2007

Leden

Neděle 14.1.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 15:15, konec 19:30

Za svitu Slunce jsme nejprve prohlédli okolí vchodu, zejména velkou sníženinu, která začíná jen několik metrů od vchodu směrem na JZ a která pravděpodobně vznikla vysypáním materiálu do jeskyně. Azimut na Korálový závrt je cca. 220 stupňů, tedy stejný směr s kopanou sondou za traverzem. V prvním dómku jsme po delší době prolezli jeho JZ část a pak slanili dolů a pokračovali v kopání sondy. Jezíra u ypsilonka jsou po delší době vyschlá.

Jirka uvolnil palicí větší kámen a pak jsme vytěžili asi 40 kyblíků sedimentu. V důsledku mírně se sklánějící horní části chodbičky jsme začali sondu lehce zahlubovat, abysme se dostali pod ni. V horní části jsou hojné jílové vložky, které nejdou tak snadno kopat. Ve spodní části se jíl střídá s písky, někdy světlými, jindy skoro černými. V sedimentech se na některých místech objevují malé černé kuličky. Jejich vznik si vysvětlujeme zuhelnatěním rostlinných zbytků vysypaných sem spolu se sedimentem z povrchu. Ale možná je všechno úplně jinak. Vpravo dole se opět objevil náznak dutiny, zato v levé horní části se sediment přímo opírá o skálu. O dva až tři metry zpět byl ale odsednutý a tak tvořil asi 10cm vysokou dutinu. Stěna chodby se v prudkém úhlu svažuje zleva do prava (kopeme u její pravé části).Pátek 26.1.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 18:00, konec 22:30

Za velkých mrazů je vždy průvan velmi silný a při zavřeném poklopu je hukot slyšet i z důli prvního dómu.
V 18:40 jsme byli za traverzem. U stropu a při pravé části sondy u stěny je souvislá vrstva hutného jílu. Jde obtížně kopat. V levé části to jde o poznání snadněji. V této části sondy (asi v osmimetrové vzdálenosti) jsou v sedimentech výrazné, šikmo ukloněné vrstvy (sklání se shora od stěny doleva dolů). Stěna má sklon přesně opačný, asi 50-60°. V sedimentech se střídají pískové vložky s jíly, občas se někde objeví vrstvička černého jílu, čas od času narazíme na sintrem slepené kusy, ale menší než ty, které se objevovaly v sondě dříve. K pravé stěně jsou v těchto místech sintrem přilepené kameny. Ve 21:30 jsme vytěžili poslední, čtyřicátý kyblík a začali se vracet zpět na povrch. Ve dvou to od sondy až k autu na Macoše trvá přesně hodinu.


Únor

Sobota 10.2.2007 exkurze do horního Suchdolského ponoru

Účastníci: Jirka Kunc, Honza

Libor Láník nás vzal na exkurzi. Suchdolské mystérium opravdu stojí za shlédnutí. Poté jsme vytěžili pár kyblíků z Krasové chodby a cestou zpět nakoukli do Tomášova snu. Více o Suchdolském ponoru. 

Pátek 16.2.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 18:00, konec 23:00

Nejprve jsme postavili malou hrázku z kamenů pro ukládání vykopaného sedimentu. Pak jsme pokračovali v prolongaci sondy. Jirka se do toho opřel a tak z toho bylo 50 kyblíků (asi metr chodby). Konec sondy se stáčí více doprava, k západu.
Oproti minulé akci ubylo jílů a sediment šel lépe kopat. Pískové vložky se skládají z proužků různých odstínů od okrové přes oranžovou až k hnědé. Jirka ještě vyčistil malý otvor, který vede někam doprava dolů. Zdá se, že to je jen odsedlý sediment, ale jde odtud i čerstvý vzduch. Nějaký pozorovatelný průvan tu ale není.
Poblíž sondy jsme viděli zimujícího vrápence a vzpomněli si, jak jsme v létě našli blízko vstupu několik mrtvých netopýrů. Zjevně se nemohli dostat ven poté, co do jeskyně pronikli pravděpodobně z Punkevních jeskyní. I když zde původně netopýři nebyli (jeskyně žádným otvorem nekomunikovala s povrchem), uvažujeme o vytvoření výletového otvoru v uzávěře.


Březen

Pátek 9.3.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 17:00, konec 19:30

Vyvrtání výletového otvoru pro netopýry v uzávěře horního vchodu do SD. Otvorem jde značný průvan, proto na příští akci připevníme malou zátku a tak bude možné otvor uzavřít.Pátek 16.3.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 18:00, konec 22:30

Nejprve jsme připevnili k uzávěře malou zátku, takže výletový otvor pro netopýry je možné buď nechat otevřený nebo jej zavřít.

