Akce za rok 2016

Prosinec

   
Datum: 03. 12. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla a Ing. Jan Švehla
Pracoviště: Elfí domeček 
Počasí:  -2°C
Doba trvání: 9:00 – 12:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0312

Založení dvou rámů. Sondování podél stěny. Nalezena ulita.


----------------

   
Datum: 09. 12. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Ota Krásný a 11 jeskyňářů kolegů z Vídeňského klubu „Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich“.
Pracoviště: exkurze Skleněných dómů
Počasí:  + 2°C
Doba trvání: 15:00 – 20:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0912

Klasická exkurze SD s nástupem přes V2 slaněním do Katedrály a horizontem přes V1 a PJ ven. V SD je poměrně sucho: koleno V pískách suché, II. polosifon poloviční hladina, příčná spojka poloviční hladina, I. polosifon téměř suchý. Zámek v uzávěru V1 centrálně dodaný odbornou firmou je nefunkční, nejde odemknout, nejde vysunout klíč. Měli jsme štěstí, že ven z jeskyně nás ještě pustil.

----------------

   
Datum: 17. 12. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Ing. Jan Švehla, Milan Hnízdo, Milan Prokop, David Prokop a Šimon Prokop.
Pracoviště: Elfí domeček, Poslední kyblík na PJ
Počasí:  - 4°C
Doba trvání: 9:00 – 12:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1712

Prohlubování šachty, zaměření sondy, výroba „vrátek k Elfímu domečku“, instalace kladky na vytahování kyblíků. Šachta byla prohloubena o cca 0,5m na současnou hloubku 3m. Byl založen jeden rám dřevení. Při těžení ze dna šachty došlo k drobnému propadu, kdy Milanovi zmizelo pod nohama pár kyblíků sutě do neznáma. Na pravé straně masívní stěny šachty se objevuje výrazná kliváž široká více jak 0,5m směru cca 30°, zatím sledujeme kolmo dolů tektonická zrcadla na masivu. Hrany bloků masivu jsou výrazně opracované.

Odpoledne jsme se sešli v počtu téměř patnácti lidí na klasické zakončení roku na akci „Poslední kyblík“ na Punkevních jeskyních. Proběhla plavba lodičkou vedenou zkušeným lodivodem s hodností kapitána, přípitek na dně Macochy, poté následovala prohlídka suché části PJ a plavba zpět. Milým zpestřením akce bylo posezení v zasedačce v nové provozní budově PJ, kde jsme promítli surové záběry Toníka Matala z nedávné historie objevování jeskyně Matalovy Vymodlené. Akci umožnil a zaštítil Hynek Pavelka, kterému za to děkujeme.

----------------

   
Datum: 29. 12. 2016
Účastníci:  Milan Prokop, Ing. Jan Švehla a Ing. Jiří Kunc.
Pracoviště: Skleněné dómy -  přestrojení Jezerního dómu 
Počasí:  - 5°C
Doba trvání: 11:00 – 18:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2912

Přestrojení Jezerního dómu novými nýty Petzl nerez M10/70, ocelovými karabinami a zánovním lanem 12mm. Úklid pracoviště v dómu Dušana Budína. Veškerý materiál a nářadí přeneseno do Půlnoční hudby. Průvanová zkouška v sondě v dómu Dušana Budína a v Janzenově okně, dále v otvoru v Alenčině studni. Žádný výrazný průvan nezastižen. Osazen nový nýt Petzl nerez M10/70 s ocelovou karabinou v Turbíně a zánovní lano 12mm v traverzu z hlavní sestupné trasy od Kremlu. Výstup za Velblouda a výměna karabin v trase (v budoucnu nutno i převrtat a vyměnit lano). Vystrojení trasy viz náčrt. V horizontu SD panuje poměrné sucho, polosifony výrazně pod normálem.

----------------

Datum: 29. 12. 2016
Účastníci:  Milan Hnízdo , Ing. Jiří Pola, Petr Kučera (ZO SHKB)  a Libor Budík. 
Pracoviště: Matalova Vymodlená 
Počasí:  - 8°C
Doba trvání:  9:30 – 11:30, 13:00 - 15:00, 15:00 – 15:30 a 21:00 - 00:00
   

I.) se odehrála v sestavě Milan a Amík, kdy bylo vytěženo z čelby 5 jeskynních vozíku. Na čelbě se nachází žebro, které celkově snižuje profil chodby.

II.) Kuča dovezl partičku známých, kterým chtěl ukázat jeskyni. Tak jsme je vzali do spodních pater. První zastavení bylo u komínu pod krápníkem ve Slunovratové chodbě, kdy se Libor pomoci žebříku snažil nakouknout dál. Každopádně z nahromaděných informací nelze dojít k nějakému určitému závěru. Každopádně podle charakteru jeskyně kolem krápníku je jasné, že komín je nějaký přítok. Takže místo stojí za podrobné prozkoumání.

Dýchatelnost v jeskyni ideál. Jezírko bez vody. Přesouváme se na konec, kde jsme se rozhodli vytáhnout zase trochu materiálu z čelby a tím posunout hranici Prozatímního konce. Libor se naplazil dopředu, díky poslední akci zde bylo dost místa a začal se věnovat rozebírání kamenů nad žebrem. To se mu celkem při troše námaze i dařilo. Po dvou naplněných malých polních na čelbu jde Kuča. Trochu bojuje, ale otrkává se se a taky naplní dvě polní materiálu a zakončujeme akci.

III.) Libor a Milan ještě trochu zakopou ve Ztracené chodbě. Vyvezou z jeskyně na dva vozíky natěženého materiálu.

IV.) Libor a Milan ještě večer jdou do spodních pater do Prozatímního konce. Libor na čelbě opět se snaží zvětšovat prostor před čelbou, aby se tam dalo „normálně“ dělat, ale jedná se o zdlouhavý proces. Asi po šesti naplněných malých polních se Libor naplazuje opět na čelbu. Leží na zádech a snaží se odebírat materiál nad sebou. Profil výplně je takový, že do úrovně pod žebrem je chodba vyplněná sedimenty a kusy sintrových desek. Nad žebrem je chodba vyplněna kamením, které je prositrované a propláchnuté. Za žebrem se povedlo tuto výplň rozebrat do výšky asi osmdesáti centimetrů. Nejhornější vrstva kamení byla vyplněná tekutým blátem – což by teoreticky mohlo značit konec zátky a kousek do volného. Z čelby se povedlo vytěžit čtyři malé polní.

Na pracovišti je silná ozvěna, která se vrací ze neznámých míst a bylo zřejmé proudění vzduchu.

Tato pracoviště s každou akcí zajímavější, ale bohužel je to vykoupené náročností.


Listopad

   
Datum: 06. 11. 2016
Účastníci:  Libor Budík, Stanislav Juráň (ZO SHKB) a Petr Kučera (ZO SHKB).
Pracoviště: Matalova Vymodlená 
Počasí:  Tak nějak celkově kosa a v jeskyni tma.
Doba trvání: 11:00 – 14:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0611

Tento víkend byl domlouvaný již ve čtvrtek před 14 dny na 3D promítačce v Brně. No ale jak by nejspíše řekli Murphyho zákony – pravděpodobnost, že vám něco nevyjde, je úměrná tomu, jak celou věc plánujete a tuto pravděpodobnost umocníte tím, že se ještě na plánovanou věc těšíte.

Takže z celého plánu se zachovalo to, že v sobotu večer dojede Kuča a půjdeme v neděli ráno mrknout po roce do komína Šikmá šachta a zmapovat možnosti tohoto pracoviště.

V sobotu po obědě prchám do krasu. Po příjezdu na základnu bylo na Michalce asi šest stupňů, tak jsem zatopil a vyrazil na jedno pivko do Holštejna. Tam mi volá Kuča, že dojede tak za hodinku. No tak to si dám ještě jedno a dáme si sraz v Holštejně. Hodina v čoudu a Kuča nikde. Nicméně nečekaně se zjevuje jako panenka Marie ve Fatimě ve dveřích Standa, který dojel ze školení a tak do půl hodiny dorazil i Kuča. Tak nějak na to vyplynulo, že ještě posedíme a pokecáme.


