Floyd Collins

William Floyd Collins se narodil 20 července 1887 v městě Aburn, které se nachází v americkém státě Kentucky. Byl americký jeskyňář, který se zabýval výzkumem jeskyní v oblasti Národního parku Mamutí jeskyně, kde se nachází stovky kilometrů jeskyní.

30. ledna 1925 se snažil najít nový vstup do jeskynního systému, ze kterého by se mohla stát vyhledávaná turistická atrakce v Kentucky. Collins však zůstává uvězněn v úzké chodbě 17 metrů pod povrchem. Zprávy o snaze zachránit Collinse se staly celostátní novinovou senzací a taky patřily mezi první hlavní zpravodajské příběhy, které se šířily rádiovým vysíláním. Pokus o záchranu Collinse se stal třetí největší mediální událostí mezi světovými válkami.

Foto: William Floyd Collins (zdroj: Muzeum Floyda Collinse).

Po čtyřech dnech, během nichž bylo možné přinést Collinsovi vodu a jídlo, zával v jeskyni uzavřel vstupní chodbu. S Collinsem bylo však možné komunikovat.  13. února 1925, po čtrnácti dnech uvěznění v podzemí, Collins umírá. Tři dny nato se záchranáři pomocí šachty dostali k jeho tělu. Bylo vyzvednuto o dva měsíce později.

Collins v roce 1917 objevil Křišťálovou jeskyni, která je nyní součástí jeskynního Flint Ridge v Národním parku Mamutí jeskyně. Ačkoli Collins byl zcela neznámý během svého života, slávu mu přinesla až jeho smrt. Na svém hrobě má napsáno: Nejznámější jeskynní objevitel.


Uvěznění v Písečné jeskyni

Rodina Collinsových vlastnila turisticky přístupnou Křišťálovou jeskyni, která se nacházela ve stejné oblasti jako Mamutí jeskyně.  Ačkoli Křišťálová jeskyně byla krásná, přilákala díky své odlehlosti jen neuspokojivě nízký počet turistů. Collins doufal, že se mu povede najít jiný vchod do Mamutí jeskyně, nebo najde nějakou novou jeskyni poblíž cesty k Mamutí jeskyní a přiláká tak některé návštěvníky k nim. Dohodl se se třemi zemědělci, kteří vlastnili pozemky blíže k hlavní silnici. Pokud by Collins našel jeskyni s komerčním potenciálem na jejich pozemcích, majitelé zaplatí rozvoj jeskyně a Collins bude mít podíl ze zisku z provozu jeskyně jako turistické atrakce. Collins pracoval tři týdny sám. Objevil portál jeskyně, který rozšířil a zkoumal. Později novináři tuto jeskyni pojmenovali jako "Písečná jeskyně".

30. ledna 1925, po několika hodinách práce, se Colinsovi povedlo překonat několik úžin. Podle jeho slov se mu povedlo objevit velkou prostoru (ačkoliv toto tvrzení nebylo nikdy potvrzeno). Jelikož jeho lampa dohořívala, musel se rychle vrátit do větších prostorů, aby si ji mohl doplnit petrolejem, než se vydá dál. Nechtěně převrhl svou lampu a ve tmě se uvolníl kámen ze stropu, který dopadl na jeho levou nohu. Kámen vážil jen asi 7 kilo, ale byl zaklíněný v místě, kam ani Collins a ani záchranáři nedosáhli.

Foto: Nákres záchranné šachty (zdroj: Muzeum Floyda Collinse).

Collins byl uvězněný jen 50 metrů od vchodu do jeskyně. Na druhý den ho nalezli prátelé. Ti mu do jeskyně přinesli sušenky a natáhli k němu elektrické světlo, aby jej zahřívalo. 4. února 1925, během záchranných prací, se chodba zhroutila ve dvou místech. Velitel záchranářů Henry St. George Tucker Carmichael byl přesvědčen o tom, že jeskyně je neprůchodná a začal kopat šachtu tak, aby se dostal za Collinse. Když se 17. února k němu dostali, byl již mrtvý. Jelikož bylo nemožné ho vytáhnout zpět, záchranáři jen vysvobodili jeho nohu zpod kamene. Nechali jeho tělo na místě a zasypali šachtu. Doktor odhadl jeho úmrtí  tři nebo čtyři dny před tím, než se k němu dostali záchranáři. Nejpravděpodobnější datum jeho smrti je 13. únor 1925.

Pohřeb

Ostatky Collinse byly ponechány v místě jeho sklonu a Písečná jeskyně tak měla být jeho hrobem.  To se však nelíbilo jeho bratrovi Homerovi Collinsovi. Dva měsíce na to, Homer Collins a několik jeho přátel znovu otevřeli šachtu a vykopali nový tunel. Ostatky Floyda Collinse vynesli 23. dubna 1925. Druhého dne bylo jeho tělo pohřbeno na rodinné farmě Collinsových nedaleko Křišťálové jeskyně.

Foto: Vysvobozené tělo Floyda Collinse (zdroj: Muzeum Floyda Collinse).

V roce 1927 otec Lee Collins prodal usedlost a jeskyně. Nový majitel Dr. Harry B. Thomas umístil Collinsovo tělo do skleněné rakve a vystavoval ji v Křišťálové jeskyni po mnoho let. To se nelíbilo bratrům Collinsovým a s Dr. Thomasem se soudili. Tento soud však vyhral Dr. Thomas. Takže tělo Floyda bylo vystaveno jako turistická atrakce ještě po několik příštích let. V noci z 18 na 19 března 1929 bylo Collinsovo tělo ukradeno. Krádež měli provést tři kluci. Tělo Floyda bylo nalezeno v nedaleké vesnici na druhý den. Chyběla mu však levá noha. Po této události byly ostatky uloženy v odlehlé části Křišťálové jeskyně v rakvi, která byla připoutaná řetězy. Po padesáti letech se zjistilo, že krádež si objednal majitel Dr. Thomas a jednalo se o reklamní trik. Tato skutečnost vyplavala na povrch až na podzim 1980.

