2013

Prosinec

Datum: 29.12.2013

Účastníci: Milan Hnízdo, Ing. Zbyšek Macháček

Počasí: jasno -1°C

Doba trvání: 16:45-22:15

Vymodlená
Bylo vytěženo 17 koleček. Těžilo se propojovací chodbě (sonda) pod Osmdesátkou směr na konec odbočky v Osmdesátce. Postoupilo se o 1m. Od rohu chodby, po  levém liťáku  jsme daleko 2,9m. Celková délka chodby je 4m.  Při intenzivní těžbě se  na konci chodby špatně dýchá i vzduch se ohřívá na nesnesitelnou teplotu. Stačí však 15 minut a vzduch se rychle vyčistí. Zbývá 3,1m do místa, kde už je kyprá hlína ve volné prostoře v odbočce z  Osmdesátky. Odhadem tak 62 koleček ještě zbývá vykopat. Stejně bych přidal 10 koleček abychom postoupili o 0,5m a vlézt  do volný prostory nad námi.

 

 

Datum: 21.12. 2013

Účastníci: Michal Šenkýř, Ing.Jiří Kunc, Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo,Libor Budík a Ing. Jan Švehla (ZO 6-28)

Počasí: Inverze -8°C

Doba trvání: 10:00-12:30

 

Matalova Vymodlená
Ráno jsme diskutovali nad mapou, jak to dnes prozkoumáme. Jirkovi se jevila lepší varianta z malého dómku, který jsme nazvali Skeptikův dómek. Po věčném skeptikovi naší skupiny, který tam ještě nebyl. Je to propástka, která se nám jevila jako nejsnadnější přístup do dalších prostor. Skupina ve složení Jirka Kunc, Libor a John po čase zjistila, že se to mění v neprůlezný trativod, který vede pod druhý trativod ve tvaru chobotu. Michal a Milan sestoupili na dno propasti také. Amík byl nahoře a jistil celou výpravu z bezpečného místa v Ryškově dómku. Potom Libor přelezl z dómku a zalezl do trativodu, který má tvar chobotu, plazil se  tam nohami napřed směrem dolů. Michal s Milanem ho jistili lanem. Po čase se Liborovi podařilo dostat na konec chobotu, kde pod nohami našel malý balkónek. Přidržoval se lana. a uviděl pod sebou chodbu 2m širokou její dno bylo asi 6 m pod ním. Chodba má severojižní směr a nabízí další možnosti. Chodbu jsme pracovně nazvali Slunovratová. Pak jsme Libora pomohli vytáhnout. Už byl pozdní čas, tak se rozhodlo, že stísněná chodba s nebezpečným koncem, se nedá prolézt v sedáku. Je to na celodenní akci příště. Těch 6 m je na lano. Bylo upuštěno od dalšího pokračování. Milan, když měl čas, tak na dně propasti našel místo, které tvořilo mezi liťákem a suťovou výplní volnou prostoru asi 50cm x 30cm a hlubokou asi 2 m, ze které vanul nepatrný průvan.Naznačuje to nějakou volnou prostoru na dně propasti nebo boční trativod. Pak se ještě vytěžilo 1 kolečko. Zvětšili jsme opět Tlusťochovo hrdlo.

 

Datum: 21.12. 2013

Účastníci: Michal Šenkýř, Marie Šenkýřová, Libor Budík, Ing. Stanislav Bajer, Antonín Matal, Lenka a Miloš Malíkovi

Počasí: Inverze -8°C

Doba trvání: 16:00 – 20:00

 

Poslední kyblík roku 2013

Klasická akce se uskutečnila po téměř objevné akci v sobotu večer. Procházkou jsme došli k jeskyni, kde byl za prskotu prskavek vytažen poslední kyblík roku 2013, který doyen skupiny Toník Matal slavnostně vysypal. Na základně pak následovaly opulentní hody.

Vše nej do nového roku 2014.

 

Datum:          6.12. - 8.12. 2013

Účastníci:      První den:  Ing. Jiří Pola,  Milan Hnízdo

                     Druhý den:   Antonín Matal , Ing. Jiří Kunc, Milan Hnízdo,

                     Třetí den: Milan Hnízdo,  Matouš Ryček (ZO 6-08),  Aleš Havel

         (ZO 6-21) a Alešova přítelkyně Helena (ZO 6-01)         

Počasí:         První den: Polojasno 0°C

                     Druhý den: Polojasno -4 °C

                     Třetí den:Zataženo  +1  °C                                                

Doba trvání:  První den: 9:30-12:30                               

                     Druhý den 10:00-14:15

                     Třetí den 11:00 - 12:30

 

Matalova Vymodlená

 

V pátek bylo vytěženo 9 koleček v propojovací chodbě pod Osmdesátkou. Postup na čelbě 0,4m, zbývá vykopat ještě asi 4,1m. Amík než si zvykl na nízký strop, tak se mu těžilo obtížně, proto strop kopal o 10 cm  výše. Pak si pochvaloval jak jdou sedimenty krásně kopat.

V sobotu ráno proběhla porada nad mapou a polygony, abychom  si vyjasnili nesrovnalosti. Rozhodlo se, že se přeměří profily chodeb a na povrchu vyznačíme dva body. Konec odbočky v Osmdesátce a koncový bod jeskyně to je koncový polygon z propasti. Napřed jsme doměřili vykopaný polygon a prostory v Osmdesátce, pak jsme na povrchu vyměřili pásmem a buzolou dva body. Když Milan zarážel kolík, kde je propast, tak  si pamatoval, jak RNDr. Slezák na tomto místě tvrdil, že tady jsou dva dómy za sebou. První  je polozasypaný, ten tam opravdu takový je a ten další je tím směrem,  kam ze dna propasti vede trativod. Pak se Jirka s Milanem  vrátili do jeskyně a šli domalovat profily do nedávno objevených  prostorů. Dokázali plazivkou protáhnout  2m dlouhý žebřík, aby slezli na dno propasti bezpečně. Napřed Jirka prolezl levý přítokový trativod do prostory, která možná komunikuje s prostorou kam vede trativod napravo. Jirka tam viděl další propast, a když  do ní hodil kámen Milan ho slyšel padat v tom druhým trativodu někde dole. Pak Jirka s Milanem  vytahali kameny, které bránily, aby se dal ten trativod napravo v budoucnu zpřístupnit. To se podařilo po hodině usilovné práce. Tonda na nás čekal v Osmdesátce. Jirka měl možnost vlézt do pokračování, ale nechtěl riskovat sám, neměli jsme tam lano na jištění, protože máme obavu,  že konec trativodu je u stropu neznámého dómu. Dokud to ale neuvidíme zblízka nelze to tvrdit s jistotou. Kameny brání pohledu do prostoru, který na příští akci snad prozkoumáme. Bude nás víc, tak se musíme vzájemně zajišťovat. Ti, kteří se tam spustí, musí jít nohama napřed a jistit se lanem. Charakter jeskyně se změnil tak, že bez jištění už to nejde. Nic nebrání tomu, aby na posledním kyblíku Matalova Vymodlená měla zajímavý přírůstek v podobě další neznámé prostory. Tak  21. prosince 2013 dopoledne to snad klapne.

Dagmar

V neděli Milan pomohl Matoušovi vytěžit 23 kyblíků z pracoviště pod kaplí. Moc si přejeme, aby Dagmaráci měli taky konečně volnou prostoru. Jednou to pustit přece musí. Na nedělní akci bylo zajímavé, že spojily síly 4 speleologické skupiny. 

 

Listopad

Datum: 29.11. 2013

Účastníci: Jiří Kunc,  Milan Hnízdo

Počasí: Zataženo sněžilo -1°C

Doba trvání: 16:45-24:00

 

Vymodlená
Bylo vytěženo 13 koleček. Tři kolečka byla na mezideponii z předminulé akce. Deset koleček vytěženo propojovací chodby (sonda) pod Osmdesátkou směr na konec odbočky v Osmdesátce. Postoupilo se 0,5m. Od rohu chodby, který je patrný dole je už čelba 1,5m  daleko. Celková délka chodby je 2,6m a zahýbá doleva. Za pár akcí už nebude vidět na čelbu z hlavní chodby. Zbývá 4,5m do místa, kde už je kyprá hlína ve volné prostoře v odbočce z  Osmdesátky. Odhadem tak 90 koleček ještě zbývá vykopat.

 

Datum:           22.11. - 24.11. 2013

Účastníci:       První den: Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo

                      Druhý den:   Ing. Jiří Kunc, Jiří Kuchař, Michal Šenkýř, Jakub  Šenkýř, Antonín Matal, Libor Láník (ZO 6-17) a Libor  Budík                 

Počasí:           První den: zataženo +8°C

                      Druhý den: zataženo +6 °C                                                       

Doba trvání:   První den: 9:00-19:00                               

                      Druhý den 9:30-15:00


Vymodlená

         První den: Vyvežení 12-ti koleček z mezideponií. Odpoledne vytěženo 8 kanystrů z plazivky k Ryškovu dómku. Plazivka tímto byla rozšířena a do dalších objevů se dostaneme i my tlusťoši.

         Druhý den: Tento den jsme věnovali mapování. Tímto ještě jednou děkujeme Liborovi Láníkovi z Topasu za pomoc a dodání techniky.

         Celkově bylo zaměřeno 18 hlavních bodů polygonu a dalších asi 10 pomocných v odbočkách a komínech. Celkovou délku polygonu si troufnu odhadnout hodně přes 100 m. Na mapě se intenzívně pracuje a v nejbližší době bude na těchto stránkách vyvěšena.

         Do jeskyně se dále přišli podívat kolegové ze ZO 6-19 (Žistén a spol.)

         Situace v jeskyni je následující. Ryškův a Pavelkův dómek tvoří ukloněnou prostoru vyplněnou suťovým kuželem. Na nejbližších akcích musíme jednak rozšířit přístupovou cestu přes Osmdesátku do těchto dómků a hlavně zabezpečit tento suťový svah. Nejnadějnější místo je totiž propástka na dně obou dómků, kde se ozývá ozvěna a fouká průvan z průlezu, který dle předběžných průzkumů půjde snad rychle rozšířit. Dalších míst vhodných k průzkumu jsem napočítal asi 5.

