2012

Prosinec

Datum:                       27.-29.12. 2012

Účastníci:                  První den: Milan Hnízdo,ing Jiří Pola

                                    Druhý den: Milan Hnízdo, Antonín Matal, Libor Budík

                                    Třetí den: Milan Hnízdo ,Libor Budík ,Matouš z Dagmary a jeho mladší bratr Honza.

Počasí:                       První den: zataženo déšt +1°C

                                    Druhý den: jasno  -1°C

                                    Třetí den: jasno  -4°C

Doba trvání:               První den: 09:00-14:00,

                                    Druhý den: 09:00-17:00

                                    Třetí den:  10:00 - 15:00

Popis:                         Vymodlená

                                    První den vytěženo 10 koleček. Zahlubování a začišťování čelby. Druhý den postup na čelbě o 0,8m vytěženo 8 koleček.Problémem byly zasintrované sedimenty.Skončila zával na čelbě.Třetí den se postoupilo o 0,6m, vytěženo 12 koleček.Zaměřeny azimuty chodby co se vykopala za poslední tři měsíce.První azimut by 115° delka 4,8m druhý azimut 90°délka 2,9m.Třetí azimut 140° zatím 2m.Vy padá to že tímto azimutem budeme pokračovat dál.Celková delka jeskyně dosáhla 30,2m hlavní postupová chodba má asi 25,7m.Nadějně vypadá stropní korýtko, co se nachází na konci 90°azimutu.Navrhujeme průzkumnou sondu, kam to vede.Večer třetí den jsme oplatili pomoc Matoušovi na jeskyni Dagmara.11 kanystrů jsme pomohli deponovat.Akce byla 20:00-22:30 Prohlédli jsme si místo co vede směrem na  Michalku.

 

Datum:                       15.-16.12. 2012

Účastníci:                   Milan Hnízdo, Antonín Matal, Libor Budík a v neděli bez Tondy

Počasí:                        V sobotu děšt 0°C a v neděli zataženo +3°C

Doba trvání:               10:00-14:30, resp.v neděli  09:00 - 13:00

Popis:                         Vymodlená

                                     Sobota: vytěženo 5 koleček.Těžili jsme na čelbě po liťáku do prava.Byla tam prosintrovaná hlína a zvětralé sintrové desky.Tak postup vpřed šel velmi pomalu.Postoupili jsme o 0,5m.

                                     Neděle: vytěženo 7 koleček. Postoupili jsme o 0,5m .Těžili jsme ve sprašové vrstvě a nahoře se ukázal litý strop.Na pravo jsme vykopali sondu 0,5m dlouhou, která narazila na kameny, byla vidět spára mezi nimi. Odhad; buď je to zával nebo narušený pravý liťák, co jsme doposud od 6m jeskyně neviděli.Není jasné kam směřovat postup vpřed.Chce to na další akci začistit a najít směr dalšího postupu.Je tam jedno místo co nás možná pustí vpřed.

Celková délka Vymodlené se pohybuje okolo 27,5-m. Fotogalerie jako obvykle na https://vymodlena2.webnode.cz/fotogalerie/

 

 

Datum:                     14.12. 2012

Účastníci: Jiří Kunc, Milan Hnízdo ZO 6-20, Libor Koláč, Matouš Ryček ZO 6-08, Michaela Opletalová ZO 6-20, Miroslav Kotol ZO 6-19

Počasí:                     mlha 0°C

Doba trvání:            17:00 - 21:00

Popis:                      SD - horizont

Cílem akce bylo dopravit vrták na sedimenty až na čelbu sondy Pod rumpálem a provést zkušební vrt. Opět panuje v podzemí nezvyklé sucho: oba polosifony vysušené, polosifon v sondě Pod Rumpálem průlezný. Na čelbě byl vzhledem k nedostatku prostoru pro manipulaci s vrtákem se navrtán pouze 1m hluboký zkušební vrt. Vrtán byl velmi měkký, dalo by se říct plastický jíl.

 

Datum:                        8.-9.12. 2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Pola, Milan Hnízdo,  Libor Budík ; v  neděli Milan Hnízdo, Libor Budík

Počasí:                        V sobotu jasno -16°C v poledne bylo -6°C pak šla teplota zase dolů. V neděli jasno -12°C

Doba trvání:               09:30-18:00, resp.v neděli  10:00 - 13:00

Popis:                         Vymodlená

                                    Sobota: vytěženo 20 koleček.Na čelbě jsme bez problémů postoupili o 1m. Amík dopoledne vytěžil 11 koleček a s Liborem 9 koleček.Kanystry s hlínou se tahají z čelby  9,5m od kolečka.Člověk, co je na čelbě je zpocený a nesmí do chladu na povrchu.Tak nelze střídat. Libor vyšel ven už byla tma.