Foto: Kuča, šnaps a Wankláč (autor: Stanislav Juráň).

Sedí se dobře, ale musíme šetřit síly na zítra. Jelikož jsme tři, tak jsme se dohodli, že komín necháme na jindy a půjdeme kopnout do Prozatímního konce. Kluci berou věci na spaní z auta a vyrážíme směrem na  základnu. Standa ač párkrát tady na severu byl, tak nezná naše krasové klenoty, proto jsme se rozhodli, že nepůjdeme po silnici a půjdeme kolem Bíle vody a provedeme ho. Naše zastavení jsou Lidomorna, ponor pod hradem, Nová Rasovna, Stará Rasovna, Nová Rasovna, Pikovka, Wankláč, Spirálka a Bartíkův závrt. U každého zastavení jsme si řekli nějakou historku co souvisí s tou či onou dírou a popíjeli nějaký šnaps. Dokonce Kuča vytáhl klobás, ale zcela jinou, než je u něj zvykem. Tak o jídlo nebyla nouze. Těžká pohoda. Příchod na Michalku se tím oddálil.

Neděli ráno jsme skočili pro auta do Holštejna a hodili na sebe overaly a vyrazili do Vymodlené. Jelikož Standa ještě nebyl ve Vymodlené, tak ho stručně seznamuji s historii. Každopádně dovoluji si tvrdit, že Standa na Vymodlenou čučel jak husa na chrústa ve flašce.

Sisyfovo jezírko pozvolna mizí. Voda je již v přítokové chodbě. V jeskyni je celkem sucho. No a přichází na dlouho očekávaný okamžik. Bahno je na Prozatímním v takovém stavu, že se s ním dá celkem slušně pracovat. A tak zaplazuji na Konec a snažím se zvětšit prostoru, tak aby se z plazivky udělala sedavka. No práce jde tak nějak normálně – jako všude ve Spodních patrách. Kluci tahají materiál v malé polní a deponují ho do chodby na mezideponii. Vše je zaplněnou hlínou a kusy kamenů. Celkem mi je záhadou kam se ta voda tak ztrácí, když je to plné hlíny. Později jsem vymyslel jednu teorii, která bere v úvahu jiný odtokový směr vody. Každopádně nebudu s ní zatěžovat čtenáře a někdy se pokusím o její potvrzení v praxi.


Foto: Staník a sem tam nějaký krápník  (autor: Petr Kučera).

Pomalu, ale jistě se plazivka pod žebrem zvětšuje. Naplnili jsme a vytáhli jsme deset malých polních a akci ukončujeme. Pomalu jdeme na zpět a Staník se opět cestou kochá… No já jsem ve Slunovratu našel jedno zajímavé místo, kterého jsem si nikdy nevšiml. Určitě stojí za hřích ho prozkoumat. Myslím si, že celá Slunovratová chodba by stála za podrobné prozkoumání a revizi naších poznatků. Možná to bude jen nějaký bezvýznamný komínek. Každopádně jsem nesmírně rád, že po třech letech může Vymodlená nabídnout nějaké místečko nad kterým člověk musí celou dobu přemýšlet a těší na další návštěvu až odhalí jeho tajemství.

Na povrchu se balíme a vyrážíme z Krasu do civilizace. No na to, že víkend nedopadl jak jsem si plánoval, tak víkend byl super.

----------------

   
Datum: 12. 11. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Ing. Jan Švehla a  Milan Prokop.
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí:  + 2°C
Doba trvání: 9:00 – 14:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1211

U Kateřinské jeskyně se scházíme tři z naší „silné čtyřky“ a vyrážíme nahoru na Chobot, čtvrtý Amík přichází od Machochy cestou kolem Absolonovy pyramidy. Zahajujeme akci: Probíhá klasicky těžba sutě ze dna šachty, jsou založeny tři rámy šachty. Těžíme sypký materiál různé frakce, sledujeme kolmo dolů masiv, stěna je lavicovitě rozpukaná. Po celou dobu akce vane ve štole silný průvan.

----------------

   
Datum: 26. 11. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Milan Prokop, David Prokop a Alois Kunc.
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí:  + 4°C
Doba trvání: 9:00 – 13:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2611

Prohlubování šachty, vytěženo cca 70 kyblíků. Průvanová zkouška prokázala, že bude zapotřebí změnit směr těžby a začít opět těžit vodorovně dopředu podél stěny. Zajímavá je šířavina vedoucí do masivu vlevo, je to úzká puklina, hluboká je však minimálně 2m (zasunutá celá sondovací trubka a ruka) a vane z ní průvan. Další tah je z kanálku 5x5 cm ve dně šachty u kompaktní stěny pod vstupem, zespodu mezi kamením. Drtivá většina vzduchu jde však zepředu ze závalu podél stěny.


Říjen

   
Datum: 01. 10. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Milan Hnízdo, Michal Šenkýř, Libor Budík, Milan Prokop, Jiří Klečka (ZO 6-16) a David Maixner.
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí:  Polojasno + 24°C
Doba trvání: 9:30 – 14:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0110

Od 1. října nám výjimka umožňuje pokračovat ve výzkumu v sondě na Chobotu. Tak jsme využili hned první sobotu v říjnu a dali jsme se do díla. 

Na místě jsme zjistili, že nějaká bunda nám ukradla kladku a lano. Těžili jsme suť ze dna kaverny na čelbě. Založili jsme dva rámy v šachtě. Během těžby ze dna šachty docházelo k vysypávání materiálu drobnější frakce dolů mezi větší bloky. Intenzita průvanu odpovídala teplotnímu spádu. Skalní masiv tvořící levou stěnu spadá prozatím kolmo dolů. Celá šachta je totálně vysušená průvanem, jílovité složky sutí při těžbě doslova práší. Na spodních stranách větších bloků vytěžených ze dna šachty jsou zvětralé mikropiezolity.

----------------

   
Datum: 08. 10. 2016      
Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Milan Hnízdo, Libor Budík, Olda (Pepa) Štos, David Maixner a 5 příznivců.
Pracoviště: Skleněné dómy 
Počasí: Zataženo +10°C
Doba trvání: 18:10 – 20:10
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0810

Klasická exkurzní akce do horizontu SD vchodem V1 z Punkevních jeskyní za účasti pamětníka Pepy. U uzávěry V1 zjišťujeme, že z centrálně nakoupeného zámku nejde vytáhnou klíč, protože drhnou stavítka ve vložce a asi i všechno ostatní. Potvrzuje se nevhodnost zvoleného typu zámku do daného prostředí. Takže příště vzít VDčko a mazivo, ale nejsem si jist zda vůbec můžeme zámky mazat nebo se to taky dělá nějak centrálně. 

S Liborem se jdeme nakonec podívat na čelbu sondy pod rumpálem, voda nás tam nakonec pouští. Na čelbě chvíli čekám než za mnou Libor prosplývá a čas využívám k rekognoskaci stropu, který je na konci značně členitý. Asi metr před vlastní čelbou na pravé straně stropu nakonec rýpnu rukou do jemného jílovitého sedimentu a ruka projíždí do volné dutiny. Po rozšíření otvoru se objevuje dutina s čistě opraným korodovaným povrchem vápence, toto zjištění potvrzuje, že možná prolongace sondy už by nemusela být příliš daleko. Až následně se mě vybavuje podobnost situace za, které byla objevena před třemi roky Vymodlená: V plánu tehdy bylo střílení ve vchodu, pro osazení uzávěry, ale velice brzo se vybil akumulátor ve vrtačce, tak jsme se s Milanem přesunuli na čelbu, že něco poděláme a ejhle po chvíli jsme koukali do Osmdesátky. Dnes jsme měli s Liborem v plánu také něco jiného a nakonec se podařil tento sice velmi malý, ale o to důležitější objev. 

----------------

   
Datum: 22. 10. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Ing. Jan Švehla a Milan Prokop.
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí:  Ranní teplota  + 2°C
Doba trvání:  9:30 – 13:00 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2210

Těžba sutě ze dna šachty. Založení jednoho rámu šachty. Na začátku akce byla provedena průvanová zkouška pomocí zapalovače. Největší tahy byly identifikovány z otvorů mezi masivem a kamením ze dna šachty. Intenzita průvanu byla taková, že zhášel plamen zapalovače. Během dopoledne průvan slábnul až nakonec téměř zanikl, když došlo k vyrovnání teplot. Za dna šachty byl těžen materiál různé frakce od 50kg bloků po štěrk a jíl. Jemnější části se při těžbě vysypávají do volných dutin mezi bloky dolů a prachové částice jílu jsou vyfukovány ze škvír průvanem nahoru. Hloubky šachty je 150 cm měřeno od počvy přístupové štoly.  