         Poslední den proběhlo zazimování Michalky, vypuštění vody a úklidové práce.

 

Datum:           8.11. - 9.11. 2013

Účastníci:       První den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Ing. Jiří Kunc

                      a Milan Hnízdo

                      Druhý den:   Ing. Jiří Kunc, Milan Hnízdo,Jiří Kuchař

                      a Libor Budík                 

Počasí:           První den: jasno +10°C

                      Druhý den: zataženo +6 °C                                                       

Doba trvání:   První den: 11:00-22:00                               

                      Druhý den 9:30-15:00               

Vymodlená

Milan v pátek již od časných hodin vozil kameny z mezideponie, aby až přijdou ostatní, měli kam ukládat kamení. Byla to tři kolečka. Tonda dorazil ve 12 hodin tak s Milanem začali zahlubovat plazivku, která je na východním konci Osmdesátky. Ve dvou se to dalo dělat  obtížně a tak ve 14:00 hod skončili. V 15:30 dojel na základnu Amík. Když jsme si prohlíželi fotku z pokračování plazivky, kterou udělal Matouš, tak Milan prohlásil, že se tento víkend dostaneme do volných prostor. Amík na to, že když se to povede tak koupí flašku. V 16:00 už jsme tedy byli tři. Tak jsme začali zahlubovat plazivku. Šlo to obtížně, stísněný prostor bránil pokračovat dál. V 18:00 přišel Jirka Kunc a vystřídal se s Toníkem. Jirka Kunc s Amíkem namontovali ocelové lanko na lanovku na kýbl, aby se nám usnadnil trasport v Osmdesátce. Milan zatím vyvezl 5 koleček mezideponie ven. Hrozilo, že bychom si zasypali přístupovou cestu. V 19:00 Jirka Kunc začal těžit plazivku dopředu. Milan z Amíkem zatím trasportovali kamení  na nové lanovce, které bylo na konci Osdesátky z minulých akcí a z dnešního dne. Mezitím Jirka Kunc semtam něco vytěžil. Podle nohou, jak daleko se dostaly, tak bylo vidět, že Jirkovi se daří postup na čelbě. Po dvou metrech našel na kamení dokonce zvířecí kost. Pak tam byl kámen, který bránil postupu vpřed. Byl skoro velký jak plazivka.Tak ho Jirka Kunc uvázal na popruhy a lano a pomohli jsme mu ho přiblížit tak, aby ho Jirka mohl potočit a vytáhnout ven. Jirka se šel podívat jak vypadá pokračování dál.Viděl do nějaké větší prostory ze sintrovou polevou. Plazivka na konci se zvedá vzhůru.Tak postup vpřed byl možný jen po prohnutí celého těla nahoru vzad. Jirka měl obavu z jedné kry, která byla u volné prostory, nevěděl jestli je stabilní. Když zjistil ,že může pokračovat, tak se proplazil do velké prostory. Bylo to 21:30 jsme usyšeli jeho hlas znásobený ozvěnou velké prostory. Dokonce jsme ho slyšeli z puklin, které jsou v Osmdesátce. Nová prostora je dvojdóm Ryškův a Pavelkův. Má komín i propast -7.5m. Několik nadějných pokračování. Nato jsme ukončili akci.

Druhý den pokračovali Jirka, Milan a Kuchy ve vývozu mezideponie z minulého dne, bylo to 11 koleček. Pak se Jirka Kunc naplazil do nových prostor. Aby to nafotil a zběžně prozkoumal. Ve 12:00 se Jirka Kunc vzdálil domů, kde namaloval náčrt nové prostory. Přijel i Libor a tak se tam šel podívat také. My ostatní většího vzrůstu se tam ještě nedostaneme. Po tom jsme zahloubili plazivku na liťák, který se ukázal po několika centimetrech. Takže v nejužším místě má plazivka výšku 25cm. Na konci akce se tam dostal ještě Kuchy. Milan se 2 m před koncem plazivky zastavil, neriskoval, že by se tam zapasoval. Zjistil ,že na pravo je druhé vyšší stropní korýtko zaskládané kamením, které půjde odtěžit,  abychom se tam dostali v budoucnu všichni.

Zhodnocení akce. Vytěženo za dva dny 19 koleček. Zprůchodněna průvanová plazivka si 6m metrů celkem. Nové prostory mají orientaci severojižní. Nadějná je propástka, která určitě pokračuje dolů.

První popis a foto jsou na Milanových stránkách

 

Říjen

Datum:               25.10. - 27.10. 2013

Účastníci:           První den: Milan Hnízdo, Libor Budík

                           Druhý den: Antonín Matal ,Ing. Jiří Kunc,Milan Hnízdo,Jiří

                           Kuchař,Libor Budík a Dva Skautíci od Nelky.

                           Třetí den: Milan Hnízdo, Libor Budík,Matouš a Honza Ryčkovi

                           (ZO 6-08)                   

Počasí:               První den: zataženo déšt +13°C

                           Druhý den: polojasno +12 °C

                           Třetí den: polojasno  +14  °C                                                

Doba trvání:       První den: 18:00-21:00                               

                          Druhý den 10:00-17:00

                          Třetí den 9:00 - 17:00

Vymodlená, Dagmar

V pátek Milan z Liborem těžili na čelbě směr Velká dohoda a  postoupili o 0,2m, vytěženy 4 kolečka. Když jsme zjistili, že chodba směr Velká dohoda má stejně mocný sediment jako přístupová chodba. V chodbě máme nad hlavou 3m sedimentu plus 1,5 m volného prostoru. Na šířku dole nemáme chodbu změřenou, musela by se kopat sonda, abychom zjstili profil chodby. Náš odhad je 2,5m. Tato přítoková chodba je profilem totožná s Velkou Dohodou. Přitom pokračování směr Plánivy je šířka jen 2 m. Ve volném prostoru nahoře v Osmdesátce to na pohled vypadá, že hlavní tok přišel od Plániv z východního směru. Když si představíme, že mezi Plánivami a Velkou Dohodou je málo prostoru, aby tam byla třetí velká neznámá jeskyně. Sedimenty směrem na Plánivy jsou naprosto odlišné než z Velké Dohody. Schází tam červené hlíny. Ty ve Velké Dohodě tvoří horní vrstvu, kterou těžíme 5m od stropu, který je v Osmdesátce. Proto konec této chodby je zasedimetovaný a strop tam klesá dolů. Proto předpokládáme, že tato choba bude plná až po strop. Pokud tam nenarazíme na podobný dóm jako v Osmdesátce. Tak by se to nemuselo kopat celé.

V sobotu jsme se sešli silné sestavě. Celý den se rozebíral blok,který bránil lepší těžbě  na čelbě směr Plánivy. Přijelo 8 skautíků od Nelky. Šest šlo pomoc do Dagmary s Liborem. Odpoledne se Libor vrátil do Vymodlené. Skautíci měli exkurzi v Dagmaře. Jinak Milan a Kuchy těžili v obědové přestávce na čelbě směr Velká dohoda. Tam postoupili o 0,2 m.Celkem bylo vytěženo 22 koleček, většinou kamení.

V neděli Milan a Libor dopoledne vytěžili další kolečka kamení, které bylo deponováno pod objevitelským vchodem, plus balvany, které byly deponovány v Osmdesátce. Den předtím hrozilo, že bychom si zavalili přístupovou cestu. Odpoledne se přidal Matouš a Honza. Začala se těžit plazivka v trativodu na čelbě směr Plánivy. Bylo vytěženo 14 koleček. Plazivka potvrdila, že to je jediný směr, jak se dostat do prostor odkud vychází průvan. Stáčí se pod otvor, který jsme našli dřív v plazivce z minulých akcí. Strop plazivky je čistá klenba, jen s tím rozdílem, že je to obrovský blok, který si odsednul od liťáku, který je nad námi. Na čelbě Velká dohoda se postoupilo 0,1m. Od křižovatky chodem je to již 1 m . Liťák nalevo se stáčí směr doleva.

Ve spodní části zbývá vykopat 5m chodby, abychom se dostali do prostor, kde již není výzdoba a dno tvoří kyprá hlína. Celkem má odbočka už 2,1m.

Zhodnocení třídení akce - 40koleček. Čelba Velká dohoda postup 0,5m.To je objem 10 koleček.Čelba Plánivy 30 koleček kamení vyvezeny z boku před plazivkou, která má delku 1,7m. Pod objevitelským vchodem je deponováno 5 koleček kamení z plazivky. Jirka Kunc byl v sobotu kolem oběda pomoci rozbít blok pod Kaplí v Dagmaře. V pondělí ho Dagmaráci uspěšně odtěžili.Vypadá to nadějně zbyl tam už jen malý kousek. Už nebrání těžbě dolů. Skautíci  s Dagmaráky v sobotu vytěžili z Dómu nádob 75 kýblů, aby uvolnili mezideponii. Vytrhla se kotva lanovky a tak na povrch dostali jen 15 kýbů. Kooperace skupin je jediné řešení jak dosáhnout  většího postupu. Obě pracoviště potřebují více lidí na těžbu. Více informací z akce Dagmara bude určitě na webu Dagmary.

 

Datum:         17.10. 2013

Účastníci:     Jiří Kunc ZO 6-20, Michaela Opletalová ZO 6-20, Maruška,   

                    Antonín Tůma CHKO Moravský kras, Miroslav Kotol ZO 6-19,

                    Bohuslav Koutecký ZO 6-19, Pavel Zíma

Počasí:         Polojasno

Doba trvání: 17:30-21:30

Skleněné dómy

Exkurzní akce do SD, průstup od V2 do Katedrály pomocí SRT a dále horizontem k V1. Cílem akce bylo zhodnotit vhodnost vertikálních prostor pro plánované cvičení SZS ČSS z hlediska zajištění ochrany jeskyně. Zjištěné vodní stavy v polosifonech odpovídají podzimnímu období: koleno v pískách suché, druhý polosifon téměř bez vody (zdá se, že voda se vsákla do vrtu v sifonu), příčná spojka a první polosifon cca poloviční výška hladiny proti maximu.