Za traverzem jsme jen odtěžili tři kyblíky materiálu, co odpadl od stěny. Zůstala tam hladká, lesklá jílová vrstička. Vzali jsme jeden kyblík a kladívko s lopatkou a přesunuli se na začátek Tobogánu k místu, které měl Jirka vyhlédnuté od minulé akce. Místo je asi 5m od vchodu do Tobogánu, kde se chodba stáčí v pravém úhlu vlevo. Po nasoukání do otvoru byla jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca. 4m vidět malá šířavina s krápníkovou výzdobou. U stropu chodbičky bylo ale jen pár centimetrů volného místa. Po vytažení dvou velkých kusů sintrové desky a asi hodině kopání, jsme se dostali do malého dómku. Je to kobka o kruhovém půdorysu s průměrem asi 3m a výškou 2 - 2,5m. Velká část krápníkové výzdoby leží odpadlá na zemi. V polovině výšky dómku jsou na stěnách zbytky silné sintrové desky. Je to taková zmenšenina Jezerního dómu. V přibližně jižní části je nepatrná puklina, kterou je možné nahlédnout do cca. 1,5m vzdálenosti. Těžko říci, zda by po odtěžení sintru bylo možné postoupit dále. Vzduch se tu zdá být čerstvý, ale znatelný průvan jsme nezaznamenali.

Myslím, že i v nejspodnější části Tobogánu je perspektivní místo. Chodba tu najednou končí v závalu směsi kamenů, hlíny a na malé krystalky rozpadlého sintru. Problém by ale byl s nedostatkem místa pro ukládání vytěženého materiálu.

Na jednom místě v Tobogánu a u Ypsilonka je opět v jezírkách voda. I skap je po nedávných intenzivních deštích větší.

 

Duben

Sobota 14.4.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 16:00, konec 21:00

Ve skružích pod uzávěrou byla spousta motýlů. Jak je venku teplo a sucho, tak se tam asi chodí napít. Přes den se ale jen těžko můžou dostat ven, protože při velkém rozdílu teplot funguje výletový otvor jako vysavač.
V sondě za traverzem byl opět na konci z levé strany odpadnutý sediment; celkem 6 kyblíků. Kopání vpřed šlo snadněji, díky přinesenému kopáčku z podjezerního dómu. Po vykopání asi 0.5m se v levém horním rohu objevil hliněný sediment. Jeho skoro sypká konzistence vylučuje další přímý postup vpřed. Proto jsme jej začali vyklízet a sondu směřovat přímo vzhůru podél pravé stěny. Ta teď jde skoro kolmo vzhůru. Během akce jsme tedy postoupili o půl metru vpřed a asi 1.5m vzhůru (cca. 55 kyblíků). Jsme si téměř jistí, že na dalsí akci objevíme opět kus vysypaného sedimentu. Pravděpodobně ho bude větší množství. Kyprá hlína je v těchto místech záhadou. Zřejmě nad námi není velká vrstva sedimentu, jinak by její tlak hlínu více "upěchoval". Jsme tedy blízko nějaké volné prostory? Nebo je to způsobeno jen blízkostí stěny a možná i stropu? Každopádně teď musíme postupovat vzhůru, jinak by hrozilo zasypání sondy. S výdřevou zatím nepočítáme - uvidíme, jak se bude vše vyvíjet příště.
Vytahování kyblíků už je pro jednoho docela dřina. Bylo by dobré mít na akci buď někoho třetího, a nebo vymyslet efektivnější způsob přepravy.
Přes delší suché období je v jezírku u ypsilonka voda.


Květen

24.-27.5.2007 JMN

Expedice do JMN spolu s babickou skupinou. Cílem akce bylo mapovaní nových objevů pod propastí Red Rose a lezení komínu. 

Červenec

Pátek 13.7.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Libor Láník, Igor Audy, Honza; začátek v 18:20, konec 20:30

O půl šesté jsme se všichni potkali na Macoše a za cca. hodinku začali sestupovat horním vchodem. S Jirkou jsme sjeli za traverz, zatímco Igor s Liborem si prohlédli Dóm nedočkavců. Asi metr od konce sondy, kde jsme minule začali kopat směrem vzhůru, se ze stropu vysypalo 36 kyblíků sedimentu. Po jeho vytěžení jsme se vraceli zpět na povrch. Poklop jsme uzavírali v 20:30.
Igor s Liborem s námi chtějí jít i příště a to až dolů za traverz. Tedy na další akci bysme mohli docela dost postoupit kupředu, když nás bude víc. Taky jsem zvědav na jejich názor na sondu, případně které další místo by se z jejich pohledu jevilo zajímavým. Předběžný termín stanoven na srpen.

Na fotografii je vidět lesklá vrstva jílu, která zbyla na stěně a stropu sondy po odpadnutí sedimentu (střídají se zde vrsty písčité s jílovytými).


