Jeskyně „Vymodlená“, nová cesta k podzemní Bílé vodě – předběžná zpráva

Speleologická základní organizace ČSS 6–20, která byla založena roku 1984, měla původně sídlo u vchodu do Punkevních jeskyní, v místě, kde stála dřevěná chata, ve které byla kdysi fotolaboratoř. Vzhledem k tomu, že naše zaměření se původně vztahovalo na Skleněné dómy, bylo pro nás toto místo, ve kterém jsme měli svoje sídlo, velice výhodné.

Jenže jiný úhel pohledu na naše sídlo měli ochranáři, kterým nevzhledná chata v tomto místě byla trnem v oku a snažili se proto naše stanoviště z tohoto exponovaného místa zlikvidovat. To se jim podařilo, když se jim současně podařilo zlikvidovat i dozrávárnu sýrů, která byla umístěna v jeskyni Michalka a naši skupinu, snad jako menší zlo, umístit do objektu, který zde zbyl ještě po Československé armádě z První republiky. 

Celý článek zde>>