----------------

   
Datum: 29. 10. 2016
Účastníci:  Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Milan Hnízdo, Vladimír Kopecký, Honza a Katka Švehlovi.
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí:  + 10°C
Doba trvání: 9:00 – 13:00 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2910

Doprava řeziva na dřevení šachty. Fošny jsme dovezli na parkoviště u Macochy na vozíku za autem, potom přeložili na dvoukolák a po lesní cestě dovezli až na ostroh skalního hřbetu kousek od E.D. Potom nanosili po skalním hřebínku až k E.D. Celkem bylo dopraveno 8 ks fošen 4m tl. 60mm, což by mělo vystačit na zadřevení šachty cca 3m hloubky.

 


Září

   
Datum: 02. - 03. 9. 2016
Účastníci: Pátek: Milan Hnízdo a Ing. Jiří Pola.
Sobota: Milan Hnízdo, Libor Budík a ing. Jiří Pola.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Pátek: jasno +24°C
Sobota: jasno +10°C
Doba trvání: Pátek: 16:10 – 18:10
Sobota: 5:15 - 6:45 a 9:00 – 12:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0309

Pátek: Milan a Amík pokračovalí dál v kopání podle stropního korýtka, které se po vytěžení několika vozíků zavřelo. Tak pomoci vrtáků zkoušeli kudy dál. Během akce se natěžilo sedm jeskyních vozíků.

Sobota: Libor a Milan šli do spodních pater. První byla kontrola vody v jezírku. Voda zde klesla asi o tři cm. Další zastávka byla na Prozatimním konci, kde je ještě kaluž v sifonu, která pomalu vysychá. Potom následovala zastávka v chodbě Pod Meandry, kde se rozplánovala případná další akce. Poslední zastváka byl v sondě Pavelko/Ryškovém dómě, kde se zkusilo kopnout v sondě. Nicméně vytěžilo se asi deset kýblů. Zatím je těžké udělat nějaké závěry o nadějnosti tohoto pracoviště.

----------------

   
Datum: 07. 9. 2016
Účastníci: Milan Hnízdo a ing. Zbyšek Macháček. 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Jasno +24°C
Doba trvání: 15:45 – 18:45 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0709

Dnešním hlavním úkolem bylo najít směřování chodby. Bylo vyvezeno jedenáct jeskynních vozíků. Po akci si vozík Zbyšek odvezl na opravu, protože při minulé akci opět povolil svár.

----------------

   
Datum: 09. 9 - 10. 9. 2016
Účastníci: Pátek: Michal Šenkýř a Ing. Hana Bejčková.
Sobota: Michal Šenkýř, Oldřich Štos st., Ing. Jiří Póla, Libor Budík, Vladimír Kopecký a Milan Hnízdo.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Pátek: Jasno +29°C
Sobota: Jasno +28°C
Doba trvání: Pátek: 16:30 - 17:30
Sobota: 10:00 - 12:00 a 16:00 -17:30
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0909

Pátek: Spíše exkurzní akce, kde hlavní úkol byl najít ve Ztracené chodbě místo dalšího postupu. Za Šentem přijela kolegyně z hokny, která má rodinu z Lipovce a blízké okolí ji velmi zajímá. Za použití proutků bylo vytypováno místo na cca 58. metru, kde je možno udělat rozrážku vlevo, ve směru chodby. Průstup Tlusťochovým hrdlem do Pavelková dómku a vysvětlení vzniku celé jeskyně. Úplně na závěr ještě exkurze do Michalky.

Sobota: Ráno klasická pracovní akce ve Ztracené chodbě. Zkusili jsme rozrážku na konci chodby vlevo. Materiál byl ukládán na mezideponii, kde je plánováno parkoviště pro japonku. Po asi 50. kýblech, se ozval známý zvuk a dorazil Milan s opravenou japonkou. Bylo vyvezeno 5 japonek. Na konci Ztracené chodby jsme zkoušeli sondovat i doprava, ale tlačí nás to dolů. Sedimenty ukazují, že se vnořujeme do starého sifonu. Sedimenty mají přesně tvar skály před nimi. Bylo provedeno i několik zkušebních vrtů, které potvrdili teorii o sifonu.

Dopoledne šel Libor a Milan do spodního patra Vymodlené. První zastaveni bylo v Sisyfově jezírku, kde po změření hladiny zjistili, že voda klesá. I když pokles byl opět jen o nějaké tři čísla. Dále šli na Prozatímní konec, kde stále v sifonu se drží voda a tak ji pomoci dvou pet láhví nabrali a vylili do sondy po komínem Šikmá šachta. Povedlo se vytáhnout z čelby jeden kámen, s kterým Libor bojoval začátkem roku. Pro další práce bude potřeba, aby voda vyschla.  

----------------

   
Datum: 14. 9. 2016      
Účastníci: Milan Hnízdo a Ing. Jiří Pola.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +26°C
Doba trvání: 15:10 – 17:10
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1409

První byla vyvezená mezideponije z minulé akce. Pak Milan a Amík těžili na konci chodby a hledali směr postupu. Celkově se vyvezlo sedm vozíků materiálu. 

----------------

   
Datum: 17. 9. 2016      
Účastníci: Milan Hnízdo, Libor Budík a Ing. Pavel Dragoun.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Déšť +16°C 
Doba trvání: 9:00 -11:15 a 15:00 - 16-00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1709

Ráno šel Libor a Milan do spodních pater. Radikální změna počasí a nízký tlak měl za následek ve spodních patrech silnou koncentraci CO2, která byla zřejmá již v Pavelkově a Ryškově dómu. První zastávka opět u jezírka, kde opět hladina klesla nepatrně o pár čísel. Nicméně vše ukazuje, že za jezírkem je ještě nějaký jiný faktor, který ovlivňuje pokles vody jezírku, protože minulý rok jezírko klesalo celkem rychleji. Další zastavení bylo na Prozatímním konci, kde pracoviště je značně bahnité. Tudíž práce zde jsou složitější navíc, když se k tomu přičte zvýšená koncentrace CO2. Po vytěžení dalšího kamene a odtěžení bahna akce končí.


Foto: Libor na Prozatímním konci (autor: Milan Hnízdo).

Odpoledne šel Libor a Pavel kopnout do Ztracené chodby, kde nachystali na vývoz materiál na dva jeskynní vozíky.

----------------

   
Datum: 22. 9. 2016     
Účastníci: Milan Hnízdo a Ing. Jiří Pola.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +17°C
Doba trvání: 15:45 – 17:45
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2209

Prvně byl vyvezený materiál z minulé akce a pak se pokračovalo na čelbě. Celkově bylo vyvezeno sedm vozíků.

----------------

   
Datum: 28. 9. 2016     
Účastníci: Milan Hnízdo a Ing. Jiří Pola.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Jasno +2°C
Doba trvání: 7:30 - 9:15
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2809

Prvně bylo provedeno několik zkušebních vrtů na určení směru dalšího pokračování Ztracené chodby. Pak na základě zjištění bylo pokračováno v kopání na čelbě. Bylo vyvezeno pět jeskynních vozíků.


Srpen

   
Datum: 03. 8. 2016
Účastníci: Milan Hnízdo Ing. Zbyšek Macháček. 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +22°C
Doba trvání: 17:00 – 20:00 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#srpen

Bylo vyvezeno 7 jeskynních vozíků. Byl odtěžen spodek výklenku, aby vozík mohl parkovat na padesátém čtvrtém metru. Ted už nebude zavazet v hlavní chodbě.