 

Datum:              11.10. - 13.10. 2013

Účastníci:         První den:  Ing. Jiří Pola, Ing. Jiří Kunc,  Milan Hnízdo

                           Druhý den:   Antonín Matal Milan Hnízdo,Jiří Kuchař a Matouš

                           Ryček (ZO 6-08)

                           Třetí den: Milan Hnízdo, Matouš Ryček (ZO 6-08)

                       

Počasí:            První den: zataženo déšt +16°C

                          Druhý den: polojasno +14 °C

                          Třetí den: polojasno  +14  °C                                                

Doba trvání:     První den: 16:00-21:00                               

                          Druhý den 9:00-12:30

                          Třetí den 10:00 - 13:00

Vymodlená, Dagmara

Páteční akce. Amík a Milan začali zvětšovat otvor, z kterého vanul průvan.Tento otvor na minulé akci obnažil Matouš.Odhalili jsme portál chodby, u stropu byla 10cm volná. Blok, který byl před tímto portálem, bránil zatěžit v portálu chodbičky. Pak se přidal Jirka Kunc.Ten dokázal blok před portálem odtěžit. Milan potom mohl začít těžit pod portálem. Bylo tam kamení a hlína, které se tam dostali z prava, z tektonické poruchy. Sedimety byly krásně kypré. Pak Jirka Kunc začal těžit plazivku. Za průvanem byl 20cm volný prostor, tak by se mohl naplazit na konec asi 2,5m daleko, kde je náznak křižovatky. Nalevo dolů otvor s průvanem napravo zával s bloky, které brání postupu po tektonice. Bylo vytěženo 5 koleček. Pro malý počet lidí a déšt venku,  jsme deponovali materiál uvnitř jeskyně. Kameny na místě uvnitř Osmdesátky. Hlínu a štěrky jsme sypali do objevitelského vchodu.
Sobotní akce ve Vymodlené. Dopoledne Kuchy zahluboval plazivku, aby se tam dalo prolézt po čtyřech. Tonda byl na místě kde odebíral material od Kuchyho. Předával ho Matoušovi. Ten taky robíjel palicí velký kameny. Pak material expedoval do objevitelského otvoru, kde Milan odebíral material a odvážel ho kolečkem na deponii. Bylo vytěženo 15 koleček.V Osmdesátce byl všechen material vyexpedován. Kuchymu se podařilo zahloubit plazivku 1,2m daleko. Pod levou stěnou se objevil trativod, který vede směrem k průvanovému otvoru. Jediná možnost vyhnout se závalu napravo. Odpoledne Matouš a Milan byli v Dagmaře pod kaplí vy těžili 15 kyblů hlíny okolo bloku, který brání postupu.
V neděli Milan a Matouš Vytěžili zbytek materialu, který zbyl na Vymodlené z pátku a soboty. Matouš plnil kolečka mezičase kopal odbočku před ocelovou výstuhou. Prodloužil chodbičku o 0,4m. Bylo vytěženo 13 koleček.
Za tři dny ve Vymodlený postoupili jsme na dvou pracovištích 2,9m vytěženo 33 koleček. Průvanový otvor dává velkou naději pokračování východním směrem.

Fotografie jsou na nových Milanových stránkách. Podrobný popis z Dagmary je očekáván na webu Dagmary

Září

Datum:              27.9. - 29.9. 2013

Účastníci:          První den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Ing. Jiří Kunc,  Milan  

                         Hnízdo , Matouš a Honza Ryčkovi (ZO 6-08)

                         Druhý den:  Milan Hnízdo, Matouš a Honza Ryčkovi (ZO 6-08)

                         Třetí den: Milan Hnízdo , Matouš a Honza Ryčkovi (ZO 6-08)  

                         a  Franci Musil (ZO 6-16)

Počasí:              První den: polojasno +10°C

                         Druhý den: jasno +10 °C

                         Třetí den:polojasno  +10  °C                                                

Doba trvání:      První den: 15:00-21:00                               

                         Druhý den 14:00-16:00

                         Třetí den 10:30 - 14:30

Vymodlená, Dagmara

První den jsme těžili velký odsedlý blok na východním konci Osmdesátky. Vytěženo 12 koleček kamení. Postup na bloku 0,5m. Napřed jsme těžili ve čtyřech . Na závěr přišel Matouš a Honza podařilo se jim rozbít bloky, které byly na mezideponii. Nový poznatek: pod blokem, který jsme na vrchu těžili je možno sledovat slabý průvan.

Pak se pokračovalo v Dagmaře pod Kaplí, kde se Jirka Kunc pokoušel rozrušit velký blok, který bránil dalšímu postupu na tomto pracovišti. Podařilo se ho velmi rozrušit.

Druhý den se nám na Dagmaře podařilo odtěžit jednu třetinu bloku. Dvě třetiny tam stále zůstaly. Více informací se určitě objeví na webu Dagmary .

Třetí den v neděli jsme se pokoušeli v Osmdesátce odtěžit kužel drobných kamínků, které tam zůstaly po těžbe velkého bloku. Podařilo se i rozbít velký kámen,který byl opřený o veký blok. Tam jsme našli drobnou štěrbinu, ze které taky jde průvan. Matouš má pocit, že souvisí s tou první. Pod kamenerm, který se rozpůlil je kyprá hlína. Na pracovišti kolem průvanového místa bychom měli  pokračovat na další akci.

Navštívil nás i  Franci Musil. Potvrdil nám, že směr na východ by měla jeskyně pokračovat. Buď ten blok, který brání postupu přelezeme nebo oblezeme. Vytěženo 7 koleček kamení se štěrkem.

Fotogalerie jako vždy na Milanových stránkách

 

Datum:          20.9. – 21.9. 2013
Účastníci:      První den: Milan Hnízdo, Libor Budík,

                      Druhý den: Milan Hnízdo, Libor Budík a 6 lidí ze ZO 6-26

Počasí:          První den: zataženo +10°C
                      Druhý den: zataženo , přeháňky +10°C
Doba trvání:   První den: 19:00 – 23:00
                      Druhý den 10:00 – 15:00

Vymodlená:

Začali jsme prodlužovat odbočku, kterou jsme těžili před týdnem. Udělali jsme 5 koleček - postup o 0,3m. Celkem délka odbočky dosáhla 1,1m. Od stěny levého liťáku,  která nám určuje pevný bod ve volné prostoře jsme postoupili pod Osmdesátku na  1,9m. 

Druhý den jsme pokračovali kopáním odbočky dosáhli jsme po 4 kolečkách dalších 0,3m postupu. Celkem je odbočka dlouhá 1,4m a od leveho liťáku jsme 2,2m daleko ve volném prostoru. Odhadem  na pravý liťák zbývá 0,8m. Po dvou metrech nastala změna na čelbě, na levé stěně chodba minula těsně nějaký blok, který se tváří jako liťák a tvoří pravoúhlý roh. Nechce se nám věřit, že už jsme na pravém liťáku. Proto, že prostora nad hlavou je širší. Další postup napoví, co to je. Je dobré, že naše chodba to těsně minula a nemusíme měnit směr. Pak přišli posily ze skupiny ZO 6-26. Tak nás bylo celkem 8 lidí. Mohli jsme vytvořit řetěz, abychom vytěžili kamení, které Jirkové minulou sobotu rozebrali a deponovali v Osmdesátce. Bylo to 13 koleček kamení. V Osmdesátce zůstaly jen větší bloky, které se na další akci musí rozbít. Ve Vymodlené se dá operativně pracovat na dvou čelbách podle počtu lidí. I když postup na čelbě v Osmdesátce přinese možná dřív nějaký větší postup, ale vzdálenost pracoviště pořebuje více lidí.

 

Datum: 14.9. 2013

Účastníci: Jiří Kunc, Jiří Kuchař, Antonín Matal, Milan Hnízdo, Libor Budík

Počasí: Zataženo déšt + 15°C

Doba trvání: 9:00-15:00

Ráno jsme pokračovali na novém pracovišti s cílem podkopat Osmdesátku cca 1m před objevitelským vstupem a dostat se tak do propástky, která vyúsťuje v tomto místě malým otvorem při patě stěny. Bylo vytěženo osm koleček. Dalšímu postupu brání prosintrovaný materiál a velké bloky na čele sondy, bude nutné je odstřílet. Souběžně s kopáním této sondy bylo odtěžováno kamení z deponie v Osmdesátce, které zde zbylo z minulé akce. Bylo vyvezeno šest koleček kamení a tím byla deponie uklizena.

Po obědě proběhlo sondování na konci osmdesátky před závalem. Odpolední akce proběhla ve složení Kunc, Kuchař.

Situace na východním konci Osmdesátky je následující: v nejnižším místě je udusaný hlinitý sediment, výška chodby 1m šířka do 2m. Od tohoto místa dno pozvolna stoupá a chodba si udržuje přibližně tento profil zhruba na délku pět metrů, pak se dno prudce zvedá a přechází do závalu, v tomto místě odbíhá severním směrem šikmá ukloněná chodba do propástky. Dno propástky je tvořeno sutí. Celá pravá strana propástky je tvořena mohutnou odtrženou krou vápence, z níž zatím známe pouze tuto část. Na minulé akci proběhl úspěšný pokus o rozebrání špuntu v závalu na čelbě, tím se jednak podařilo objevit svislou puklinovitou postoru výšky asi osm metrů a šířky do 1m, která je ve východním směru uzavřena závalem mohutných bloků a jednak vznikla na patě závalu síňka ze které je možno nahlížet do pukliny nad mohutnou krou.

Při sondování bylo zjištěno, že vršek vápencové kry je zvětralý do té míry, že je možno z něho odebírat celé bloky či desky. Po rozebrání vršku kry severním směrem bylo možno nahlížet do pukliny nad krou, která je asi 10 cm vysoká, se zjištěním že pokračuje jednak východním a jednak severnírem, toto místo se tedy jeví jako velice perspektivní pro obejítí závalu. Sondováním bylo připraveno opět zhruba deset koleček kamení na deponii v Osmdesátce.