                                     Neděle: vytěženo 7 koleček. Postoupili jsme o 0,5m . Nastal zásadní problém. Levý liťák uhnul do prava o 90°.Nemá to pevný strop.Na dně chodby se začaly ukazovat vápencové kameny ze sintrovými kousky.Velikosti od 3cm až do 8cm.Je to poslepované červenou hlínou. Dokonce je místy prosintrovaná. Složení sedimetu už jsme těžili v trativodu na 9-tém m jeskyně. Podle pocitu to nutí zahlubovat dno.Pak je možnost jít do pravé strany po liťáku.To je také jedna z možností. Tam je sprašová hlína uložená po vrstvách.

Celková délka Vymodlené se pohybuje okolo 26,5 m.

Fotogalerie jako obvykle na https://vymodlena2.webnode.cz/fotogalerie/

 

Datum:                        1.-2.12. 2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, Milan Hnízdo, Antonín Matal, Libor Budík a v neděli Matouš (6-08)

Počasí:                        V sobotu pojojasno -4°C a vneděli zataženo -4°C

Doba trvání:               09:00-16:00, resp.v neděli  09:00 - 17:30

Popis:                         Vymodlená

                                     Sobota: vytěženo 21 koleček.Zahlubování chodby pro kolečko postup, teď už dojedeme o další  1,5m dál.Toto jsme provedli ve čtyřech lidech.

                                     Neděle: vytěženo 25 koleček. Postoupili jsme o 1,5m . Zkusili jsme těžit i po setmění. Odvážet kolečka na deponii se dá i potmě. Kopali jsme po levým liťáku novým směrem, co se ukázal před týdnem. Ukázalo se, že má pevný strop. Chodba směřuje dolů. Na stropu se ukázaly pěkné stropní korýtka směrem, co postupujeme. Na konci dne levý liták taky uhýbá mírně do prava.Takže je to krásně členitý. Bude to příště zajímavé. Jsme na začátku něčeho velmi zajímavého.

Celková délka Vymodlené se pohybuje okolo 25-m. Fotogalerie jako obvykle na https://vymodlena2.webnode.cz/fotogalerie/

 

Listopad

Datum:                         24.-25.11. 2012

Účastníci:                    Milan Hnízdo, Antonín Matal, Libor Budík

Počasí:                        Inverze +8°C po oba dny

Doba trvání:                09:00-16:00, resp. 08:00 - 14:00

Popis:                          Vymodlená

                                     Sobota: vytěženo 15 koleček. Na čelbě jsme postoupili o 1,1 m. Výška chodby je asi 1,3m a šířka 0,9 m.Na levé straně se ukázalo žebro co brání postupu vpřed.

                                     Neděle: Vytěženo 10 koleček. Postoupili jsme 0,4m. U 9. kolečka levý liťák náhle změnil směr. Vykopali jsme tedy sondu, do které jsme zarazili 1,5m dlouhý pajsr. Nenarazili jsme na pevnou skálu. Podle minulého mapování v tomto místě byla předpovězena tektonická porucha. Byla o 0,5m blíže. Stěna pod ní může být o 0,5m vedle. Strop jsme ztratili. Je nutno zjistit jak mocná vrstva sedimentů je nad námi. Při kopání sondy jsme zjistili, že sedimenty se docela obtížné těží. Pod klenbou to bylo těžitelnější.Tak 25. listopad vejde do dějin jeskyně Vymodlená. Můžeme nabrat směr na konec jeskyně Plániv.Tím směrem totiš vede ta tektonika, která je vidět na povrchu.

O této akci je i článek na serveru jeskynar.cz a to na https://www.jeskynar.cz/libu/clanek/jeskyne-vymodlena-konecne-tektonika-24-25-11-2012

 

Datum:                        18.11.2012

Účastníci:                    Ing Jiří Pola, Milan Hnízdo, Ing. Jiří Kunc, Antonín Matal, Libor Budík, Matouš (6-08)

Počasí:                        Inverze +9°C

Doba trvání:                09:00-16:00

Popis:                          Vymodlená

                                        Na čelbě se postoupilo o 1 m.U dna se začaly ukazovat balvany. Strop stále stoupá na čelbě. Boční litá stěna drží stejný směr. Kolečkama dojedeme na 14-tý m jeskyně. Dno se nám podařilo snížit o 0,5m na délce asi 3 m. Bylo  vytěženo 35 koleček.