----------------


   
Datum: 06. 8. 2016
Účastníci: Libor Budík a Ing. Pavel Dragoun. 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +26°C
Doba trvání: 17:30 – 19:30 
Přímý odkaz:  https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#0608 

Ještě jednu spartičku a vyrážíme se podívat na stav vody ve spodních patrech Vymodlené. bohužel je těžko usoudit na základě souhrnných srážek za poslední týden v jakém stavu je hladina jezírka. Při poslední akci před týdnem jsme snížili hladinu o 104 cm od původního přepadu. 

Pro jistotu bereme vrtačku a čerpadlo sebou. Na první pohled to vypadá, že se hladina od minulé neděle výrazně nehnula. Měřením zjišťujeme, že nastoupala na - 88 cm. Takže jen o nějakých 16cm za šest dní ( asi 2,6cm za den).

Na Prozatímním konci situace je taky potěšující. Hladina sifónu se tu snižuje oproti stavu, který tu byl před týdnem v pátek ještě před čerpání jezírka.

Následuji rituál zavodnění hadice. Nasazení čerpadla, čerpání, zavření kohoutku, sundání čerpadla a nasazení spojky a opětné otevření kohoutku. Vše funguje tak jak má. Sice voda teče sice o něco slaběji, ale dnes nás to tak netrápí. Jsme rádi, že i přes nízký stav hladiny jezírka se nám povedlo zavodnit hadici.

Pár minut věnujeme odvodnění některých kaluží, které jsou na trase z jezírka ke Konci, aby jsme minimalizovali tvoření rozmočeného bahna. Na závěr měříme ještě hladinu v jezírku, která je teď na bodě - 100cm. Takže vše funguje tak jak má. Odpískáno a jde se nahoru.

Cestou ještě sondujeme ve škvíře, kterou objevil Libor v chodbě Slunovratu minulý víkend. Shodujeme se, že vidíme přes ní další tři metry. Jen je těžké odhadnout jestli je to stále škvíra a nebo je to tam větší. Nevadí... někdy si dáme tu práci a zjistíme to. :)

-----------

Poznatky pro příští akce: Pořídit kohoutek na hadici, který by usnadňoval čerpáni vody při nízké hladině v jezírku. Ještě jednu spojku, aby se dala měnit po každé akci a umýt. Tím se usnadní práce při přepojování čerpadla a spojky, protože zabahněné závity na spojce tento proces ztěžují.

----------------

   
Datum: 12. 8. 2016
Účastníci: Milan Hnízdo Ing. Jiří Pola. 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +8°C
Doba trvání: 7:00 – 9:00 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1208

Bylo vyvezeno 6 jeskynních vozíků. Na čelbě jsme postoupili asi půl metra. Objevila se u stropu kapsa s výzdobou.   

----------------

   
Datum: 19. 8. 2016
Účastníci: Milan Hnízdo, Libor Budík Ing. Jiří Pola. 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +19 °C
Doba trvání: 7:50 – 8:20 a 11:00 - 13:00 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1908

Ztracená chodba: Amík a Milan vytěžili 10 jeskynních vozíků. Na čelbě postoupili na 58 metr. Vozíkem jde dojet na 55,5 metr. Na 57,9 metru se objevilo stropní korýtko, které mírně stoupá.

Spodní patra: Libor šel zkontrolovat zatím vodní stav do spodních pater. Když šel dolů Slunovratovou chodbou, tak na zemi našel skládací metr o kterém je si takřka jistý, že ho nechával při poslední akci u jezírka. Když tomu se přičte ještě historka jak se Jirkovi ztratil speleopytlík, který se pak našel na místě na další akci, které se prohledalo a neznámé hlasy, které slyšel nezávisle na sobě Libor a Milan, tak lze uvěřit v to, že se nám po jeskyni prohánějí nějací trphájzlíci, kteří si z nás dělají čas od času dělají prdel.

U Sisyfova jezírka Libor naměřil – 150 cm. Konec hadice byl 30cm pod hladinou. Takže je dost možné, že hladina nastoupala za těch 14 dní o těch 30 čísel, což by odpovídalo průměrnému nastoupání co bylo naměřené posledně.

Libor bere roxor a posouvá konec hadice ještě níž. Teď již konec hadice je v přítokové chodbě. Takže příště se nám povede vyčerpat celá část jezírka.

Dál se jde Libor podívat na Prozatímní konec jeskyně. Od komínu Šikmá šachta ke konci začíná vysychat zem. Takže je to znamení, že Konec dýchá a tato domněnka se potvrzuje při pohledu na vodní stav na Konci, kde voda stojí jen v prohlubni, kterou jsme tam prohloubili začátkem tohoto roku. Podle některých indicií se jedná o nejnižší bod sifonu, dál jsou zřejmé náznaky toho, že strop chodby se zde zvedá (prosintrované sedimenty, vrstva kamenů a vypadlé torzo krápníku ve vrstvě, která je výš než poslední žebro a tak tam nemohli dopraven vodou z našeho směru. Začínající tektonická puklina, která po půl metru pokračuje dál do předu).

Libor spatřuje nářadí, které viděl naposled při akci 14. února 2016, kdy na konci byla poslední akce a nářadí si tam nechali s tím, že budou pokračovat při další akci, ale voda určila jiné pravidla. Naplazuje se pro něj. A vytahuje aspoň část nářadí, které se bude hodit na jiných pracovištích (lopatka, kopaček a pajsr) a dává ho na začátek sifonu na Konci.

Při další pracovní akci jistě kontrola vodních stavů přinese další potěšující údaje. Při nízkém stavu vody by stálo za pokus proniknut dál do chodby Pod meandry. 

-------

Sobotu jsme věnovali trochu času likvidaci kamenů před Vymodlenou. A odpoledně byla oslava čtyřicátin Jirky Kunce. Akce to byla podařená. Nejvíce exceloval Amik, který občas hodil do placu nějakou historku, která po následném rozpitvání v sobě skrývala hromadu vtipných detailů (jako třeba Tatry a Jugoslávie).

----------------

   
Datum: 26. - 28.8. 2016 
Účastníci: Pátek: Milan Hnízdo, Libor Budík a Ing. Jiří Pola. 
Nedělě: Milan Hnízdo, František Musil (ZO 6 - 16), Petr Kučera (ZO 6 - 26) a  Růža. 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Pátek: jasno +23°C
Neděle: jasno +23°C 
Doba trvání: Pátek: 16:20 – 21:45
Neděle: 10:00 - 12:00  
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#2608

Pátek: - Ztracená chodba Dnes Milan a Amík natěžili materiálu na 9 jeskynních vozíků. Od padesátého pátého metru zahlubovali chodbu na padesátý osmý. Pak sondovali ve stropním korýtku. Zřejmě jsou v místě, kde se dříve nacházel sifón. 

 

 

- Spodní patra: Večer Milan a Libor šli omrknout spodní patra Vymodlené. Sisyfovo jezírko nastoupalo od poslední návštěvy asi o tři centimetry. Takže je hluboce pod přepadem.

Na Prozatímním konci vytáhli plesnivý pytel na materiál a vynesli ho ven. Voda na konci radikálně mizí a je zde asi tak tři kýble vody.

Pak se Libor a Milan pokusili vyčerpat zbytek jezírka, ale nějak se opět nedařilo. Nejspíš hladina je dost nízko na to, aby to utáhlo čerpadlo. Nakonec přemýšlejí nad možným řešení a došli k závěru, že zatím není potřeba dál pokračovat v čerpání jezírka, protože bude se moc dát dělat na Konci a tak jezírko necháme zatím svému osudu.

Cestou na povrch se ještě zkoumali opět nějaké další pracoviště, kde by se dalo kopnout a opět nacházíme. Jedná se sice o jedno starší, které se nachází v Ryškově a Pavelkově dómu, které jsme před léty vyhodnotili jako nezajímavé. Teď se na to však díváme jinak. Připisujeme na seznam.

Sobota: Dnes byl Den otevřených dveří v Holštejnské jeskyni a tak Libor a Láďa vyrazili na tuto akci. Bylo potěšující, když při setkání zaznělo, že když kluci z ZO 6 – 15 navštívili Vymodlenou, že je to na tolik motivovalo, že se jím následně nato povedl objev v Lipovecké ventarole. Jak se říká: „My vám - Vy nám.“ Byly to právě historky o Lipovecké ventarole čím nás motivoval profesor Slezák, když jsme začínali na Vymodlené.