 

 

Datum:              13.9. 2013

Účastníci:          Milan Hnízdo a Libor Budík                    

Počasí:              Zataženo déšt +15°C

Doba trvání:      18:00-22:00   

    Začali jsme razit v chodbě před ocelovou podpěrou azimutem 190° novou odbočku. Naším cílem je prokopat se pod odbočku v Osmdesátce a dostat se na konec této chodby,  vytěžit kyprou hlínu co je v to dómku a najít pokračování, které směřuje dolů. Do 22:00 hodiny jsme vytěžili 9 koleček prosintrovaných sedimentů a zvětralou sintrovou desku. U stropu chodbičky je sprašová hlína. Zvětralá sitrová deska vznikla  asi už před dobou ledovou. Pod ní jsou zvětralé prachovce slepané stejne tak jak,  jsme je těžili v propástce číslo 2. Postoupili jsme 0,8m. Když připočteme šíři chodby ze které jsme začali těžit tak jsme asi 1,6m pod hlavní chodbou v Osmdesátce. V těchto místech je chodba široká 3m. Dvě tři akce na tomto pracovišti a narazíme na pravý liťák. Předpokládáme, že tam bude roh odbočky.     


 

 

Srpen

Datum:          30.8. – 01.9. 2013
Účastníci:      První den: ing.Jiří Kunc,ing Jiří Pola, Antonín Matal,

                     Michal Šenkýř, Marie Šenkýřová
                     Druhý den: Milan Hnízdo, Libor Budík, Jiří Kuchař

Počasí:           První den: jasno +20°C
                      Druhý den: polojasno, přeháňky +25°C
Doba trvání:   První den: 16:30 – 20:15
                      Druhý den 14:30 – 16:00

Vymodlená:

První den: Bylo provedeno zajištění dna Osmdesátky pod závalem, aby mohl být tento rozebrán. Zajištění provedeno starým linoleem, po kterém jdou pěkně posílat kameny. Bok Osmdesátky u objevitelského výlezu byl zajištěn dřevěnou konstrukcí a na ní nataženým igelitem, aby nedošlo k poškození (ušpinění) sintrového náteku.

Potom bylo zahájeno rozebírání sesuvu ve východní části Osmdesátky. Po vytěžení (částečně jsme uvolňovali pyropatronami), jsme se dostali do úzkých puklin. Další možné pokračování východním směrem je pod těmito puklinami dolů pod zával (asi 20 cm volného místa od sedimentu ke stropu).

Dále byl odstřelen balvan v objevitelském vchodu, který zužoval vstup do Osmdesátky. Toník prováděl fotodokumentaci. Podařilo se nám prolézt do jižní odbočky asi v polovině Osmdesátky. Objevil se malý dómek, jehož dno tvoří měkké a načechrané hlíny. Výrazný směr je v tomto případě severojižní.

Dále jsme odvezli veškerý nepořádek od jeskyně a přístupové cesty (staré pletivo, zbytky po pracích na uzávěře, starý píst ze škodovky, igelity apod)

 

Druhý den: Byl hlavně prováděn úklid na základně (schování a nařezání dřeva, montáž třífázových zásuvek, úklid v technické místnosti apod.

Pracovní skupina v jeskyni provedla podrobný průzkum jižní odbočky a dostala se až do závěrečného dómku s tím, že se podhrabala v kypré hlíně pod žebrem. Bylo dohodnuto, že k tomuto místu se kvůli ochraně výzdoby prokopeme z přístupové chodby asi jeden metr před ocelovou výztuhou, kde je patrna odbočka jižním směrem. Dále byl nainstalován ocelový žebříček pod objevitelským vstupem a upravena zábrana (zvětšen otvor na zámek)

Večer jsme navštívili Vzpomínku a někteří členové i juchajdu na Dagmaře.

V neděli proběhl závěrečný úklid a nachystání základny na příští akci.

 

Datum:          10.8. - 11.8. 2013
Účastníci:      První den: ing.Jirka Kunc,ing Jirka Pola, Milan Hnízdo Libor

                     Budík a Jirka Kuchař.
                     Druhý den: Milan Hnízdo, Libor Budík a výpomoc od Libora

                     Zina a František.
Počasí:          První den: zataženo +20°C
                     Druhý den: plojasno +24°C
Doba trvání:  První den: 9:00-17:30
                     Druhý den 10:00-17:30
Vymodlená:

Amík, Milan a Libor dozdívali dveře. Jirka Kunc a Kuchy odtěžili liťák za dveřmi.Odpoledne Milan a Libor upravili podlahu za dveřmi. Vytěženy 3 kolečka. Kolečko už může jezdit do jeskyně.

Druhý den Milan s Liborem a Zina a František posily od Libora.Dokončilo se zdění dveří a vyvezlo 8 koleček podlahy chodby pod objevitelským vchodem do volné prostory. Tím skončily přípravné práce, může se pokračovat ve volných prostorech příště.

 

Datum: 2.8. 2013                    

Účastníci: Radek Nejezchleb, čtyři kolegové jeskyňáři z Velké Británie, Austrálie a Německa

Doba trvání: 19:00-24:00

Exkurze do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 do Katedrály a výstup zpět.

 

Pozn.Během šesti kongresových exkurzí Ing. Jiří Kunc „sestoupil“ 6 x 130 m tj. 780 m. 

 

Červenec

Datum: 29.7. 2013

Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Kamila, dvě kolegyně a dva kolegové jeskyňáři z Polska, Itálie a Švédska

Doba trvání: 9:00-14:00

Exkurze do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 a průstup klasickou částí SD ke vchodu V1.

 

Datum: 31.7. 2013

Účastníci: Ing. Jiří Kunc, Džery, dvě kolegyně a tři kolegové jeskyňáři ze Španělska, Švédska, Velké Británie a Francie

Doba trvání: 9:00-14:00

Exkurze do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 a průstup klasickou částí SD ke vchodu V1.

 

Datum:          27.7. - 28.7. 2013
Účastníci:      První den: Antonín Matal, Milan Hnízdo a Anetta Ledbová
                     Druhý den: Milan Hnízdo, Anetta Ledbová.
Počasí:         První den: skoro jasno +30°C
                    Druhý den: jasno +30°C
Doba trvání: První den: 9:00-17:30
                    Druhý den 11:00-18:30
Vymodlená:

Tonda z Milanem vytěžili zářez před jeskyní tak, že se dá dojít ke dveřím v jedné rovině. Jen tam zůstal 0,5m kámen, který brání, aby projelo kolečko. Bylo vytěženo 21 koleček za celý den. Anetta zatím umyla okna na základně Michalce.

Druhý den Milan s Anettou pokračovali ve vyzdívání kolem dveří a rozbití kamene, který byl v zářezu před jeskyní. Na konci dne kolečko vjelo do dveří. Na další akci se bude muset dozdít stěna nad uzávěrou, dodělat vyzdění na pravé straně, odtěžit uvnitř jeskyně za dveřmi podlahu a upravit liťák za otevřenými dveřmi. To by potom kolečka dojela tam kam dříve, než jsme vsadili uzávěru. Vytěžena 2 kolečka kamení.

 

Datum:          20.7. 2013

Účastníci:      Ing. Jiří Kunc, Radek Nejezchleb, jedna kolegyně a jeden kolega

                     jeskyňáři z Velké Británie a Německa

Doba trvání: 19:00-23:00

Exkurze do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 a průstup klasickou částí SD ke vchodu V1.

 

Pozn.: Velmi se osvědčuje zvolený způsob průstupu jeskyní pro exkurze, tzn. slanění a průstup ke vchodu V1, z hlediska opotřebení a zejména zašpinění lan. Navrhuji tento způsob prioritně používat pro další exkurze do vertikály SD.

 

Datum:        17.7. 2013

Účastníci:     Ing. Jiří Kunc, Barbora Appelová, dvě kolegyně a dva kolegové  

                    jeskyňáři z Kalifornie, Tasmánie a Německa

Doba trvání: 9:00-14:00

Exkurze do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 a průstup klasickou částí SD ke vchodu V1.

 

Datum:         16.7. 2013

Účastníci:     Ing. Jiří Kunc, Barbora Appelová, jedna kolegyně a dva kolegové

                    jeskyňáři z Íránu

Doba trvání: 9:00-14:00

Exkurze do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 a průstup klasickou částí SD ke vchodu V1.

 

Datum:          13.7. 2013

Účastníci:      Ing. Jiří Kunc, Ing. Honza Švehla

Doba trvání: 17:00-22:00

Kontrolní sestup před exkurzemi do SD v rámci speleocampu při 16. Mezinárodním speleologickém kongresu v Brně. Sestup od vchodu V2 a průstup klasickou částí SD ke vchodu V1. Zjištěny poměrně vysoké stavy vody v polosifonech, nicméně průstup přes polosifony je možný.

 

Datum:               20.7. - 21.7. 2013

Účastníci:           První den: Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Milan Hnízdo,   

                          Libor Budík a Anetta Ledbová

                          Druhý den:  Milan Hnízdo, Libor Budík.

Počasí:               První den: zataženo, jasno +26°C

                          Druhý den: jasno +29°C                             

Doba trvání:       První den: 9:00-18:30                              

                          Druhý den 12:00-17:30

Vymodlená:

V sobotu ráno Česká televize natočila záběry v nových prostorách na Matalově Vymodlené. Reportáž byla odvysílána ve večerních Událostech. Před jeskyní Jirka s Liborem zahlubovali zářez. Odpoledne Milan s Liborem zdil dveře a Anetta se přidala tím, že začišťovala levou stěnu zářezu u portálu chodby. Bylo vytěženo 5 koleček za celý den.

Druhý den Milan s Liborem pokračovali ve vyzdívání kolem dveří a začíšťovali zářez před jeskyní. Na další akci se bude pokračovat . V zářezu se na dně ukázal liťák, který zkomplikoval zahlubování. Vytěžena 3 kolečka za den.