 

Datum:                         03.11.2012

Účastníci:                    Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, Ing. Jiří Kunc, Antonín Matal, Libor Budík

Počasí:                         Jasno 14°C

Doba trvání:               09:00-16:00

Popis:                           Vymodlená

                                        Na čelbě se postoupilo o 0,6 m. Od 9-tého metru jsme zahlubovali chodbu na kolečka. Chodba se nám podařila snížit o 0,5m na délce asi 3 m. Ze začátku jsme těžili balvany, pak se objevily staré písčité sedimenty. Příště se musí ještě chodby zahloubit mezi 11 až 12 tém metru. Celkem vytěženo 20 koleček.

Fotogalerie jako obvykle na vymodlena2.webnode.cz/fotogalerie/

 

Říjen

Datum:                         26.10.2012

Účastníci:                    Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří Švehla

Počasí:                        Polojasno 12°C

Doba trvání:               09:00-12:00

Popis:                          Vymodlená

                                      Vytěženo 10 koleček. Na čelbě byl odstraněn balvan vlevo u stropu. Na 10-tém metru byly odstraňovány kameny a započalo se s postupným zahlubováním chodby tak, aby bylo možno chodbu zahloubit o cca 70 cm pro průjezd kolečky až na čelbu.                                   

 

Datum:                         20.-21.10. 2012

Účastníci:                    Milan Hnízdo, Ing. Jiří Pola, Antonín Matal, Libor Budík

Počasí:                        Jasno 23 - 25°C po oba dny

Doba trvání:               09:00-16:00, resp. 08:00 - 13:00

Popis:                          Vymodlená

                                      Sobota: vytěženo 18 koleček. Na čelbě jsme postoupili o 1,2 m. Výška chodby je asi 1,3m a šířka 0,9 m. Levý liťák se mírně stáčí doprava. Strop mírně stoupá.

                                      Neděle: Vytěženo 8 koleček. Proběhlo začištění stropu v přístupové chodbě od zadu. Toto bylo provedeno, abychom nemuseli tahat kbelíky po čtyřech na 9-tý metr. Tímto jsme urychlili další těžbu. Chodba je však stále nízká a bude se muset prohloubit i dno chodby. Podle průřezu se tam nachází vrstva asi 0,5 m mocná, která brání šterkům, aby se vysypaly do chodby.

                                       Na základně Michalka bylo nařezáno a poklizeno dřevo, skácené ze skal nad Michalkou.                             

 

Září

Datum:                         30.09.2012

Účastníci:                    Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, Ing. Jiří Pola, Antonín Matal, Libor Budík

Počasí:                         Jasno 25°C

Doba trvání:               09:00-16:00

Popis:                           Vymodlená

                                        Vytěženo 24 koleček. Postoupilo se o 0,6 m. Těžilo se v přímé chodbě na čelbě. odtěženy 3 balvany o velikosti asi 0,6 m, které bránilly postupu vpřed. Dříve byly součástí stropu. Za nimi jsme narazili na litou skálu, po které je možný postup pravým směrem. A opět nález kosti. Nová fotogalerie je na vymodlena2.webnode.cz/fotogalerie/

 

Datum:                         22.-23.09.2012

Účastníci:                    Milan Hnízdo,  Antonín Matal, Libor Budík, Ing. Jiří Kunc

Počasí:                         Sobota přeháňky 23°C, Neděle jasno 25°C

Trvání:                          09:00-16:00

Popis:                           Vymodlená

                                       Sobota: Zaměřen polygon Vymodlené (je v sekci dokumentace). Vytěženo 27 koleček. provedeno zahloubení chodby mezi 11 až 15 metrem. Na 10-tém metru jsou na dně výčnělky balvanů. příště bude nutno očistit strop. Výška chodby je asi 1,3 m a šířka 0,9 m. Těžení dále probíhalo v přímé chodbě na čelbě. Odtěžen balvan, co bránil v postupt vpřed.Nad ním byly štěrky a nad nimi litá skála, která se uklání šikmo dolů.

                                        Neděle: Vytěženo 10 koleček. Proběhlo začištění stropu. Na čelbě se ukázal skalní břit. Ve štěrkových sedimentech u stropu byly nalezeny kosti různých druhů zvířat. Usuzujeme, že kosti propadly štěrbinou ve stropu. Hned jak to bylo možné jsme informovali pracovníky Moravského zemského muzea, kteří přijeli na místo a kosti si přebrali. Byl také domluven další postup, při nalezení možných dalších artefaktů.