Jinak Den otevřených dveří měli kluci dobře zorganizovaný a velice zajímavé byli postery na kterých se návštěvníci mohli dozvědět něco o historii skupiny a o jejich jeskyních.

Večer nasledovala tradiční Vzpomínka.

Neděle: Milan, Franci, Růža a Kuča vyrazili makat do Vymodlené, kde natěžili na čtyři jeskynní vozíky. Následně se zjistilo, že praskl svár na vzpěře u kola. Tak se vydali na exkurzi napříč jeskyní.

Po exkurzi se Milan vydal s vozíkem na Slepičárnu, kde si půjčil svářečku a mohl si opravit vozík.  

----

Fotky od Franciho zde>>


Červenec

   
Datum: 16. - 17. 7. 2016
Účastníci: Sobota: Milan Hnízdo, Filip Gábriš, Tereza Jiráčková a Libor Budík.
Neděle: Filip Gábriš, Tereza Jiráčková a Libor Budík.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Sobota: zataženo +19°C
Neděle: polojasno +19°C
Doba trvání: Sobota: 15:00 - 18:00
Neděle: 10:00 - 11:00 
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#jezirko

Sobota: Po různých výletech a dovolených jsme se opět sešli v krasu. Milan a Anetta byli v krasu již od pátku a Terka, Filip a Libor dorazili na Michalku v sobotu odpoledne. Po rozebrání cestovatelských zážitku a nachystání potřebných instrumentů jsme se vydali do spodních pater Vymodlené. 

 

Naplánovaného jsme toho měli povícero, každopádně bylo jasný, že stihneme jen část z tohoto plánu. Když nám voda brání na hlavních pracovištích pronikat do neznámé části jeskyně, tak jsme se rozhodli, že podíváme po nějakých dalších možných pracovištích. 

První zastavení bylo v dómu Slunovratu, kde jsme zkoušeli najít nějakou cestu, která by nás dovedla na pokračování za závalem. Nejnadějnější v tomto směru vypadá trativod pod objevitelských výlezem, kam vyšplhal Libor a po oddělání pár kamenů se dostal asi další tři metry. Příště je potřeba si vzít sebou nějaké kopací nástroje a jedna nebo dvě akce ukáže jak moc je táto chodba nadějná. Každopádně určitě to stojí za vyzkoušení i když je více než pravděpodobné, že jakmile skončí chodba, tak to vyústí do závalu. 

Následně se od nás odděluje Milan, který musí na povrch a jelikož se mu již nechce nazpět zůstává ve Ztracené chodbě, kde zahlubuje dno chodby. Za hodinu a půl se mu povedlo zahloubit asi metr chodby a vyvézt tři vozíky natěženého materiálu.

Terka, Filip a Libor jdou až ke konci jeskyně, kde zjišťují, že od jejich poslední návštěvy voda v Prozatímním konci klesla. Takže se začíná projevovat sucho. Vracíme se k jezírku, které je plné až po hráz. Naším úkolem je vyzkoušet jestli ty prostředky a čas investování do natažení hadice ze Sisyfova jezírka až k Prozatímním konci měl nějaký význam a bude to fungovat jak jsme si plánovali. 

Libor rozpojuje hadici a Terka mu z batohu podává redukci s čerpadlem, kterou napojuje na hadici místo spojky. Upevňuje vrtačku a pouští... Z konce se ozývají nějaké zvuky. Něco se tam děje. Libor předává vrtačku Filipovi a jde se podívat na Konec. Jak je na Konci dává znamení Filipovi. Ten zvuk dělají bubliny ze vzduchu, který vychází z hadice. Vypadá to, že může fungovat. Po chvíli přestává hadice vypouštět bubliny a začíná se z ní valit kalná voda. Funguje to. 

Z hadice vytěká silnější čůrek vody. Jasný hadice je 3/4 a čerpadlo je 2/4. Libor se vrací na zpět. Přepíná na vrtačce první chod na druhý. Pět minut vypouští vodu pomoci vrtačky, ale hladina jezírka se ani nepohne. 


Foto: Čerpak v plném proudu (autor: Tereza Jiráčková).

Přichází plán B. Pokusit se zavodnit hadici a odpojit čerpadlo a nechat vodu vytěkat na základě mechaniky tekutiny. Podle Bernoulliho rovnice by to mělo fungovat. Takže je potřeba, aby hadice byla celá naplněná vodou.

Libor se vrací na Konec. Dává na hadici dohromady kohoutek, který se mu posledně rozpadl. Po namontování Filip pouští čerpadlo a Libor zavírá kohoutek a dává znamení k zastavení čerpadla.

Ještě krátké sepnutí a sundáváme čerpadlo a napojujeme nazpět hadici. Po otevření kohoutku na konci vytěká voda mnohem silněji než přes čerpadlo. Takže Bernoulli měl pravdu. Dáváme hadici na toporo z motyky abychom slyšeli u jezírka, že voda stále teče. Nicméně hladina na první pohled vypadá jak kdyby se nehnula.

Bereme kýbl od jezírka a jdeme ještě změřit rychlost průtoku. Desetilitrový kýbl se naplní přesně za minutu. Takže průtok je to velmi dobrý. Voda v Prozatímním konci očividně nastoupává. Takže se s velkou pravděpodobností jedná o sifón.

Ještě sledujeme hladinu jezírka, ale stále pohyb je nepatrný. Za víc jak tři čtvrtě hodiny co tekla voda bez čerpadla se hladina snížila přibližně o tři centimetry. Což v teorii znamená, že tam je docela velká masa vody a taky větší prostory. Protože před rokem, když jsme vytáhli z jezírka kubík vody, tak hladina klesla asi o půl metru. Jenže teď hladina je asi o třicet centimetrů výš.

Necháme pracovat hadici za nás a jdeme na povrch a pak na pivo do Holštejna. Ne jednou padla u piva hláška o tom jak je to výborné, že pijeme pivo a v jeskyni hadice dělá za nás. Tím však situace není jednoduchá, protože jsme hodně zvědavý co se tam děje a jak se chová jezírko.

Neděle: Ráno jsme vyskočili z pelechu jak Pája a Jája a vydali jsme se nedočkavě do jeskyně. Bohužel u jezírka zjišťujeme že hadice nebyla upevněná tak jak jsme si mysleli. A končila kousek pod původním přepadem jezírka a tak jsme moc toho nevyčerpali.

Každopádně na Prozatímním konci jeskyně voda moc nenastoupala výš než minule a tak lze usoudit, že se jedná o sifón, který nastoupá do určité výšky a pak voda přetéká dál do neznámých útrob jeskyně. Nicméně zase jsme o víkendu nashromáždili hromadu poznatku a zkušeností, které nás posunou o malý kousek dále v poznání.

----------------

   
Datum: 20. 7. 2016
Účastníci: Ing. Zbyšek Macháček a Milan Hnízdo
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Polojasno +25°C
Doba trvání: 14:00 – 20:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#cervenec

Dnes Zbyšek a Milan pracovali ve Ztracené chodbě, kde upravovali chodbu na 54 až 55 metru. Při této pracovní akci se vyvezlo 15 jeskynních vozíku natěženého materiálu ven na deponii. K čelbě ještě zbývá na vozík upravit necelé dva metry chodby.

Na závěr Milan a Zbyšek šel na povrch zaměřit pomoci GPSky vchod jeskyně a místo, kde se teď nachází čelba Ztracené chodby. Přibližný výsledek je, že se čelba nachází čtyřicet metrů od vchodu pod azimutem 120°.

----------------

   
Datum: 23. 7. 2016
Účastníci: - Ing. Jiří Pola  a Milan Hnízdo
- Ing. Pavel Dragoun, Zbyněk Večeřa a Libor Budík 
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: - Jasno +19°C
- Vedro jak v prdeli  
Doba trvání: -  6:45 – 8:45
-  15:30  - 17:30
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#237

Ráno nastupuje do jeskyně Milan a Amík. Kde pokračují ve snižování dna jeskyně. Po natěžení šesti vozíků vozík dojíždí až na čelbu. Na závěr akce udělali ještě pokusné vrty do stropu. Strop zde je rovný. 