Reportáž je na webu České televize

 

Datum:                 04. – 07.07.2013

Účastníci:             Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Pola, Libor Budík,  Milan Hnízdo, Jirka Kuchař, Michal Šenkýř, MUDr. Bedřích Kala, Oldřich Štos, Maruška Šenkýřová, Aneta Ledbová, Nelka Litomiská, Jiří Litomiský, Matěj a Vítek Litomiští, Lenka Polová, Tomáš Pola, Míša a malý Jirka Kunc a Terezka a sousedi ze ZO 6-08 Dagmara, Libor Láník (ZO 6-17 Topas)

Počasí:                  Polojasno, přeháňky, jasno (vcelku pěkně)  +20°C

Doba trvání:          Furt      

 

         04.07. čtvrtek:  Úklid základny, sekání trávy okolo, příprava dřeva. Byla dovezena nová uzávěra, která byla svrtána, navrtána a natřena a připravena na zabudování do vchodu Vymodlené. Návštěva u Pepíka na Holštejně a konečně jsme opustili informační embargo a s novými objevy jsme se pochlubili. Večer návštěva na Dagmaře.

         05.07. pátek: Montáž uzávěry na Vymodlené. Vykopání asi 10 ti koleček, usazení rámu, vykopali jsme asi 4 velké kameny. Na místo byly doneseny futra a dveře. Provedli jsme osazení, přivrtání a přikotvení. Proběhla akce v nových objevech (fotodokumentace, prvotní zaměření apod.). Celý den probíhala oslava jubilej našich kolegů. Večer dorazili Dagmaráci s kytarou, takže proběhly nějaké škopky a rakije na oslavu objevů

         06.07. sobota: Betonování okolo nové uzávěry, úprava vchodu, úklid na základně. Před vchodem byla odtěžena 3 kolečka materiálu, abychom srovnali vstupní úroveň. Navštívili nás také odborníci z Moravského zemského muzea a to Mgr. Martina Roblíčková s kolegou, odborníkem na netopýry. Bylo nalezeno několik koster asi tří druhů netopýrů, starých, podle prvotního odhadu, několik stovek let. Toto bude zpracováno jako doplnění našeho článku do Spelea.

Červen

 

Datum:              22.6. 2013

Účastníci:          Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo a   

                         Jirka Kuchař.

Počasí:              Polojasno +25°C

Doba trvání:      9:00-21:00                            

                                          

Vytěženo 12 koleček. V závalu postup 1m. Ráno Tonda ,Amík a Milan pokračovali rozebíráním na čelbě závalu. Postoupili jsme o 0,7m. Byly tam velké bloky, které šly špatně uvolnit. Do 13:30 se udělalo jen 7 koleček, které nám daly pořádně zabrat. Jeden blok byl krápník, který zaplnil celou korbu kolečka. Tonda a Amík jeli domů. Milan byl domluvený s Jirkem Kuncem, že přijede kopat až odpoledne. Objevil se v 16:30 a šli pokračovat na čelbě. Milan si vytvořil v pauze háček, aby bezpečně rozebral menší úlomky sintrů u stropu. Jirka Kunc zatím rozbil palicí blok co byl na křižovatce a pak šel upravovat vchod, aby se tam mohly umístit kovové dveře. Milan opustil čelbu, protože nemohl pokračovat sám. Asi v 18:30 jsme se vrátili znovu na čelbu a Jirka Kunc začal postupně rozebírat další bloky, co Milanovi nešly předtím rozebrat. Když se ze stropu zřítil velký blok sintrové desky, tak na něm už nebylo nic, co by nám mohlo spadnout na hlavu. Jirka použil tenkou roxorovou tyč, aby vrstvu nad námi propíchnul. Bylo to tvrdý, nešlo to a znělo to dutě. Až v jednom místě u levého liťáku projel celý roxor do volného prostoru.Jirka vyslovil jednu větu:"Celý život jsem slyšel, že se dá propíchnout do volného prostoru a mně se to nikdy nestalo".Jirka dal Milanovi možnost prozkoumat objevenou dutinu a on zkusil  roxorem kroužit  v prostoru do stran a ono to šlo. Usoudil, že to nebude puklina mezi liťákem a závalem a tak  začal otvor zvětšovat až měl 15cm v průměru. Pak do něho zasvítil svítilnou a užasl přikvapením. V otvoru  uviděl gotickou chodbu, která měla strop 5m nad ním, pak pustil Jirku, aby se taky podíval a rozhodli se vrátit na základnu. Svolali jsme všechny, kteří měli čas,  aby to s nimi otevřeli. Do půl hodiny přijel Kuchy a Amík. Tonda toho měl za celý den plné zuby, tak jsme mu sdělili po telefonu, že tu volnou prostoru dostal jako dárek ke kulatým narozeninám. Vrátili jsme se do jeskyně a Milan dostal možnost zvětšit otvor, aby se jím dalo prolézt. Udělal  ho tak velký, že se do volného prostoru dala strčil hlava a spatřil tak chodbu vedoucí azimutem 89°, ale nedokázal vylézt nahoru. Jirka Kunc ho vystřídal, aby otvorem prolezl a zvětšil ho natolik, abychom mohli vlézt za ním. Když se mu to podařilo, byl  Milan druhý, který vlezl za Jirkem Kuncem, pak šli Amík a Kuchy. Zjistilo se, že jsou uprostřed velké prostory, která má délku  asi 25m, v nejširším místě má 3m a výšku od 2m do 10m s krasovou výzdobou. Pak jsme prostoru opustili. Milan přespal na základně. Ráno přijeli Libor,Tonda a Kuchy a on jim ukázal objevenou prostoru, kterou posléze zaskládali kameny, aby nebylo nic poznat a jeli domů. Odhad nových prostorů i s odbočkami je 50m.Jsme vzdušnou čarou 40,5m od vchodu východním směrem.

 

Datum: 11.06.2013

Účastníci: Libor Matuška, Věroslav Bělehrádek, Robert Pokladník

Datum: 22.06.2013

Účastníci: Michal Knak, Ondřej Jäger, Stanislav Kácha

 

Činnost:  Skleněné dómy V2

     Mattesova zpráva:

Celá trasa byla vystrojena od vstupu V2 až na dno Katedrály. Všechny nově osazené borháky jsou OK.
    Většina lan je přestrojena, jen slanění z horních pater od "Y" za "Dómem nedočkavců" do studny zvané "Půlnoční hudba" zůstalo původní. Lano není v havarijním stavu, ale vzhledem k očekávanému počtu lidí kteří tam projedou během kongresu a našeho cvičení by to chtělo také vyměnit - 50 m by mělo stačit.

Traverz z "Dómu nedočkavců" (pod slaněním z "Y") do dómu Dušana Budína je prověřen, vše OK, dá se tam exkurzně chodit (je to mimo sestupovou trasu). Lano vystrojené do stropu "Jezerního dómu" není zkontrolováno (je to mimo sestupovou trasu).

Trasa směrem dolů z "Alenčiny studny" k "Velbloudu" je odstrojena, ze dna "Katedrály" tam lano vede (není prověřeno - momentálně to je mimo sestupovou trasu). Všechny smyčky, pytle, atd. na sestupové trase byly vyměněny.

Všechna stará lana jsou vytažena ven.

Horší je to se starším kotvením, některé šrouby jsou dost odrezlé, doporučujeme vyměnit za nové, stejně tak mailonky (ideálně vše v nerezi, musel jsem tam nechat pár svých karabin). Dále je potřeba vyměnit ještě dvě starší kotvení za lepené borháky (upřesním kde).

        Zpráva z další akce:

     Všechny lana jsou vyměněná, kotvení (co bylo špatné) je dodělané / vyměněné za lepené borháky, jsou osazené nové mailony.

Sice dle jejich konstatování tam je ještě pár věcí co by se daly vylepšit, ale dle mého názoru je v tomto stavu díra připravená.

     Za ZO 6-20 chci SZS poděkovat za odvedenou práci a těším se na další spolupráci, třeba při podzimním cvičení. SHUNT

 

Datum:               15.6. 2013

Účastníci:           Antonín Matal,  Milan Hnízdo a Libor Budík.

Počasí:               Polojasno +25°C

Doba trvání:       8:30-18:30                            

                                          

Vytěženo 9 koleček. Když Milan a Tonda vstoupili do jeskyně zjistili menší zával. Musela se proto vyčistit přístupová cesta na čelbu.Na 9-tém m jeskyně byl odpadlý sediment ze stropu chodby.Vešlo se to do jednoho kolečka. Pak jsme na  hlavní čelbě začali rozebírat zával. Byl tam obrovský balvan co se nám po hodině podařilo uvolnit. Jenže byl pro dva lidi nad jejich síly. Proto jsme udělali přestávku a počkali na Libora, který dojel v 10:00. S ním se nám podařilo posunout ho asi o 1,5m. Mohla začít těžba za balvanem. Po odtěžení hlíny trčely u stropu další menší bloky. Tak jsme se rozhodli uvolnit přístupovou chodbu, aby balvan nebránil ústupu z čelby, kdyby došlo neřízenému závalu. Po velkém usilí jsme ho dostali na křižovatku, kde je již více místa a tak nevadil těžbě. Jeho velikost je větší než korba kolečka. Pak jsme uvolnili další menší balvan ze stropu. Po vyčistění dna čelby, jsme tam našli kosti asi medvěda.Jedná se o články tlapy. Kostí byly 4cm veliké. Budou předány do muzea. Na stropu je stále moc sintrových desek. Kostra medvěda tam není vidět. Tak kosti asi propadly mezi bloky, když mezery byly dříve volné. Jirka Kunc  po telefonu rozhodl pokračovat na čelbě nahoru. Tento den jsme na čelbě postoupili o 0,4m.

Pozn: Podle odborného vyjádření z Moravského zemského muzea se jedná o první prstní články z tlapy medvěda jeskynního. Jestli je to z jednoho jedince nebo z více se však nedá s jistotou určit. Toto však podporuje hypotézu, že někde nad námi je významná fosiliferní vrstva.

Poděkování patří Martině Roblíčkové za rychlý výzkum a odpověď.

Provedena fotodokumentace více na Milanových stránkách

 

Datum:               8.6. 2013

Účastníci:           Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Milan Hnízdo a Jirka Kuchař.