 

Datum:                         08.09.2012

Účastníci:                    Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, Ing. Jiří Pola, Antonín Matal

Počasí:                         Polojasno 25°C

Doba trvání:               09:00-16:00

Popis:                           Vymodlená

                                        Vytěženo 26 koleček. Z toho 9 koleček, která zůstala od minula v pravé chodbičce. Dále jedno kolečko kamení z minula. 10 koleček padlo na začištění prostoru pod litou skálou. Rozhodli jsme se kopat podél lité skály v přímém směru. Podle proutků nás asi za 10 m čeká volná prostora. navštívil nás i RNDr. Slezák. Dle jeho teorie se vrstvy v jeskyni ukládaly takto. Spodní červená v teplém období v třetihorách. Pak se sedimenty začaly ukládat po menších vrstvách. Souvisí to s prapůvodním jezerem, které tu kdysi bylo. Za vrstvu sintrů a kamení může doba ledová, jejíž mrazivé podnebí rozlámalo výzdobu a skálu ve volných prostorách. Štěrky se sedimentem se ukládaly v interglaciálech. Permafrost vyplňoval dutiny vcelku hluboko do podzemí. Po změření proutky je před námi v hloubce asi 6-ti m vodní tok, tekoucí po nepropustných jílech.

Uvidíme.

Srpen

Datum:                         25.08.2012

Účastníci:                    Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, Vladimír Kopecký, Libor Budík

Počasí:                        Polojasno 26°C

Doba trvání:               09:00-14:00

Popis:                           Vymodlená

                                       Provedeno začištění v pravé odbočce okolo litého stropu. vyvezeno 20 koleček materiálu. Litá skála mění k levé straně sklon na skoro vodorovný. Objevily se stropní korýtka, ale příčného směru. Směr dalšího postupu bude nejvýhodnější pod litou skálou. Měli bychom se držet co nejdále od trhliny na povrch, aby nedošlo k závalu.

 

Datum:                        18.-19.08.2012

Účastníci:                   Sobota: Ing.Jiří Pola, Ing. Jiří Kunc,Milan Hnízdo a Libor Budík;

                                      Neděle:  Milan Hnízdo  a Libor Budík

Počasí:                        Slunečno +29°C

Doba trvání:               09:00 - 16:00; 09:00 - 12:00

Popis:                          Vymodlená

                                       V sobotu úprava  chodby tak, že se kolečkem dostaneme na 9-tý m chodby. Vyvezeno 31 koleček materiálu. Dosažená délka jeskyně 15,3 m. V pravé chodbičce se podařilo odstranit slepené kameny a dostali jsme se na litou skálu. Problémem je, že končí v podélné puklině, která zřejmě vede na povrch.

                                        V neděli jsme těžili dále okolo lité skály a dosažená délka jeskyně je 15,7 m. Strop má sklon 45°. Zatím nejvyšší naměřená výška jeskyně je 3,3 m. vytěženo 7 koleček.

Datum:                        04.-05.08.2012

Účastníci:                    Sobota: Ing.Jiří Pola, Milan Hnízdo a Libor Budík; neděle:  Milan Hnízdo  a Libor Budík

Počasí:                        Slunečno +29°C

Doba trvání:               09:00 - 16:00; 09:00 - 15:00

Popis:                          Vymodlená

                                       V sobotu jsme se zkoušeli prokopat na litou skálu doprava nahoru. Narazili jsme však na vrstvu ostrohranných štěrků a sintrových úlomků poslepovanou sedimenty. Štěrk je čistý, bez sedimentu. Celé toto je velmi nestabilní a dokonce se vysypalo celé kolečko materiálu naráz. Toto místo jsme proto opustili. Proto jsme pokračovali v původní čelbě mírně vlevo. Narazili jsme na žebro liťáku. Celkem vytěženo 13 koleček.

                                     V neděli jsme těžili pod žebrem a po 0,5 m se za ním objevila pevná, litá stěna, která není spojená se dnem. Vytěženo 8 koleček.

Červenec

Datum:                        27.-28.07.2012

Účastníci:                    Pátek: Antonín Matal, Milan Hnízdo a Libor Budík; sobota: Antonín Matal, Milan Hnízdo, Jiří Kuchař a Libor Budík Počasí:                        Slunečno +32°C

Doba trvání:               09:00 - 16:00; 09:00 - 15:00

Popis:                          Vymodlená

                                      V pátek proběhlo proutkaření na povrchu. Hledali jsme kraj jeskyně - litou skálu. Bohužel tato metoda není zcela nejpřesnější. Odpoledne kopání šikmo z čelby směrem napravo. Vykopáno asi 1,4 m celkem tedy 20 koleček.

