavního tahu horních pater (po traverz včetně) a kopané sondy za traverzem.





 

Květen

Pátek 7.5. Skleněné dómy
Účastníci: Franci, Kubrt, Dolfa + 1, Jirka, Honza
Začátek v 18:00, konec 21:30

 

Více méně exkurzní akce - Jezerní dóm, Traverz, Tobogán. V Tobogánu můžeme přístě zkusit kopnout směrem pod sintrovou desku, v Dómu nedočkavců bysme rádi zkusili kopnout v JJV pokračování.

Na minulé akci byla vyměněna lana - kompletně od vstupu až po Traverz. Lano nové, Tendon Speleo 10.5.

Počasí: polojasno, 10 stupňů


Pátek 28.5. Skleněné dómy
Účastníci: Jirka, Honza
Začátek v 18:00, konec 21:30

 

Pod poklopem bylo pět netopýrů, již bohužel mrtvých. Akce byla věnována prohlubování sondy na dně Tobogánu. Nejprve jsme posunuli kamennou hrázku o něco níže, aby vzniklo co nejvíce místa pro deponování kopaného materiálu. Při kopání docházelo k mírnému zatápění dna, zřejmě nahromaděnou skapovou vodou z vyšších částí. Uvidíme příště, jak poleví deště, zda tam voda ještě bude nebo se ztratí do nižších - zatím neznámých - částí. Sediment je hodně vlhký a mazlavý. Sondu jsme začali zahlubovat pod sintrovou desku (její mocnost je asi 0.5m).

Počasí: polojasno, 18 stupňů, později zataženo, bouřka

 

Červen

Sobota 19.6. Korálový závrt
Účastníci: Jirka, Honza
Začátek v 12:00, konec 14:20

 

Již dlouho jsme se chtěli podívat na charakter chodeb a výzdoby v Korálovém závrtu a porovnat to se Skleněnými dómy. Výzdoba je velmi podobná, přesto se trošku liší. Charakter je spíše propasťovitý, prostory jsou poměrně velké, ale rozměrů hlavního tahu Skleněných dómů nedosahují. Sedimenty (v nejnižší známé jižní části) jsou písčité s drobnými valouny (do velikosti 1cm). Ale i propástka na opačné straně se zdá být nadějná. Jeskyně zde směřuje stále kolmo dolů. V těchto místech je propástka rozdělena dvěma sintrovými "stropy". Pokud by byla takto přerušována častěji (s volnými prostorami), pak by další průnik směrem dolů nemusel být náročný. Jsou tu velmi nadějná místa, lokalita je ale v konzervaci.

Počasí: zataženo, 15 stupňů
 


Listopad


Středa 10.11. Skleněné dómy
Ondra Holý + Ota Krásný - 19:00 až 00:15, 30 kýblů ze sondy uplne dole. Skončeno na kamenech prosycených tuhým jílem. Perspektiva minimální.
 

Prosinec

Středa 1.12. Skleněné dómy
Ondra Holý + Ota Krásný - 20:00 až 00:00, sestup do katedrály po starém kotvení, množství bahna i nadále stěžuje výstup.


14.12.2010 Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Martin Liška
Začátek: 17:00 Konec: 23:30 Počasí: cca -10 °C, sněží
Činnost: Rovnou jsme sjeli dolů k Traverzu. Prohlídli jsme Jezerní dóm a Tobogán, ze kterého jsme si pro kopání v sondě za Traverzem půjčili některé nářadí. Pak už se šlo kopat. Nejdřív 20 kýblů ve spodní horizontální větvi sondy. Profil už má z obou stran litou skálu. Ve dně hodně velkých kamenů, strop je z hutného jílu s ohlazovými ploškami. Nakonec se kopání změnilo na lámání kamenů a tak jsme se označili perspektivnost za nulovou. Snad by mohlo být zajímavé kopnout ve směru malého suchého stropního žlábku na začátku spodní větve, ale pokračovat ve stávajícím směru sondy se jeví zbytečné. Dál jsme pokračovali v horním horizontálním směru, který byl opuštěn v roce 2007 pro nestabilitu profilu. V kyprém sedimentu jsme nakopali asi 20 kyblíků a během posledních z nich jsme nakopali celkem solidní dutinu (20x20x150 cm), která vede vpravo dál podél stěny. Je v ní čerstvý vzduch, ale průvan necítíme. Těšíme se na příště.