Počasí:               Jasno +21°C

Doba trvání:      7:00-13:00                            

                                          

Vytěženo 9 koleček.Nad trativodem Jirka Kunc namontoval plaketku. Napřed jsme dotěžili skalní břit v trativodu číslo 2. Byla vytěžena 2 kolečka kamení. Pak jsme se rozhodli pokračovat na  hlavní čelbě v závalu. Těžili jsme velké sintrové bloky. Ve spárách to bylo krásně kypré. Nacházeli jsme kousky krápníků. Tento den jsme na čelbě postoupili o 0,4m. Nakonec se tam ukázal velký vápencový blok, který brání dalšímu postupu vpřed. Levý liťák na čelbě dělá půlklenbu. Jirka Kuchař dva dny opravoval na základně Michalce elekro instalaci a připravoval ji na revizi.

 

Květen

Datum:               20.5.2013

Účastníci:           Michal Šenkýř, Jiří Černohorský

Počasí:               Jasno +18°C  

Doba trvání:       10:00-11:00 

                           Geodetické zaměření vchodu do Vymodlené

                           Bylo provedeno geodetické zaměření vchodu Vymodlené. Naměřeno bylo několik bodů, z nichž ten nejdůležitější  je na portálu Vymodlené a má souřadnice 583644. 650 (Y), 1139789. 833 (X) a nadmořská výška (Z) je 483,665 m.n.m (BPV). V mapování teď můžeme pokračovat dále.

 

Datum:               18.5.2013

Účastníci:           Michal Šenkýř, Olda "Pepa Velký Nýt" Štos, Ing. Jirka "Amík" Pola, Jiří "Kuchy" Kuchař, Jirka "Medvěd" Litomiský a občané

                          Skalice nad Svitavou

Počasí:               Polojasno +21°C  a přeháňky                    

Doba trvání:       08:00-12:00    

                          Čištění studní ve Skalici nad Svitavou

                          Bylo provedeno vyčištění tří studní ve Skalici nad Svitavou. První má hloubku 7 m druhá 6 a třetí 5 metrů. Akce proběhla bez problémů a na skupinové konto opět přibude nějaká koruna na provoz skupiny.                       

                           

Datum:               18.5. - 19.5. 2013

Účastníci:           První den:  Milan Hnízdo,  Libor Budík 4 posily od Nelky a

                          Vašek Hradecký

                           Druhý den:  Milan Hnízdo, Libor Budík.

Počasí:                První den: polojasno +21°C

                           Druhý den: jasno +21 °C                             

Doba trvání:        První den: 11:00-14:00                              

                           Druhý den 9:00-12:00

 

Zápis od Milana.
Ráno přijel Vašek Hradecký. Slíbil že v Michalce zvětší otvor do přírodní částí jeskyně. Dovezl si na to kango a 50m prodlužovací šnůry. Kvalitní prvorepublikové cihly spojované betonem, zabralo to hodně času. Po zvětšení jsem Vaška provedl jeskyní, ke které zvětšoval otvor.Byl to pro něho zážitek.Měl obavu z neznámého prostoru.Mezitím jsem posile od Nelky zadal práci. Začali upravovat pravou stranu zářezu do jeskyně Vymodlená.Nakopali 8 koleček.Pak se po obědě jeli se podívat do jeskyně Býčí skála. Libor si dovezl ocelové klíny, aby odloupl další blok v trativodu čislo 2.Nepodařilo se mu to. Já jsem vypomáhal v Michálce Vaškovi a na úpravách vchodu do Vymodlené. Odpoledne jsem se šel podívat do Císařské jeskyně. Udivilo mě jak velký prostory jsou v Ostrově u Macochy. V neděli jsem z Liborem dokončily pravou stranu vchodu do Vymodlené.To jsme nakopali dalších 6 koleček. Pak Libor na základně šel zkontrolovat proč se kroutí střecha nad rampou..Zjistil že tam bylo nějaký listí. Něco koštětem zametl. Hlavní potíž je lepenka co byla nalepená na skálu, a která už netěsní. Navrhl pro příště opravit lepenku a pak opravit konstrukci nadstřešnice.

 

Datum:               11.5. - 12.5. 2013

Účastníci:           První den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo,  Libor Budík

                           Druhý den:  Milan Hnízdo, Libor Budík.

Počasí:                První den: zataženo, déšť +11°C

                            Druhý den: zataženo, déšť +10 °C                             

Doba trvání:        První den: 8:00-17:30                              

                            Druhý den 9:30-12:30

                          

První den:  vytěženo 9 koleček. Milan, Amík a Tonda těžili v trativodu č.2., Amík uvolnil balvan velikosti korby kolečka, který jsme uvázali lanem a vytáhli ven. Po obědě vystřídal Amíka Libor a Tonda s námi vydržel těžit ještě dvě hodiny. Těžili jsme směrem dolů, než se nám to zúžilo na 20 cm štěrbinu, která byla zaplněna hlínou, tak se Libor rozhodl vytěžit další balvan, což se mu nepodařilo.

Druhý den vytěženo 1 kolečko. Nejvíce času zabralo ulomení zmíněného balvanu z předešlého dne, který se konečně podařilo úspěšně odtěžit. Pod balvanem se štěrbina opět rozšířila a tak jsme těžili hlínu, která byla pod ním než se nám štěrbina opět zúžila na 20 cm. Další těžba závisí na rozšíření úzkého prostoru. Celkem se za víkend vytěžilo 10 koleček a zahloubili jsme trativod č. 2 o -0,3 m.

 

Datum:               4.5. 2013

Účastníci:           Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo

Počasí:               Polojasno  +15°C

Doba trvání:       9:00-12:30                            

                                          

Vytěženo 5 koleček. Ráno jsme ve trojici Milan, Tonda a Amík rozšiřovali konec trativodu číslo 2. Je to čtvrtá stěna trativodu, která je celá prosintrovaná. Jsou tam prosintrované vrstvy, což brání rychlejší těžbě. Na postup dolů nebyl už čas,  protože Amík a Tonda jeli domů. Odpoledne přijel Jirka Kuchař udělat prohlídku a údržbu elektroinstalace na základně před revizí, která se má konat co nevidět.

Po obědě šel Milan pomoc na Mlhový závrt, oplatit pomoc při kopání  ve Vymodlené. Tento den asi padl rekord neboť bylo vytěženo 350 kyblů. Více informací předpokládáme na webu Dagmaráků.
 


Duben

Datum:             20.04.2013

Účastníci:         Bělehrádek, Jäger, Hota, Herget, Záruba, Šlahůnek, Vokřál, Kopčil, Štos, Novák (velitel akce)


V termínu a v rámci Speleofora proběhla přípravná akce SZS na lokalitě Skleněné dómy.
Jejím cílem bylo zhodnotit stav lokality pro připravované mezinárodní cvičení na podzim 2013, zjistit vhodnost lokality pro toto cvičení, zkontrolovat stav kotvení a materiálu v jeskyni, vypracovat plán cvičení, doladit použité techniky a dle toho lokalitu dostrojit.
Jeskyně byla kompletně vystrojena materiálem SZS.
V průběhu sestupu byl tvořen hrubý plán cvičení , řešeny možnosti a tipy vystrojení dle použitých technik záchrany.
Dle předchozí dohody na sboru velitelů, kde bylo dohodnuto případné zapracování technik SSF při cvičení jsme v rámci možností a bezpečnosti k tomuto přihlíželi.
V jeskyni bylo osazeno celkem 10 nových kotvení – lepených borháků Petzl Colinox.
Jeskyně byla technicky rozdělena na 6 úseků s různým tipem vystrojení dle použité techniky.
Úsek 1 – první stupeň – tahání pomocí protiváhy/přip.kladkostroje/ za použití trojnožky nad vchodem.
Dle zvážení nosítka půjdou paralelní cestou,než je vystrojen standartní sestup.
Úsek 2 – horizontální přesun nosítek mezi prvním a druhým stupněm – bez zásadního technického zajištění
Úsek 3 – ústřední studna – přidány tři nová kotvení, příprava pro LSS systém ve dvou úrovních, hlavní studna+pomocné vytažení před horizontální úsek.
Příp deviace v průběhu studny na stávající kotvení/bude řešeno při akci/
Úsek 4 – šikmý svah pod ústřední propastí – zajištění jistícím lanem/ ještě potřeba zřídit kotvení ve vrchní části svahu/
Úsek 5 – spodní část – osazeno 5 nových kotvení, celá spodní část připravena na protiváhu přes LSS kotvení v horní části/doplněno jedno kotvení/ a dvě deviace v průběhu/nově osazeny dvě kotvení/, pomocný kladkostroj skrz bahnitá nástup do tohoto úseku./doplněny dvě kotvení/
Evakuace nosítek je naplánován nejkratší a nejjednodušší cestou tří stupňovitých šachet pod sebou.
V průběhu evakuace v této části je potřeba zcela zamezit pohybu na svahu nad tímto úsekem pro eliminování jakéhokoliv nebezpečí pádu kamenů!!! Nutno vydat jasný pokyn pro všechny zúčastněné,velitel spodního úseku si to ohlídá.
Úsek 6 – /dle zvážení/ horizontální transport objevnou chodbou/ bez technického zajištění.
Většina kotvících bodů je situována tak, aby bylo možno je použít pro standrtní vystrojení pro běžné sestupy.
 
Závěr akce – Jeskyně byla doporučena jako vhodná pro připravované cvičení na podzim 2013, byla doplněna o nová kotvení a byl připraven hrubý plán pro podzimní cvičení.
Doporučení – doporučujeme před podzimním cvičením lokalitu ještě navštívit, odstranit stará lana a nebezpečné nebo nepoužitelné kotvící body, doplnit kotvící bod nad bahnitým svahem ve střední
části jeskyně.
Bude vypracován technický plán cvičení se zákresem použitých technik a kotvících bodů.

 

Datum:                19.-21.4. 2013
Účastníci:            Milan Hnízdo, Libor Budík, Matouš Ryček, Anetta Ledbová,    

                           Michal  Šenkýř, Marie Šenkýřová, Antonín Matal
Počasí:                Jasno +20°C
Doba trvání:        9:00-12:00,15:00-19:30 (21.4.2012)
 

Víkend ve znamení Speleofora. Celkem 5 našich členů se zúčastnilo tradičního Speleofora ve Sloupě. Někteří poctivě sledovali příspěvky, zatímco jiní se družili a s kolegy a kolegyněmi z ostatních skupin spřádali další plány. I tak se za víkend podařila provést pracovní činnost.