Odpoledne se vydali do Vymodlené Pavel, Zbyněk a Libor. Jednalo se spíše o exkurzi. Nicméně u té příležitosti si vzali sebou speleovak s vrtačkou. Dole zkoušeli napojit hadici a následně ji zavodnit. Bohužel se vyskytl malý problém s čerpadlem a tak než se ho podvedlo odstranit, tak se pro změnu vybila baterka ve vrtačce a tak se nepovedlo pořádně zavodnit hadici a tak voda tekla z hadice jen slabě. 

Jinak po týdnu co jsme vypustili vodu ze Sisyfova jezírka, tak hladina nastoupala na zpět, ale ještě asi deset čísel jí zbývalo k přepadové hraně na vytvořené hrázi. Takže přítok do jezírka je stále aktivní. Na Prozatímním konci voda v sifónu značně poklesla. Teď vyvstává otázka jestli je to způsobené tím, že je sucho a nebo tím, že týden nepřitékala voda z jezírka. Na tuto otázku odpoví snad další návštěva. 

----------------

   
Datum: 29. 7. a 31. 7. 2016
Účastníci: Milan Hnízdo a Libor Budík
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Pátek: polojasno +29°C
Neděle: jasno +23°C
Doba trvání: Pátek: 17:45 - 22:30 
Sobota: 9:00 - 10:30
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#307

Pátek: Ještě ve čtvrtek na tento víkend byl trochu jiný plán, ale na konec, tyto plán překřížilo pár nemocných a tak se to vše během pár okamžiků přeplánovalo.

Jako první do krasu přijel Libor a přibližně půl hodiny po něm dojel na kole Milan, který šlapal z Adamova, ale když se přes Kras přehnala bouřka, tak to vychytal dokonale, protože se schoval u Kateřinské jeskyně.

Příprava vrtačky, dalších věcí do speleovaku a razíme do spodních pater Vymodlené. Úkoly jsou jasně dané. Rozšířit sondu Austrálie a podívat se jestli tam nevede nějaká cesta, kterou bychom se dostali za zával. Nicméně první bod našeho zájmu je jezírko.

Cestou dolů polemizujeme a hledáme možnost jestli jsme něco nepřehlídli a není tam někde schované místo, kde bychom mohli zkusit proniknout dál. Libor si všímá docela zvláštního uspořádání sedimentů ve Slunovratové chodbě a taky změny charakteru levého liťáku. Vypadá to jako zanesená přítoková chodba.

Prozkoumává to podrobněji a naráží na škvíru, do které ruční svítilnou a vidí pokračování dva metry před sebe. Však nedokáže přes štěrbinu odhadnout charakter. Pomoci páčidla rozšiřuje škvíru. Jde to celkem snadno.

Další zajímavé místo. Určitě stojí za prozkoumání. Takže se sem v budoucnu vrátíme. U Zlomu, Milan již hlásí, že hráz nepřetéká. Hladina od minule nastoupala asi o pět centimetrů. Jelikož je průzračná voda v jezírku Libor vidí kde se nachází roxor na kterém by měla být uvázaná hadice, ale není.  Tak pro něj ponořuje a vytahuje jej z jezírka. Pomoci drátů na něj upevňuje pořádně hadici a ponořuje jej nazpět do jezírka, co to jen dovolí hadice.

Rozpojují spojku a nasazují čerpadlo s vrtačku. Čerpají. Libor jde na Prozatímní konec a jak začíná téct voda zatahuje kohoutek. Sundávají čerpadlo a spojují hadice. Libor otevírá kohoutek. Opět to funguje jak má. Tentokrát pokles hladiny je vidět i okem. Libor jde ještě přeměřit rychlost průtoku hadice. Nicméně průtok je asi deset litrů za minutu a půl. Což je slabé. Hlavně hadice vypouští pravidelně vzduchové bubliny.

Hledáme příčinu nakonec zjišťujeme že je spojka špatně utáhla a nasává se přes ní vzduch. Po utažení ještě měříme průtok a teď je průtok deset litrů za minutu, což je standard. Chvíli ještě pozorujeme pokles hladiny, který je dva centimetry za pět minut.

Pak jdeme rozšířit otvor do Austrálie, abychom zjistili jestli se nedostaneme do nějaké přítokové chodby. Po hodině mordování Libor proniká přes díru dolů. Svítí si všemi směry, ale tato sonda nesplňuje očekávání a ani reálné možnosti na pokračování.

Vrací se ještě k jezírku a zaměřuje pokles hladiny. Hladina klesla o půl metru od původní přepadové hrany. Jako ukazatel bodu nula nám slouží hladinová ryska na stěně. Ještě se pokouší ponořit hadici hlouběji do jezírka.

Ještě se jde na Prozatímní konec, který byl, když jsme tam dnes přišli po týdnu, opět o něco níž. Nicméně po víc jak hodině čerpaní však nepřekročil bod ve kterém byla naměřená maximální hladina. Libor ještě rozhoupal hladinu a z neznámých útrob jeskyně, odkud se ozval krátký zvuk nejspíš jak voda někam přepadá. Takže se jedná nepochybně o sifón a podle toho jakou rychlostí zde voda nastoupává nebude nikterak velký. Hlavně když jsme již pronikli nějaké tři metry do předu v místech, které jsou momentálně pod vodou. Věříme, že konec sifónu bude již na dosah ruky.

Cestou na povrch se ještě zastavujeme do Ztracené chodby, kde upravujeme chodbu na vozík. Při této upravě jsme naplnili tři vozíky.

Neděle: Bereme ve vaku vrtačku a čerpadlo a valíme k jezírku. Libor měří hladinu v jezírku a vyčerpali jsme hladinu na hranici -104 cm. Libor vyndává roxor s hadicí a nastavuje ji dalším kusem o pět metrů. Připevňuje na roxor a ponořuje hadici hlouběji do přítokové chodby.

Zkoušejí zavodnit hadici čerpadlem, ale díky nízké hladině v jezírku se jím to nedaří. Na příště vymýšlejí ještě jeden kohoutek před čerpadlem, který by teoreticky usnadnil zavodnění hadice i když hladina by byla nízko. Příště přikoupíme a vyzkoušíme.

Takže hadice fungují nádherně. Takže máme radost. Pokud přijde období sucha, tak nám tento systém usnadní pronikání do neznámého přítoku Sisyfova jezírka.


Červen

  

Datum: 26. 6. 2016
Účastníci: ZO 6-20: Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Póla, Milan Hnízdo, Oldřich Štos st., Ladislav Kopecký a Ing. Pavel Dragoun – příznivec.
ZO 6-17: Jan Trávníček, Jana, Libor Láník a Jiří Hora - příznivec.
Pracoviště: Chobot a okolí
Počasí: polojasno +24°C
Doba trvání: 15:00 – 20:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#plyn

Činnost:

  1. Identifikace hlavního tahu průvanu v čelbě Elfího domečku.
  2. Zjištění předpokládané komunikace Elfího domečku s Kateřinskou jeskyní.

Ad1) Byl sledován tah průvanu. Největší tah byl zjištěn v otvoru pod masivem směrem vlevo dolů v koncové kaverně sondy. Slabší tah byl i směrem dopředu do závalu, doprava do závalu negativní. Venkovní teplota kolem 20°C byla dostatečně vysoká pro vytvoření průvanu.


Foto: Aktivace merkaptanu (autor: ing. Jiří Kunc).

Ad2) K vystopování cesty průvanu byl použit silně zapáchající plyn merkaptan*. V 16:30 byl plyn během cca pěti minut vpuštěn do sondy. Až do 20:00 byly všechny sledované lokality v okolí negativní. Druhý den ráno bylo zjištěno zamoření Kateřinské jeskyně, která byla během dopoledne odvětrána.

Akce byla provedena po předchozím projednání se Správou CHKO Moravský kras a Správou jeskyní Moravského krasu.
---
Pozn: * Merkaptan je sloučenina síry, pro svůj silný zápach se například využívá v dolech. "Merkaptan se v dole používá jako havarijní signalizace například při požáru, záparu a jiných situacích, kdy musí celé osazensvo dolu nebo větrního oddělení opustit pracoviště a podle pokynů dispečera se odebrat k jámě. Při ucítění merkaptanu vedoucí pracoviště volá dispečera a dostává pokyny, proč a kudy se odebrat k jámě.