                                       V sobotu se pokračovalo v kopání v šikmé chodbě a dosáhli jsme délku 2,4 m. Na konci jsou vyskládané sintrové desky a nad nimi zase sedimenty. Byla změřena celková délka jeskyně se všemi odbočkami a tato je 19 m.

 

Datum:                        14.07.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Pola, Antonín Matal, Milan Hnízdo a Lehuta

Počasí:                        Polojasno, následně zataženo a déšť +20°C

Doba trvání:               09:00 - 16:00

Popis:                          Vymodlená

                                      Postoupeno na 14,6 m jeskyně. Od čelby ke kolečku to je již 7 m. Stále byla těžena hlína. Na litou skálu jsme nenarazili. V sedimentech byly nalezeny dva krápníky o průměru od 0,5 do 1 cm o délce 8 cm. Občas se objevil kámen o velikosti do 5 cm. Jeden větší (10x20 cm)  ležel mezi dvěma vrstvami sedimentů (spodní zbarvenou do červena a prostřední dohněda). Úplně horní vrstva je je oddělena milimetrovou černou vrstvou. Na 14-tém m jeskyně nalezeny kořeny. Proběhlo i měření za pomoci GPS, kde jsme zjišťovali výšku portálu jeskyně. Dostali jsme se k číslu 6 m.

 

Datum:                        05.07.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, Ing Jiří Švehla (ZO 6-28), Libor Láník (ZO 6-17)

Doba trvání:               18:00 - 22:00

Popis:                          Skleněné dómy V1

                                      Neúspěšný pokus o průlez a další práce ma rozšiřování úžiny ve stropě v Brandtatterově komínu. První polosifon je bez  vody . 

 

Datum:                        01. - 03.07.2012

Účastníci:                   Neděle: Ing. Jiří Kunc,  Antonín Matal, Milan Hnízdo, Pondělí: Milan Hnízdo + 2 z ZO 6-08,

                                    Úterý: Milan Hnízdo

Počasí:                       Jasno + 32°C

Doba trvání:              09:00 - 16:00; 09:30 - 13:45; 10:00 - 15:00

Popis:        jeskyně Vymodlená

neděle: Bylo kopáno v hlavním profilu a dostali jsme se na 12,9 m. Sedimenty jsou sprašové, uloženy v pravidelných vrstvách. Odpoledne návštěva Mlhova závrtu a domluva s Dagmaráky na další akci.

pondělí: Za pomoci Dagmaráků postoupeno na 13,8 m jeskyně. Na 13,5 m nalezen buď liťák nebo veliký blok, který zasahuje na dno chodby. při stropu se objevilo korýtko s vápencovými úlomky, které by nás mohlo nadále vést. Odpoledne Milan pomáhal na Mlhově závrtu s vysypáváním kbelíků s vytěženou hlínou.

úterý: Jelikož byl Milan na lokalitě sám, zaměřil se na vyskládání suché zdi při vstupu do jeskyně. Podařilo se mu to v délce asi 2 metrů, ale postup budeme muset ještě probrat, aby se zeď nezřítila a také je nutno upravit cestičku (vyštěrkovat), abychom se při deštích nebrodili v blátě.

Fotografie jsou jako obvykle na https://ukastanku.webnode.cz/fotogalerie/#! 

 

Červen

Datum:                        16. - 17.06.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, Ing.Jiří Pola, Antonín Matal, Milan Hnízdo, Jiří Kuchař

Počasí:                       Jasno + 28°C

Doba trvání:              09:00 - 16:00; 09:00 - 17:00

Popis:        jeskyně Vymodlená

V sobotu dvoučlenná skupina Hnízdo a Matal. Dostali jsme se pod skalní stěnu, co je na povrchu a prokopali jsme se na 12m jeskyně. Vytěženo 13 koleček. Je tam sprašová hlína různé barvy.Začaly se v ní objevovat malé kousky sintrových destiček a jeden 5cm vápencový kámen u stropu chodby. Stále tam není liťák.
Nedělní akce byla hektická.Účast Matal,Hnízdo,Kunc, Pola a Kuchař. Sníženo dno trativodu na hloubku -1,9m. Od -0,9m končí bloky, co tvoří jícen. Složení dna a boků trativodu je stejné. Štěrk velikosti 1cm-5cm. Bloky vápence většinou dlouhou špicí dolů, od 15cm-50cm. Jeden byl tak velký, že ho bylo nutné rozbít palicí na dva kusy. Dalším prvkem jsou sintrové kousky od 1cm - 40cm. Hlína tvoří jen výplň v tomhle chaotickém uspořádání. Kolečka se nepočítaly, vzniklá prostora má asi1,5m krychlového.