V roce 1961 Křišťálovou jeskyni kupuje Národní park Mamutí jeskyně a pro veřejnost ji uzavírá. Na žádost rodiny Collinsových,  Správa Národního parku 24. března 1989 pochovává Floyda Collinse na hřbitově v Flint Ridge. Tři dny trvalo, než tým 15 mužů odstranil rakev a náhrobek z jeskyně.

Odkaz

Novinář William Burke "Skeets" Miller z kentuckého města Louisville, který pracoval pro Courier-Journal informoval o záchranných pracích přímo z místa událostí. Miller byl malé postavy a tak byl schopný dostat se až ke Collinsovi a pomáhat při jeho záchraně. Miller za rozhovor s Collinsem v jeskyni, přinášení informací o záchranných pracích  a pomoc při záchraně Collinse získal Pulitzerovu cenu. Millerovy zprávy byly předávány telegraficky a byly uveřejňovány v novinách po celé Americe i v zahraničí. Informace o záchraně Collinse pravidelně informovalo nové médium rozhlasové vysílání (první vysílání rozhlasové stanice KDKA se uskutečnilo v roce 1920).  Krátce nato, co média informovala o uvěznění Collinse v jeskyni, do místa přišly davy turistů. Počet těchto čumilů šel do desítek tisíc. Prodejci postavili stánky s potravinami a suvenýry a vytvořili cirkusovou atmosféru. Záchranná akce v Písečné jeskyni se stala třetí největší mediální událost mezi světovými válkami. Největší mediální událostí té doby byl let Charlese Lindbergha přes Atlantik a únos jeho syna. Zde se vlastně cesty Lindbergh a Collinse protnou, protože v té době mladý Lindbergh pracuje jako pilot letecké poštovní společnosti Robertson Aircraft. Lindbergh  byl najat, aby letecky dopravoval fotografické negativy z místa událostí do Chicaga a New Yorku. Vzhledem k tomu, že nejbližší telegrafní stanice byla v Cave City, několik kilometrů od Písečné jeskyně, dva provozovatelé amatérských rádiových stanic předávali informace úřadům a tisku.

Pozornost upřená na záchranné práce vytvořila požadavek na vyhlášení Národního parku Mamutí jeskyně. Písečná jeskyně je součástí tohoto Národního parku. Kvůli strachu a pověře do Písečné jeskyně po celá desetiletí nikdo nevstoupil. Správa Národního parku zabezpečila vchod ocelovým roštem pro veřejné bezpečí. Výzkum Mamutí jeskyně ukázal, že část Mamutí jeskyně opravdu probíhá pod Písečnou jeskyní, ale doposud nebylo objeveno žádné propojení.

  

Foto: Písečná jeskyně (autor: Nicholas Frost / Wiki Commons/ CC License).

V roce 1970 jeskyňář a spisovatel Roger Brucker a malý tým vstoupili do Písečné jeskyně a provedli výzkum pro knihu o Floydovi Collinsovi. Tento tým zkoumal Písečnou jeskyni a v místě, kde se zřítil zával, našli otvor. Pro drobného jeskyňáře by nebyl problém se tímto otvorem proplazit a zásobovat Collinse jídlem, pitím a teplem i po 4. únoru 1925. Pokračovali až do míst, kde byl Collins uvězněn. Toto místo bylo ucpáno štěrkem a bylo nebezpečné jej vytěžit.

V dubnu 1983 George Crothers provedl archelogický průzkum, který zdokumentoval mnoho artefaktů z roku 1925. Ty byly odebrány a uchovány.

Kultura

Život a smrt Floyda Collinse inspirovala muzikanty Adama Guettela a Tinu Landau k tvorbě muzikálu Floyd Collins. Stejně tak inspirovala k natočení dokumentárního filmu, několika knihám, muzeum a mnoha jeskyňářským písničkám.

Eso v rukávu je film z roku 1951, jehož děj popisuje mediální cirkus kolem záchrany člověka, který uvízl v jeskyni. Film líčí fiktivní incident, ale jméno Collins je zde zmíněné v dialogu.

Collins je uveden i ve dvou románech od Roberta Penna Warrena a Jamese Stilla: The Cave and River of Earth.

V roce 1925 Fiddlin John Carson a Vernon Dalhart nahráli písničku "The Death of Floyd Collins". Kentucká rocková kapela Black Stone Cherry má píseň "The Ghost of Floyd Collins", která vyšla v roce 2008 na jejich albu  Folklore and Superstition. John Prine & Mac Wiseman nahráli píseň s názvem  "Death of Floyd Collins", kterou napsal Andrew Jenkins na jejich album Standard Songs For Average People, které vyšlo v roce 2007.

V roce 2014 řežiser Michael Crisp natočil dokumentární film The Death of Floyd Collins, který letos (2015) měl premiéru.

Zdroj: Přeloženo a upraveno na základě textu Floyd Collins, který se nachazí na anglické Wikipedii.


Upozornění (speciálně pro anonymní chytrolíny): Naším posláním není jen andrenalin v podzemí a machrování o tom kdo má lepší světlo, ale i přinášet informace o jeskynním světě. Za tímto účelem vznikl tento článek, který byl vytvořen z anglické verze na Wikipedii. Na jakékoliv další šíření se vztahuji licenční podmínky Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.