Květen

  

Datum: 6. 5. 2016
Účastníci: Libor Budík
ZO 6-27: Mgr. Lenka Reiterová a Ondřej Karpíšek
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: polojasno +24°C
Doba trvání: 20:00 – 22:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#kveten

V úterý zvoní telefon. Neznámé číslo. Po krátkém rozhovoru zjišťuji, že na druhém konci je Ondra ze ZO 6 - 27 a že budou o víkendu v Krasu. Rádi by se podívali do Vymodlené. Sice jsem to neměl v plánu, ale co už, v pátek se podívám do Krasu a do Vymodlené. Aspoň se na vlastní oči přesvědčím, jaký je stav vody ve spodních patrech a hlavně otevřu hadici.

Takže před osmou jdeme do jeskyně. Nakonec jde jen Ondra a Lenka. Za vyprávění historie se dostáváme až dolů. Jezírko je plné vody. Takže zase minimálně půl roku se tu nebude moct nic dělat. Jezírko si své tajemství zase nechá pro sebe. Při další možné příležitosti se holt bude muset třetí skupina přemoci a udělat větší akci. Teď snad máme lepší možnosti, jak si pomoct, než před rokem.

Docházíme k Prozatímnímu konci jeskyně. Stav vody zde je, řekl bych, stejný, jako posledně. Tudíž lze usoudit, že se jedná o sifón. Každopádně ještě si to snad v budoucnu ověříme. Jdeme nazpět. Lezu po žebříku od jezírka a jdu zlomem. Nějak nepřemýšlím, jen mám nějaké nutkání jít do chodby Pod meandry. Nikdy mne ta chodba tak nepřitahovala jako teď. Vlastně byl jsem tam dvakrát. Jednou, když měla asi jen pět metrů hned na začátku a pak, když Milan svým vypravováním nabulíkoval Kučovi, jak to tam "smrdí objevama". Tak jsme tam spolu zalezli, ale neviděli jsme to moc pozitivně.

Dnes to bylo jiné. Šel jsem do této chodby tak nějak bezmyšlenkovitě. Jakoby to byla cesta, kterou jsem před tím šel milionkrát a nepřemýšlel nad ničím. Zalehl jsem si do chodby Pod meandry a zaplazil jsem dovnitř. Cestou si uvědomuji, že vlastně se sem plazí nohama napřed. No tak se mi blbě bude plazit zpět. Co se dá dělat. Chodba má celkem příkrý sklon. Už jsem u konce.. Naposled jsem tu byl já. Dívám se před sebe. Všechno je jinak.

Nejspíš voda, která přitéká přes chodbu Slunovratu z neznámých míst, zřejmě uvalila kus sedimentů a přede mnou se otevřelo pokračování. Jiný charakter chodby. Stačí jen překopat pár desítek centimetrů a dostanu se dál. Volám na Ondru a Lenku jestli vydrží půl hodiny mi asistovat. Přikyvují, že jo.

Sedimenty jdou krásně oddělávat rukama. Horší je to s deponií. Musím vše natěžit a vytáhnout a naskládat podél stěn. Díky klesání chodby nic snadného plazit se nohama napřed do vrchu. Snažím se sundat si přilbu a plazit se dál. Brání mi jen několik centimetrů, abych nahlédl do chodby. S každým vytaženým sedimentem mi ubývá sil. Zíral jsem z úžiny do místa, které se rozšiřovalo jako zvon. Ne, dnes to nedám. Dnes již nemám sil... Zase nad tím budu přemýšlet. Sakra...

----------------

 

  

Datum: 27. - 29. 5. 2016
Účastníci: Libor Budík, ing. Jiří Pola a Milan Hnízdo.
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: Patek: polojasno +25°C a zataženo +20°C
Sobota: polojasno +28°C  
Neděle: polojasno +28°C
Doba trvání:

Patek: 13:15 – 17:15 a 19:30 – 21:00
Sobota:14:00 - 17:00
Neděle 11:00 – 12:00

Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#chpm

Pátek: Dnes Milan a Amík začali zahlubovat dva metry před čelbou Ztracené chodby a následně kopali sondu pod poslední volnou kapsou. Po pěti vozících vytěženého materiálu narazili na stěnu jeskyně. Tak zkoušeli dál sondovat, kterým směrem dál pokračovat. Natěžili další dva vozíky. Po skončení akce Amík jel domů.

Po sedmé dorazil Libor a tak šli s Milanem do spodních pater zkusit rozšířit vlez v chodbě Pod meandry a proniknout tak do dalšího pokračování. Zastavili jsme se pro kopáček ve Ztracené chodbě a pak Libor zmizel v chodbě Pod meandry. 

Odkopávání sedimentů a vytahování šlo celkem v pohodě, ikdyž celý proces byl opět hlavou dolů a vše, co se nakopalo, muselo být vytaženo nahoru. Pravidelně Libor zkouší zaplazením, jestli otvor je dost velký. Postupně dolaďuje ještě případné překážky. Nakonec to vypadá, že se to již dá proplazit. Zvědavost podívat se do dalšího pokračování zvítězila nad opatrností a tak Libor, ikdyž otvor nebyl ještě dostatečně velký, využil stropního korýtka, přes které prostrčil rameno. 

Chodba zatáčí doprava, ale po asi dvou metrech se chodba vrací do původního směru. Libor sundává přilbu, svítí si dopředu do chodby, která jde stále prudce dolů. Na konci se světlo odráží od vodní hladiny. Takže je zde sifón, což nejspíš potvrzuje teorii o propojení chodby Pod Meandry s Prozatímním koncem jeskyně. 

Následně se Libor snaží na couvačku vylézt, ale nedaří se mu trefit ramenem do stropního korýtka. Takže se nemůže dostat ven přes ramena. Navíc celou situaci ztěžuje fakt, že celá chodba je celkem prudká a na couvání se plazí špatně. Zabahněný overal, který se zařezává do koulí celý proces neulehčuje.

To budou zase články v novinách... Jeskyňář uvízl v úžině a nemohl se dostat ven... Ještě že si vydýchám všechen ten vzduch, než se ke mně někdo dostane a tak nebudu muset číst ty dementní příspěvky v diskusích. Možná mi dřív praskne moje překrvená hlava. Zachvacuje mne klaustrofobní šok, když si tady tu úžinu představuji jako moje poslední místo. Hromada nádechů za sekundu, ale plíce jsou prázdné. To jsou ty okamžiky, které trvají pár sekund a člověk si říká, jestli to má vůbec zapotřebí.. Srát na stres. 

Vyplazuji zase trochu dopředu. Rukou si pod sebou vyhrabávám sedimenty a tím si zvětšuji otvor. Po deseti minutách se mi podařilo proplazit se pod žebrem. Jsem zpocený jako sloní prdel. Odřené záda, ale jsem venku. Dnes jsem měl opět z prdele kliku. Milan se mne ptá na detaily. Říkám mu, že detaily povím až později. Jdeme nahoru. Uff.. Už se těším na cigáro... Můj přívěšek pro štěstí je zasraný od hlíny a tak ani nejde poznat co na něm je. Dnes jsem zase trochu toho štěstí potřeboval. 

Sobota: Dnes byla domluvena exkurze spolku Vápeníček z Lipovce do Michálky a přední části Vymodlené. Na této akci jsme navázali přátelské vztahy se spolkem Vápeníček.

Neděle: Dnes jsme šli vyzvednout do chodby Pod meandry kopáček, který tam nechal Libor. Mezitím jsme zaměřili přibližně chodbu Pod Menadry. Celkově má asi 21 metrů. Když šel Milan zanést kopáček do Ztracené chodby, překvapila ho voda v této chodbě, která tam pronikla přes noc, kdy byl celkem silný déšť.


Březen

    
Datum: 12. 03. 2015
Účastníci: Libor Budík a Daniel Kucin.
Pracoviště: Matalova Vymodlená
Počasí: 6°C
Doba trvání: 10:00 – 16:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#brezen

Po dlouhé době se zase Dan a Libor vydali do Vymodlené. Po dlouhodobém sledování počasí od dnešní akce moc nečekáme, protože to vypadá, že je v našich pracovištích voda. Překvapením je jezírko, které, i přes všechnu tu vodu na povrchu, je stále suché. Příchodem na Konec však zjišťujeme, že je naše pracoviště na prozatímním konci pod vodou. Bereme něco málo z nářadí co nezůstalo na čelbě a momentálně je pod vodou a jdeme k jezírku.