 

Datum:                        08. - 09.06.2012

Účastníci:                   Ing.Jiří Pola, Antonín Matal, Milan Hnízdo

Počasí:                       Zataženo, déšť + 20°C

Doba trvání:              15:00 - 17:00; 09 - 15:00

Popis:        jeskyně Vymodlená

V pátek bylo vytěženo 6 koleček.Čelba postoupila na 11,2m.V trativodu, který vede dolů se levá strana rozšiřuje. Pak už jakákoliv těžba byla  dolů nemožná. V sobotu ráno jsme usoudili, že tudy to vytěžit nepůjde. Po pátečním průzkumu jsem věděli o trativodu na levé straně. Vytěžili jsme podlahu mezi 10m-10,5m. Po chvíli jsme narazili na velké kameny. Pokusili jsme se z trativodu prokopat na protilehlou stranu. Když už jsme nemohli dál, dohodli  jsme se narazit pajsr palicí, aby jsme zjistili jak daleko jsme od sebe. Potom jsme zjišťovali, kde vyleze pajsr na druhé straně. Po několika úderech palicí v trativodu začala odpadávat stěna a spatřili jsme konec pajsru. Rozšíření otvoru pak šlo docela rychle. Celkem bylo v sobotu bylo vytěženo 11 koleček.

 

Datum:                        02.06.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, Ing.Jiří Pola, Antonín Matal, Milan Hnízdo

Počasí:                       Jasno + 20°C

Doba trvání:              09:00 - 17:00

Popis:        jeskyně Vymodlená

Kopání v plném profilu. Bylo vytěženo 30 koleček materiálu. Na 9-tém metru jeskyně byla vykopána zkušební sonda do hloubky asi 1 m, která sleduje trativod. Nade dnem se objevily  dvě chodbičky, z nichž  jedna vede východním směrem a druhá sleduje současný směr jeskyně. Bude však potřeba tuto sondu rozšířit, aby se nemuselo kopat hlavou dolů, jako doposud. Sonda začíná hlinitými sedimenty. které přes štěrk přechází do kamenů o velikosti až 30 cm. Bylo provedeno i měření teploty. Na dně sondy bylo naměřeno +8,5°C a na čelbě +9,5°C. Na čelbě byly odstraněny nebezpečné kameny ze stropu a celkově se délka jeskyně zvýšila na 11 m. Bylo upraveno dno jeskyně, takže chodba má výšku 1,3 m. Na čelbě je problémem absence jakékoliv skály, takže se není čeho chytit a asi se bude muset dřevit. I proto se otevírala výše zmiňovaná sonda, která nám určuje směr. Fotky jsou opět na Milanových stránkách, tentokráte i s popisky.   https://ukastanku.webnode.cz/fotogalerie/

 

 

Květen

Datum:                        29.05.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, Ing. Jan Švehla (ZO 6-28), Libor Láník (ZO 6-17)

Počasí:                       Jasno + 20°C

Doba trvání:              18:30 - 22:30

Popis:   Skleněné dómy V1

Výstup po laně do dómku v Brandsttaterově komínu. Práce na rozšiřování úžiny ve stropě. Navrtání kotvy pro zavěšení žebříčku. Provedena fotodokumentace.

 

Datum:                        26. - 27.05.2012

Účastníci:                   Milan Hnízdo, Ing.Jiří Pola, Zbyšek Macháček

Počasí:                        Jasno + 22°C

Doba trvání:               09:00 - 15:00 po oba dny

Popis:  V sobotu byl proveden průzkumný vrt přímým směrem, který dosáhl délky (od počátku jeskyně) 12,9 m. Ve vrtu byla samá hlína, jen občas malé kameny o velikosti do 1 cm. Potom zklamalo vrtací zařízení (šroubový spoj) a vrtali jsme tedy jen nakrátko do stropu na 9. m jeskyně. Po 0,36 m se vrták zarazil o pevnou překážku. To stejné se opakovalo i na 8. m jeskyně, kde se vrták zarazil po 0,4 m. Odpoledne se vytěžilo 8 koleček a dosažená délka byla 10,5 m. V neděli vytěženo 7 koleček. Skalní blok na levé straně, který přechází do stropu končí na 10,7 m jeskyně.Pravou stranu tvoří shluk kamenů o velikosti od 10 - 30 cm. Předpokládáme v těchto místech nějaký zával, který asi bude nutno pažit. Celková délka jeskyně je 10,7 m.  Fotografie jako obvykle na  https://ukastanku.webnode.cz/fotogalerie/#!