21.12.2010 Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec
Začátek: 15:30 Konec: 23:30 Počasí: cca 0 °C, obleva, zataženo
Činnost: Nečekáme na nic, dnes je jasný program – sonda za Traverzem. Na fakultě Ota sehnal ruční nastavitelný vrták do zemin s dosahem až 3,4 m. Chceme ověřit výhledy v jednotlivých směrech v sondě, aby bylo možné trochu určit, kam upřít úsilí. První sondu Ota dělá ze stropu svislé 4 metrové šachtičky. Vrtáme svisle a po cca 2,5 metrech nás zastavuje pravděpodobně kámen nebo skalní stěna. Druhá půlka vrtu byla v silně písčitých hlínách, vrtání šlo velmi dobře. Mocnost sedimentů nás celkem udivuje, v tomto místě je tedy nad niveletou sondy minimálně 7 metrů sedimentů! Ze šachty se tedy přesouváme k minule nakopané dutině v hlavním vodorovném směru. Vpravo od dutiny mírně dovrchu cca JZ směrem začneme vrtat. Po 3 metrech Kuba při posledním návrtu hlásí minimálně 20 cm volný prostor (!). Po odkopaní cca 75 cm sondy dál nasazujeme vrták znovu a dutinu, nebo minimálně velmi kyprý sediment ověřujeme na délce cca 80 cm (!!). Bohužel z vrtu nejde žádný průvan. Dutina u stěny zahýbá cca směrem ke konci vrtu, takže se rozhodujeme kopat pod ochranou stěny napravo dál podél dutiny. Vykopeme celkem 70 kyblíků a postoupíme tak cca o 1,5 metru. Kopání jde velmi dobře. Místy vykopeme slepencové nebo drobové valouny průměru až 20 cm. Ondra prohlašuje něco o kulmu, Kuba mu už ale cpe další nakopaný kýbl a diskuze je u konce. Okolo dutiny je kyprý sediment (písčitá hlína, místy jílovatější). Dál od dutiny se ulehlost naštěstí zvyšuje, takže se tolik nebojíme opadávání stěn. Unaveni z kopání se rozhodujeme využít vrták po třetí. Volíme místo kde ze sondy odbočuje napravo dolů spodní větev. Vrtáme ale doleva, kolmo na směr hlavního směru, cca 45° dohorně. Zavrtáme celý vrták ( asi 3,2 m). Celý vrt šel ve středně ulehlých rezavě hnědých písčitých hlínách, místy malý kámen. Nalevo od sondy ve „volném“ prostoru chodby tedy hlíny taky dost... Celkem tedy přes 70 kyblíků a 9 metrů odvrtaných ověřovacích vrtů. Jsme zvědavi na opadávání stěn v nových 2 metrech sondy na konci hlavního vodorovného směru. Prohloubili jsme i začátek sondy, aby se do ní lépe vlézalo. Ondra na závěr vylepšil stěny výsypky nakopaného materiálu.
Doufali jsme v lepší výsledky, ale nevadí. Snad to pomůže v lepším určení perspektiv a v motivaci v další kopání. Příště bychom chtěli sondu znova zaměřit a zkreslit. Nevíme kdo v současnosti v sondě ještě kope, ale rada a pomoc by se hodila. Budeme rádi za diskuzi. Zdař Bůh, zdraví tuneláři!


30.12.2010 Exkurze do Erichovy jeskyně a Spirálového komínu
Účastníci: Jiří Kunc, Jiří Kuchař
Venkovní teplota -10°C.
Cíl exkurze byl zhodnotit nejvyšší koncové partie obou jeskyní. Celý první díl Erichovy jeskyně až po začátek vzestupné chodby byl promrzlý. Koncová partie Erichovy jeskyně je tvořena síňkou s rozměry cca délka x šířka x výška: 1,5 x 1 x 1 m. Zhruba dvě třetiny stropu tvoří zaklíněný balvan, který jednou stranou sedí na jílovité náplavě. Po pravé straně je neprůlezné pokračování do závalu s průvanem. Místo bylo zhodnoceno jako velmi nebezpečné, pro jakoukoliv činnost nevhodné. Výškový rozdíl mezi dnem Macochy a koncovým místem Erichovy jeskyně se uvádí cca 60m, podle mapy se nachází zhruba 15m od koncového místa Spirálového komínu. V koncových partiích Spirálového komínu vanul podle očekávání velmi silný průvan, zde by byly možnosti na postup reálnější. Koncová síňka je puklinovitého tvaru s rozměry: délka x šířka x výška: 2,5 x 0,8 x 2,5 m. Směrem nahoru se puklina zužuje až je nakonec vyplněna kamením. Levá strana nabízí možnost postupu do šířavin a mezi kamením šikmo vzhůru.


31.12.2010 Termovize Macochy a Hamerníkovi jeskyně
Účastníci: Jiří Kunc, Libor Láník
Provedeny záběry dna Macochy, stěny pod horním můstkem a klenby. Dobře zobrazena je tekoucí Punkva a obě jezírka, ve stěně Macochy a klenbě nic. Dále byl snímkován zával v Hamerníkově jeskyni, také s negativním výsledkem. Teplota v Hamerníkově jeskyni byla -4°C, pokud by ze závalu šel průvan byl by jistě zobrazen. Zajímavé jsou snímky komínů ve stropě jeskyně, kde je evidentě vzduch o teplotě plusové. Vysvětlit to lze tím, že studený vzduch se tam buď nenatlačil, nebo z nich jde teplé proudění.

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.