Srpen

Pátek 3.8.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 18:00, konec 22:00

Expedičním vozidlem Škoda 120 jsme přijeli na Macochu a jako obvykle zaparkovali u závory. V 18:00 začal Jirka sestup do jeskyně. Já se ještě chvíli kochal před vchodem a při tom se soukal do sedáku.

Po krátkém zastavení v Dómu nedočkavců jsme rychle dorazili za traverz. Tentokrát zde nebyl žádný odpadnutý sediment. Na konci sondy je ale hodně písčitý a stěna jde kolmo vzhůru, tedy postup vpřed bez výdřevy by byl nebezpečný. Zdá se, že máme dvě možnosti, jak v tomto místě pokračovat. Buď kopat kolmo vzůru s nadějí, že po pár metrech narazíme na strop, volnou prostoru nebo se stěna opět ukloní, takže budeme moci zase postupovat vpřed, jen o něco výš. Druhou možností se, jak naznal Jirka, jeví hloubení sondy vpravo asi 2m před jejím koncem. Je zde malá dutinka, která ve formě stropního korýtka ubíhá v ostrém úhlu dolů do míst, kam přibližně vede paralelní puklina, do které lze sestoupit oknem v pravé stěně asi 5 metrů za kotvením traveru.

Zvolili jsme možnost první a začali ve stropě hloubit šachtu. Na předminulé akci jsme toto již zkoušeli na konci sondy, nyní ale jsme z bezpečnostních důvodů zvolili místo kde se stěna stává kolmou - tedy cca. 1,5m před koncem sondy. Vytěžené kyblíky jsme tentokráte nepočítali. Celkem jsme se dostali do výšky cca. 2.5m. Na příští akci chceme pokračovat a plánujeme si donést žebříček, bez něhož by další těžba byla obtížná.


Září

Pátek 14.9.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza; začátek v 18:10, konec 22:20

Jirka donesl aku vrtačku a tak jsme souběžně s traverzem přes dva nové nýty vystrojili novou, snadnější a bezpečnější cestu. Původní lano traverzu jsme nechali napnuté, ale už by se nemělo používat (snad jen na dopravu případného těžšího materiálu). Příště bysme měli vzít tři ocelové karabiny k finálnímu upevnění lana k nýtům.

 

S sebou dolů jsme vzali i 2m dlouhý ocelový žebříček a umístili na konec sondy pod místo, kde kopeme směrem vzhůru. Kopání jsme se věnovali asi 45 minut a dostali se o necelý metr dále. Celkově jsme se tedy zahloubili na asi 3 metry.

 

Vody v jezíku u ypsilonka je pomálu. Voda z intenzivních dešťů zřejmě z velké části stekla nebo se vsákla do vyschlé půdy. Vchod po otevření intenzivně nasával vzduch.


Listopad

Pátek 9.11.2007 Skleněné dómy

Účastníci: Jirka Kunc, Honza a exkurzanti Bára a Aleš; začátek v 18:15, konec 22:00

Přidali jsme tři chybějící karabiny k lanu nové cesty pod traverzem. Bára s Alešem se šli podívat do Jezerního dómu, do stropu Katedrály a na Tobogán. S Jirkou jsme mezitím pokračovali v kopání sondy. Nejprve jsme kopali nad žebříčkem tam, kde minule. Ale již jsme dosáhli asi 4 m a ze žebříčku bysme už více než další metr kopat nemohli. Uvažujíce jak dál, náš zrak padl na stopní korýtko, odbočující někam vpravo dolů. Bylo rozhoduto a ke konci akce byl vyhlouben asi metr sedimetu.


Prosinec

Sobota 15.12.2007 Skleněné dómy - poslední kyblík

Účastníci: Jirka Kunc, Tomáš a Honza; začátek v 17:00, konec 22:00

Ještě za šera jsme došli ke vchodu a v 17:45 jsme byli za traverzem. Pokračovali jsme v kopání podél malého stropního korýtka a dostali se do hloubky cca. 1,8m, kde se prudký sklon stěny zlomil v téměř vodorovný a objevila se dutina s délkou cca. 2m. Ve stropě je komínek jdoucí dle odhadu do výšky asi 3-4 metrů, kde se postupně rozděluje na více droboučkých dutinek. Zdá se, že je v dutině čerstvý vzduch, ale není tu nijak znatelný průvan.

Na příští akci sondu dále prohloubíme a vyklidíme dutinku (její výška je zatím asi 0.5m). Pak se uvidí, který směr bude vhodnější - předpokládáme, ze stále po směru stropního korýtka.

Jezírka u ypsilonka i v dómu Nedočkavců byla plná vody. Počasí - zataženo, vítr, teplota mírně pod bodem mrazu.
Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.