 

Datum:                        20.05.2012

Účastníci:                    Ing.JIří Kunc, Milan Hnízdo, Jiří Kuchař

Počasí:                        Jasno + 15°C

Doba trvání:               09:00 - 15:00

Popis: Těžení v přímém směru. Dostali jsme se na štěrk proložený zbytky sintrových desek a krápníky.Větší kameny zůstávají po pravé straně, chceme se jim vyhnout. Bylo upraveno dno jeskyně a kolečka se nyní dostanou na 7. metr. Vytěženo 15 koleček. Celková délka jeskyně je 10,2 m.

Fotogalerie opět na

 

Datum:                        19.05.2012

Účastníci:                    Ing. Jiří Pola, Antonín Matal, Michal Šenkýř, Jakub Šenkýř, Jiří Kuchař, Milan Hnízdo a Mirek z Haviřova

Počasí:                        Jasno + 10°C

Doba trvání:               10:00 - 19:00

Popis:   Těžba v plném profilu. Dopoledne vytěženo asi 35 koleček. Odpoledne jsme se dostali na zával s volnými místy mezi kameny. Celková délka jeskyně 9,6 m. V předvečer byla rozhrnuta deponie a to tak, aby výška uskladněného materiálu nepřesáhla 0,5 m nad okolním terénem.

V okolí základny Michalka byl vysekán porost.                     

 

 

Datum:                        12.05.2012

Účastníci:                    Milan Hnízdo, Ing.Jiří Pola

Počasí:                        Jasno + 18°C, posléze déšť

Doba trvání:               09:00 – 19:30

Popis: Těžba v plném profilu. Délka jeskyně prodloužena na 8,9 m. Celkem vytěženo 21 koleček, z toho 4 kolečka kamenů po patronkových orgiích.

 

Datum:                        13.05.2012

Účastníci:                    Milan Hnízdo, Ing.Jiří Kunc, Jiří Kuchař

Počasí:                        Jasno od 0°C do 15°C

Doba trvání:               09:00 – 12:00

Popis: Prodloužení jeskyně až na 9 m. Na pravé straně čelby se objevil štěrk slepený blátem. Dále byla rozšířena chodba tak, aby se dalo dojet s kolečkem co nejdále. Zatím se to podařilo na 6 m. Fotogalerie je na Milanových stránkách https://ukastanku.webnode.cz/fotogalerie/#!

 

Datum:                        05.05.2012

Účastníci:                    Antonín Matal, Ing.Jiří Kunc, Jiří Kuchař

Počasí:                        Jasno + 18°C

Doba trvání:               07:00 - 11:00

Popis:                           Pracovní akce na Vymodlené byla zaměřena na odstranění skalních bloků na dně jeskyně jejich rozpojováním pomocí mikropatronek firmy Sellier&Bellot. Celkem byly vytěženy tři kolečka kamení.

Duben

Datum:                         28. - 30.04.2012

Účastníci:                    Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Ing. Jiří  Pola,  JiříKuchař, Milan Hnízdo, 

                                      Vladimír Kopecký a Zbyšek Macháček.

Počasí:                        Sobota - Jasno, +25°C, Neděle - jasno,  +26°C Pondělí - jasno +26°C