Zde se snažíme podkopat kámen v přítokovém kanálku, který nám brání, abychom mohli pokračovat dál. Kámen je sice předvrtaný, ale ještě jsme si nenašli čas ho střelit. Pomoc velkého pajsr však zjišťujeme, že se hýbe, a tak se nám ho po chvilce podařilo odloupnout. Což je výborné, protože i když ho, přes jeho velikost, zřejmě nedostaneme ven, ale nebrání nám nic, abychom kolem dokola vybrali sedimenty a tak si ho položili tak, aby nám nebránil v práci.


Video: Prozatimní konec pod vodou (autor: Daniel Kucin).

Po naplnění pár kýblů se však rozhodujeme, že se ho pokusíme dostat ven. Pomocí lana se nám to i povedlo a tím jsme přítokovém kanále vytvořili větší prostor.

Pracoviště však jde stále šikmo dolů a tak nakopání a pak vytažení materiálu z přítokového kanálu jde tak, že se nakope vyplazí a vybere. Často Dan pomáhá Liborovi vylézt z kanálku tak, že ho tahá za nohu. Za nějakou dobu se Liborovi povedlo naplazit do míst, kde se strop snižuje a nakouknout dál. Přítokový kanálek pokračuje dolů asi třicet čísel, kde je konec žebra a skála strop jde zase dopředu.

Dáváme si pauzu na oběd s tím, že se pak vrátíme a zjistíme, jak pokračuje dál kanálek, protože pokud bychom to odložili na příště, tak v jezírku by mohla již být voda, která by nám neumožnila dál pokračovat.


Foto: Vzhůru hlavou dolů proti proudu neznámého přítoku (autor: Daniel Kucin).

Po obědě jdeme na věc: rozšiřujeme škvíru. Všechno ztěžuje skutečnost, že Libor je celý v kanálku. Kopání a vytahování materiálu je celkem náročné. Nakonec se však povede kopáním zvětšit prostor tak, aby se do něj dala strčit ruka a zjišťujeme, že strop je tam stále vodorovný na nezvedá se. Ještě trochu to zvětšujeme tak, aby se dala škvíra prosvítit a nahlídnout dovnitř. Zjišťujeme však, že asi po půl metru strop zase klesá a přítokový kanálek pokračuje dolů. Toto je dostačující informace. Dnes jsme udělali celkem slušný kus práce a máme nad čím přemýšlet do budoucna.

----------------

Datum: 14. 03. 2015
Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Póla, Milan Hnízdo
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí: 7°C
Doba trvání: 09:00 – 12:00

Činnost: K sondě bylo dopraveno celkem 9 kusů fošen pro sestavení výdřevy. Hlavním cílem akce bylo ověřit možnost ražby a pažení vodorovné štoly v labilní suti tímto způsobem. Celkem bez problémů byly osazeny celkem tři pole výdřevy a provedena zakládka za výdřevu.

 


Únor

   
Datum: 13. 2. 2016
Účastníci: Michal Šenkýř, Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Póla, Ing. Jan Švehla
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí: 3°C
Doba trvání: 08:00 – 12:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#unor

 Dopraven jeden kus výdřevy (boční díl). Byl osazen jeden díl výdřevy. Silný průvan při teplotě 3°C, po levé straně sledujeme již zvětralý masiv, po pravé straně sutě, objevují se první volné kanálky doleva pod masiv severním směrem.

----------------

   
Datum: 14. 2. 2016
Účastníci: Libor Budík, Andrea Čalová a Michal Kala (ZO 6 - 01).
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: 3°C
Doba trvání: 09:00 – 12:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#1402

Andrea, Michal a Libor se dnes vydali do spodních pater Vymodlené pokračovat v posouvání hranice Prozatímního konce jeskyně. Libor byl na čelbě a Michal tahal natěžený materiál a přesypával jej do kýblů a podával Andrei, která tento materiál sypala na deponii pod komínem Šikmá šachta. Na čelně se objevili prosintrované hlíny a tak postup není tak rychlí. Navíc kamení ve vrchní vrstvě výplně jsou do sebe tak natěsnané, že se nám nepovedlo z této vrstvy doposud dostat takže se snažíme zvětšit prostoru na čelbě, aby se nám povedlo rozrušit horní vrstvu materiálů. Za tuto akci jsme natěžili pět kýblu.

----------------

Datum: 28. 2. 2016
Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Póla, Ing. Jan Švehla
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí: 08:00 – 12:00
Doba trvání: 5°C

Činnost: Dopraveno celkem 9 kusů výdřevy. Byla osazena tři pole výdřevy (1x zatáčka, 2x rovný díl). Znatelný průvan při teplotě 5°C z otvoru v čelbě viz foto.


Foto: Čelba (autor: ing. Jiří Kunc).

 


Leden

   
Datum: 2. 1. 2016
Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Póla, Milan Prokop
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí: -2°C v 9:00, -4°C ve 12:30
Doba trvání: 09:00 – 12:30
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#leden

Z parkoviště doneseny celkem 4 kusy výdřevy (2 ks horní díl zkosený, 2 ks boční díl úzký). Byla provedena úprava vytěžené kaverny na čelbě pro osazení jednoho pole zatáčky, zatáčka osazena a založena. Dále proveden postup v přímém směru. Průvan vane přímo z čelby, těsně nad neprodyšnou vrstvou. Zajímavostí je výskyt mikropiezolitových (korálovitých) trsů narostlých na kamenech v průvanových škvírách.


Video: Průvan na čelbě (autor: ing. Jiří Kunc)

----------------

Datum: 23. 1. 2016
Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Póla, Ing. Jan Švehla
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí: 08:00 – 12:00
Doba trvání: -10°C

Dopraveny celkem 3 kusy výdřevy (1 ks horní díl, 2 ks boční díl). Bylo provedeno osekání levé strany počvy a osazen jeden díl výdřevy. V mrazu silný průvan.


Foto: Transport materiálu na výdřevu (autor: ing. Jiří Kunc).

----------------

Datum: 31. 1. 2016
Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Póla, Ing. Jan Švehla, Milan Prokop
Pracoviště: Elfí domeček
Počasí: 08:00 – 12:00
Doba trvání: 3°C

Dopraveny celkem 3 kusy výdřevy (1 ks horní díl, 2 ks boční díl). Byly osazeny dva díly výdřevy (1x zatáčka a 1x rovný), Dále proveden postup dopředu. Na čelbě vytěžen jeden kámen potažený sintrovou polevou, jeden kámen s mikropiezolity, aktuálně vane průvan zleva zespodu, je poměrně silný i přes značně menší teplotní rozdíl než minule – už se blížíme !!!

  

Datum: 6. 5. 2016
Účastníci: Libor Budík,
ZO 6-27: Mgr. Lenka Reiterová a Ondřej Karpíšek
Pracoviště: Vymodlená
Počasí: polojasno +24°C
Doba trvání: 20:00 – 22:00
Přímý odkaz: https://zo620mk.webnode.cz/archiv-akci/a2016/#kveten

V úterý zvoní telefon. Neznámé číslo. Po krátkém rozhovoru zjišťuji, že na druhém konci je Ondra ze ZO 6 - 27 a že budou o víkendu v Krasu. Rádi by se podívali do Vymodlené. Sice jsem to neměl v plánu, ale co už, v pátek se podívám do Krasu a do Vymodlené. Aspoň se na vlastní oči přesvědčím, jaký je stav vody ve spodních patrech a hlavně otevřu hadici.

Takže před osmou jdeme do jeskyně. Nakonec jde jen Ondra a Lenka. Za vyprávění historie se dostáváme až dolů. Jezírko je plné vody. Takže zase minimálně půl roku se tu nebude moct nic dělat. Jezírko si své tajemství zase nechá pro sebe. Při další možné příležitosti se holt bude muset třetí skupina přemoci a udělat větší akci. Teď snad máme lepší možnosti, jak si pomoct, než před rokem.

 

 

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.