Pátek a sobota byly ve znamení úklidu na Michalce. Velmi se osvědčila znovuzapojená hadice, takže v technické prostoře to vypadalo, jako při uklízení Augiášových chlévů. Dále jsme vysbírali nepořádek, který někdo odhodil k přístupové cestě na základnu (zbytky automobilu) a připravili ho na odvoz na akci čištění krasu. Dále se nám podařilo odvézt a ekologicky zlikvidovat nepořádek ze základny a tuto celou jarně poklidit.

V neděli se skupina vytrvalců (Hnízdo,Budík, Ledbová, Ryček 6-08) pustila opět do Vymodlené. Bylo vytěženo jen 6 koleček. Z toho tři kolečka byla hlína ze zářezu před vchodem, která se sype z nezajištěných stěn, na které působil celou zimu mráz. V trativodu č.2 se těžilo dole, postup jen 0,1m. Celkové zahloubení od dna chodby pod stropním korýtkem je 1,4m, tím jeskyně dosáhla 40m polygonu. Ráno ve dvojici Milan a Anetta vyčistili zářez před vchodem do jeskyně. Odpoledne Anetta šla uklízet na základnu a k Milanovi se přidal Libor s Matoušem, pokračovali hloubením trativodu č.2. Tam byla těžitelná hlína a několik menších kamenů, na jedné straně byla pro změnu posintrovaná vrstva zvětralých prachovců, při rozbíjení se uvolňovaly prachové částečky. Matouš cítil jak se mu prach dostal mezi zuby. Na závěr jsme se pokusili rozbít prosintrovanou vrstvu u dna a za ní se ukázala jeskynní mazlavá hlína, vypadá to na radikální změnu. Příští akce ukáže nebo potvrdí jaký to bude dál. Na závěr akce se Libor v trativodu skoro vzpřímeně postavil, člověk co těží na dně už není vidět od křižovatky. Akční skupina završila plodný víkend večeří U Němců.

 

Datum:               13.4. - 14.4. 2013

Účastníci:           První den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo,  Libor Budík

                          Druhý den:  Milan Hnízdo, Libor Budík.

Počasí:               První den: polojasno dešťové přeháňky +11°C

                          Druhý den: skoro jasno +14 °C                             

Doba trvání:       První den: 9:00-20:00                               

                          Druhý den 9:00-12:30

                          

První den:  vytěženo 14 koleček. Z toho jedno kolečko byla hlína, která odpadla od stropu. V chodbě pod stropním korýtkem jsme klesli o -0,8m. Ráno jsme ve trojici Milan, Tonda a Amík rozšiřovali konec chodby pod stropním korýtkem, abychom měli jistotu, že to nepokračuje dál jen s odskokem. Dopadlo to tak, že jsme narazili na liťák i na levo a tak jsme pokračovali dolů. Po klesnutí dna o -30cm jsme narazili na plochou vodorovnou prosintrovanou vrstvu. Odpoledne se ke mě přidal Libor a pokračovali jsme sami dva v překonávání prosintrované desky následným postupem pod ní. Tam byla těžitelná hlína a několik kamenů velikosti 5cm - 20cm na kterých bylo vidět jak je voda vytvarovala, je zřejmé,  že voda okolo nich tekla kolmo dolů. Liťáky ze tří stran okolo uzavřely dno, že se dá těžit jen 20cm x 30cm, čtvrtá strana jsou prosintrované vrstvy a písek s drobnými kulmovými kamínky.

Druhý den: vytěžena 4 kolečka. Přes noc odpadla v přístupové chodbě ze stropu 3 kolečka hlíny. Čtvrté kolečko byly prositrované sedimenty při rozšiřování prostoru dole, to se musí na další akci dokončit. Chodba pod stropním korýtkem se proměnila v nový trativod, to je druhý nalezený v této jeskyni, budeme jej příště popisovat jako "trativod č.2",  i když podle sedimentů se ucpal dřív než trativod č.1

Odhadujeme, že jsme klesli od podlahy na křižovatce asi o -2,8m.

Za tři dny bylo vytěženo 18 koleček.

 

 

Datum:                5.4. - 7.4. 2013

Účastníci:            První den: Milan Hnízdo,  Libor Budík

                           Druhý den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Ing. Jiří Kunc,  Milan Hnízdo, Libor Budík, Jirka Kuchař.

                           Třetí den: Milan Hnízdo, Libor Budík

Počasí:                První den: zataženo sněžilo 0°C

                           Druhý den: zataženo 0 °C

                           Třetí den:zataženo 0  °C                                                

Doba trvání:        První den: 16:30-20:00                               

                           Druhý den 9:00-17:30

                           Třetí den 10:00 - 12:00

První den:  vytěženy 3 kolečka.V chodbě pod stropním korýtkem jsme postoupili o 0,1m. Libor šel pomáhat  ještě na jeskyni Dagmaru. Matouš tam instaloval ocelová lanka, aby v sobotu mohli trasportovat mezideponii na povrch, protože dole už neměli kam ukládat vytěženou zeminu.

Druhý den: vytěženo 28 koleček. Prohloubili jsme chodbu pod stropním korýtkem, postoupili jsme o 0,3 m. Pravý liťák se stočil o 90° doleva. Jediný možný postup dál je pravděpodobně kolmo dolů. Jirka Kunc nainstaloval vzpěru pod stropními bloky v hlavní chodbě. Pak mohli kluci konečně rozebírat zával, bylo tam více kamenů než hlíny, dokonce se tam objevovala volná místa mezi bloky. Tento den se postoupilo o 1,4 m vpřed. Levý liťák má směr azimutu 89°. Chodba se vrátila do původního směru, kterým jsme původně začali kopat jeskyni Vymodlenou.

Třetí den: vytěženy 3 kolečka. Jedno kolečko byl balvan, co ležel na křižovatce z chodby, která vede do závalu, který se nestačil odvést předešlý den a další dvě kolečka byly sedimenty ze dna chodby pod stropním korýtkem. Ukázal se tam náznak chodby, která jde kolmo dolů. Na další akci se to ještě musí potvrdit. Měřili jsme celkovou délku chodby pod stropním korýtkem, která je  3,4m pod azimutem 42°. Tento den jsme spíš rozšiřovali prostor na konci chodby. Odhadujeme, že jsme klesli od podlahy na křižovatce asi o -2,0m.

Za tři dny bylo vytěženo 34 koleček. Za tento víkend na obou čelbách jsme dohromady postoupili o 1,8 m.

 

Březen

Datum:                  22. - 24.3. 2013

Účastníci:              První den: Milan Hnízdo,  Libor Budík

                             Druhý den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola,.Milan Hnízdo,   

                             Libor Budík

                             Třetí den: Milan Hnízdo,  Libor Budík, Ing. Jiří Kunc

Počasí:                 První den: zataženo -1°C

                             Druhý den: jasno -6 °C

                             Třetí den:jasno -9  °C                                                

Doba trvání:          První den: 16:30-19:45                                

                             Druhý den 9:00-18:15

                             Třetí den 9:00 - 16:30

První den:  vytěženo 15 koleček. Od 6-tého  do 9-tého m byl zával. Na dně chodby ležela vrstva 20 - 30 cm hlíny, která odpadla z bočních stěn, rozhodli jsme se ho vytěžit, což se nám podařilo. Tento zával byl způsoben odkrytím vstupní plachty, tudíž jeskyně nasála venkovní studený vzduch, mráz a následovná obleva způsobily sesutí stěn, strop drží dobře.

Druhý den: vytěženo 15 koleček. Prohloubili jsme chodbu pod stropním korýtkem, postoupili o 0,5 m. Pravý liťák se stáčí mírně do leva, dno je prositrovaná hlína, strop stále klesá dolů. Tento úsek je obtížně těžitelný pro prosintrovanou hlínu, přestože v klenbě stropu je sprašová vrstva, která prosintrovaná není.

Třetí den: vytěženo 15 koleček. Jirka Kunc se rozhodl odtěžit kousek ze závalu v hlavní chodbě. Kopal na plný profil, po postupu 0,2m se rozhodl ukončit práci z důvodu nutnosti fixovat bloky u stropu. Do budoucna se bloky u stropu podepřou výstuží a pak se může těžit dál.  Toto rozhodnutí je nejlepší možné z důvodu postupného odtěžení a následného vystužení. V závalu našel Jirka vápencové kameny, které mají na sobě mušličky, domnívá se, že je donesla voda z jiných vrstev vápence, které vznikly v jiné době než my těžíme, takový vápenec v naší jeskyni není. Po obědě se už těžilo bez Jirky, tak se zahlubovalo na dně chodby pod stropním korýtkem, postoupili jsme o 0,1m. Podle názoru Jirky je to na dlouhé kopání něž se člověk dostane na nižší úroveň jeskyně. Odhadujeme, že jsme klesli od podlahy na křižovatce asi o -1,5m.

Za tři dny bylo vytěženo 45 koleček. Je to maximum, protože kolečko musí překonat 27 m pozemních prostor. Za tento víkend na obou čelbách jsme dohromady postoupili o 0,8 m. Domnívám se, že je to do budoucna maximum, protože zával a prosintrovaná hlína na obou čelbách brání rychlejšímu postupu

 

Datum:                     8. - 10.3. 2013

Účastníci:                 První den: Milan Hnízdo,  Libor Budík

                                Druhý den: Antonín Matal, Ing. Jiří Pola,.Milan Hnízdo,   

                                Libor Budík

                                Třetí den:Milan Hnízdo,  Libor Budík,Matouš Ryček a Jarek (ZO 6-08)

Počasí:                     První den: zataženo +5°C

                                Druhý den: zataženo +5 °C

                                Třetí den: zataženo +9°C

Doba trvání:            První den: 17:30-18:30,

                                Druhý den 9:00-13:30

                                Třetí den 9:45 - 13:15

První den:  vytěženo 6 koleček. Prohlubovali jsme dno hlavní chodby a odtěžili jsme roh na křižovatce.

Druhý den: vytěženo 15 koleček. Prohloubili jsme hlavní chodbu na čelbu. Pod bloky se ukázaly menší vápencové kameny. Tak se potvrdilo, že poslední 2m chodby je opravdu zával. Bloky u stropu mohou časem ztratit stabilitu, proto jsme se rozhodli, že postup vpřed v tuhle chvíli není možný do doby,  než vyřešíme strop na posledních dvou metrech. Rozhodli jsme, že to musí počkat až přijde Jirka Kunc na akci. Dopoledne Milan a Libor šli do jeskyně Dagmara, kde jsme našli Matouše, jak pod Kaplí hledá pokračování. Jarin, co mu pomáhal už toho měl dost, tak Matouš uvítal naši pomoc, společně jsme vytěžit asi 10 kýblů. Z pohledu Vymodlené je to málo, z pohledu Dagmary je to opravdu mnoho, protože je to těžké, jsou tu stísněné podmínky a stoupání k deponii. Ubírá to hodně sil.

Třetí den: vytěženo 7 koleček. Postoupili jsme v chodbičce pod stropním korýtkem o 0,3m. V liťáku nad stropním korýtkem je voda, teče ji tak málo, že to jen promočí hlínu. Při těžbě to není žádný problém. Děkujeme klukům z Dagmary za jejich pomoc na Vymodlené.

Za tři dny bylo vytěženo 28 koleček. To co jsme měli v plánu do konce měsíce se zvládlo na poslední akci. Příště nás čeká postup v chodbě pod stropním korýtkem, kde končí prosintrovaná hlína a směřuje do podzemí pod námi. Pravá hlavní chodba se bude řešit operativně. Podle RNDr. Slezáka, který  tam byl ve středu s Tondem musíme po levém liťáku nahoru nad zával. Když jsme byli v neděli na povrchu, odhadovali jsme, kde je čelba, pravá strana ventaroly je na povrchu sníženina, v těch místech je asi zával dole. Za dalších 5m by to mělo být stabilní. Vím, že pod závalem bude hliněná vrstva, která by měla podržet zával nad hlavou, tohle kritické místo by se dalo podkopat chodbou o 2m hlouběji. Jarin z Dagmary sondoval tvar liťáku na čelbě. Dole liťák ustupuje do boku a vypadá to na náznak půlklenby, byla by možnost v téhle úrovni vykopat průzkumnou chodbičku vpřed.

 

 

Datum:                     1. - 3.3. 2013

Účastníci:                  První den: Milan Hnízdo,  Libor Budík

                                 Druhý den: Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc,.Milan Hnízdo,   

                                 Libor Budík

                                 Třetí den:Milan Hnízdo,  Libor Budík

Počasí:                      První den: zataženo -1°C

                                 Druhý den: jasno -2 °C

                                 Třetí den polojasno -8°C

Doba trvání:              První den: 17:30-20:00,

                                 Druhý den 9:00-16:00

                                 Třetí den 7:30 - 11:00

První den:  vytěženy 3 kolečka. Prohlubovali jsme dno chodbičky pod stropním korýtkem.

Druhý den: vytěženo 20 koleček. V chodbičce pod stropním korýtkem jsme postoupili o 0,2m, na hlavní čelbě jsme postoupili o 0,3m. Odpoledne jsme zahlubovali hlavní chodbu.

Třetí den: vytěženo 10 koleček. Postoupili jsme v zahlubování o 1,2m. Kolečko tam zatím neprojede, je nutné odtěžit roh. Na čelbu zbývá dotěžit 1,1m V liťáku nad stropním korýtkem začala slabě vytékat voda. Teče do chodbičky pod stropním korýtkem. Příště na další akci se musí zjistit, jestli se voda ztrácí nebo se tam bude hromadit. Za tři dny vytěženo 33 koleček.

Únor

Datum:                      16.02. 2013

Účastníci:                  Milan Hnízdo, Ing. Jiří Pola, Ing. Jiří Kunc, Jakub Šenkýř

Počasí:                      Zataženo 0°C

Doba trvání:              9:00-12:00; 15:00-18:00

                                 Vytěženo 18 koleček. Prohlubovali jsme dno, abychom se s kolečkem dostali co nejdále. Dostali jsme se již na počátek chodby se stropním korýtkem. Dále byl odtěžen menší zával na 10-tém metru jeskyně.

 

Datum:                      09.02. 2013

Účastníci:                  Milan Hnízdo, Antonín Matal, Ing. Jiří Pola, Anetta

Počasí:                      Polojasno  -8°C

Doba trvání:              9:00-16:00,

                                 Vytěženo 15 koleček. Prohlubovali jsme dno, abychom se s kolečkem dostali co nejdále. Dostali jsme se již 0,8 m od počátku chodby se stropním korýtkem. Dále byl proveden generální úklid základny Michalka.

 

 

Leden

Datum:                      26. - 27.1. 2013

Účastníci:                  První den: Milan Hnízdo, Antonín Matal, Libor Budík

                                 Druhý den: Milan Hnízdo,, Libor Budík

Počasí:                       První den: zataženo -8°C

                                  Druhý den: zataženo -10°C

Doba trvání:               První den: 9:00-15:00,

                                  Druhý den 11:00-13:00

První den:  vytěženo 20 koleček. Prohlubovali jsme dno, abychom se s kolečkem dostali co nejdále.Byli jsme se podívat na povrchu, kde asi jsme. Překvapilo nás, že jsme daleko od míst, kde proutky určily volné prostory.

Druhý den: zahlubování  pro kolečko. Dostali jsme se za další zatáčku. Kolečko tam zatím neprojede kvůli ostrému radiusu chodby. Jsme 1,5 od sondy pod stropním korýtkem. Vytěženo 5 koleček. Další čas byl věnován malé exkurzi do jeskyně ve Velké Dohodě. Sedimenty vypadají velmi podobně. Zaujaly nás sondy hluboké 3-4 m. Něco podobného bychom mohli provést i na Vymodlené, ale z důvodu bezpečnosti až po výstavbě uzamyketelné uzávěry.

 

Datum:                      19.1. 2013

Účastníci:                  Milan Hnízdo,Libor Budík                          

Počasí:                       Polojasno -8°C                               

Doba trvání:              11:00-19:00,                                 

Vytěženo 15 koleček. Zahlubování chodby pro kolečko. Libor těžil chodbičku pod stropním korýtkem. Stropní korýtko se proměnilo v chodbu, která začala zatáčet doprava a stále klesá dolů. Dosáhli jsme ten den postup 0,7 m, celková délka odbočky je 1,9 m. Jsme pod úrovní původní chodby asi -1 m. Až se dostaneme se zahlubováním hlavní chodby do místa počátku kopání, tak rozdíl bude asi -0,4m. V místě kopání je však prosintrovaný sediment, který jde velmi těžko těžit. Fotografie opět na  Milanových stránkách

Datum:                       11. - 12.1. 2013

Účastníci:                   První den: Milan Hnízdo, Matouš Ryček (6-08)

                                    Druhý den: Milan Hnízdo,Michal Šenkýř, Ing. Jiří Pola 

Počasí:                       První den: jasno -3°C

                                    Druhý den: jasno -8°C

Doba trvání:               První den: 14:00-19:00,

                                    Druhý den 09:30-12:00

První den: vytěženo 15 koleček. Kopání jednak v chodbičce se stropním korýtkem v azimutu 90° a prohlubování chodby na kolečko.

Druhý den: zahlubování  pro kolečko za zatáčkou postup o 0,5m,  vytěženo 10 koleček. Kolečko dojede na 19 m. Dále bylo těženo v chodbičce se stropním korýtkem. Vytěženo 10 kanystrů velmi hutného sedimentu. V sedimentu se začaly objevovat i úlomky černé břidlice a písku, spojeného sintrem.

 

Datum:                   12.1. 2013

Účastníci:               Jiří Kunc ZO 6-20 + 4 ZO 6-16

Počasí:                    jasno -9°C

Doba trvání:           17:00 - 21:30

Popis:                     SD exkurze

Cílem akce bylo prostoupit SD. Nejprve slaněním od vchodu V2 potom průstup horizontem a vylezení vchodem V1. Stále panuje v podzemí sucho: polosifon v sondě Pod Rumpálem - průlezný, První polosifon - sucho, Druhý polosifon – skapový přítok již aktivován, ale voda nenastoupala, možná díky vsakovacímu vrtu, z chodby Pod katedrálou se stahuje voda směrem do kolena V pískách, ale zatím zde nenastoupala. Tato akce měla za cíl provést kontrolu kotvících bodů a lan před očekávanými odbornými exkurzemi z mezinárodního speleologického kongresu

 

 

Datum:                      5.-6.1. 2013

Účastníci:                  První den:  ing Jiří Kunc,Milan Hnízdo,ing Jiří

                                   Pola,Antonín Matal,Libor Budík

                                   Druhý den: Milan Hnízdo,Libor Budík 

Počasí:                       První den: polojasno +6°C

                                   Druhý den: zataženo déšt +1°C

Doba trvání:              První den: 09:00-17:00,

                                   Druhý den 09:00-12:00

První den: vytěženo 32 koleček. Zahlubování chodby pro kolečko. Dojezd se zvýšil asi o 2,5 m. Jirka Pola se snažil ještě kopat v místě stropního korýtka. Zatím není jasné, jestli to pustí dál.Materiál je hutný, slepený sintrem a velmi těžko rozebiratelný.

Druhý den: zahlubování  pro kolečko za zatáčkou s postupem 0,5 m. Vytěženo 13 koleček. Kolečko dojede na 18,5m. V tuhle chvíli máme na výběr ze tří pracovišť. První je zahloubit chodbu pro kolečko k místu, kde je kopaná sonda pod stropním korýtkem. Za druhé je potřeba zjistit, jestli nás to pod stropním korýtkem pustí dál. A za třetí je to pravá čelba, která však musí projít závalem. Toto místo zatím na čas opustíme.

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.