Doba trvání:               Sobota 09:00 -18:00 Neděle 09:00 - 17:00 Pondělí 7:00-15:00
Popis:    Tentokráte jsme pořádně využili „prodloužený víkend“ a pořádně zabrali ve Vymodlené.Mohutné kopání probíhalo od soboty do pondělka včetně.  Na dně jeskyně se objevily mohutné bloky,jinak kopání v měkkých sedimentech. Výška se pohybuje průměrně mezi 1,7 - 0,9 m, šířka chodby je 1,5 - 0,7 m. Na pravé straně je litá skála, která končí na 6-ti m. Na dně se objevilo 5 bloků o výšce zhruba 0,9 m. Byly provedeny zkušební vrty geologickým vrtákem. Do stropu jsme navrtali sondu o délce 0,7 m, do dna před bloky 0,5 m. Částečný vrt šikmo vpravo 1,1 m nad bloky, který nám potvrdil existenci sprašového sedimentu.Je nutné vrt dokončit, než narazíme na pevnou překážku. Na povrchu se v těchto místech stýkají dvě tektonické poruchy pod úhlem asi 20°, na kterých vznikly dvě jeskyně. Na soutoku jeskyní se rozpadla přepážka a vznikla velká prostora.Bloky co leží na dně jsou toho důkazem. Jsou opracované vodou a zatím neznámé velikosti. Výšku odhadujeme na 1,8m,  když se odečte dno,  které tvoří bloky na výšku 0,9 m. Po odtěžení bloků odhadujeme výšku prostory na 2,7  - 3 m. Celá prostora je zasedimetovaná vrstvami různé mocnosti. I když je to blízko  povrchu, sediment drží strop, který mohl být narušen povrchovým zvětráváním vápence. Otázka zní,  zda vytěžením této prostory by nedošlo k narušení statiky stropu této prostory. Zatím jsme zvolili nešetrnější postup. Těžit podél levého liťáku vpřed nad bloky. Chodba se zúžila na 0,7 m, výška je 0,9 m. Prostora, ve které kopeme chodbu začala na 6-tém m a na 8,2 m tam stále není pevná stěna. Pod skalní masív zbývá 3 – 4 m. Těžení probíhá do koleček, která pak jsou odvážena na skládku ve smrkovém lese. Celková dosažená délka je od portálu 8,2 m. Za víkend bylo vytěženo cca 2 m³. Fotografie a video jsou u kolegů na jejich webech.

https://ukastanku.webnode.cz/fotogalerie

https://mazby.rajce.idnes.cz/Tezba_jeskyne

 

 

Datum:                        21.04.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, Antonín Matal

Doba trvání:             10:00 - 13:00

Popis:                          Pokus s vrtákem na sedimenty. Navrtali jsme celkem 4,5m v přímém směru. Nejdřív se vrtala měkká mokrá spraš, později přešla v poměrně tuhý jíl. Dál se vrtat nedalo, protože vrták skřípal o nějakou skálu, nebo větší kámen, kamínky se objevili ve vrtáku až posledních 10 cm vývrtu, jinak po celých 4,5m se vrtalo bez kamínků. Takže víme, že dalších 4,5m budeme kopat v hlíně. V podstatě se dá říct, že konec vrtu se nachází pod patou skalky.

 

Datum:                       14.04.2012

Účastníci:                   Ing. Jiří Kunc, 5 členů ZO 6-21 Myotis

Doba trvání:              18:00 - 22:00

Popis:                          Exkurzní a testovací akce. Exkurzní průstup celým horizontem SD. Byly zjištěny tyto stavy vody v polosifonech: 1. polosifon - suchý, 2. polosifon - hladina cca 20 cm pod normálem. Vzhledem k tomu, že v zimě byl 2. polosifon suchý, se dá tvrdit, že se dočepoval během jarního tání. Polosifon v sondě Pod rumpálem - hladina dosahuje asi 10 cm od stropu. I tento polosifon byl přes zimu suchý a také se dočepoval během jarního tání.

                                      Během akce byl proveden test ručního vrtáku na sedimenty. Vrtalo se ve výlezu z 2. polosifonu směrem k Divočině. Toto místo bylo zvoleno z důvodu možného odvodnění 2. polosifonu do spodních propustných vrstev. Hydrologická situace je následující: ve vzdálenosti cca 50 m od tohoto místa se nachází šachta v Divočině s hladinou vody cca o 7m níže, než je hladina vody v 2. polosifonu. Byl navrtán vrt hloubky 3 m s přibližně následujícím profilem. Do hloubky 0,1 m bahno, od hloubky 0,1 m do 1,0 m štěrkopísek s oblázky do průměru 0,5 cm. Od hloubky 1,0 m do hloubky 2,0 m poměrně suchý písek, od 2,0 do 2,5 m jíl rezavé, později šedé barvy. Od hloubky 2,5 m do 3,0 m silně zvodnělá vrstva písku. Po odvrtání byla do vrtu vpuštěna voda z polosifonu, která se po dobu pozorování ztrácela do vrtu v množství cca 1l/min. Předpokládáme, že tímto vrtem, se nám podaří vypustit druhý polosifon.

 

Datum:                        12.04.2012

Účastníci:                    Ing. Jiří Kunc, Ing. Jan Švehla (6-28), Libor Láník (6-17)

Doba trvání:               18:00 - 22:00

Popis:                           Rekognoskační a úklidové akce v Brandsttäterově komíně. Výstup po laně do dómku. Úklid materiálu, který zde zanechali naši předchůdci. Rekognoskace a zhodnocení celkové situace v nejvyšším místě. Známá část Brandsttäterova komínu se jeví jako vertikální spojnice mezi horizontem SD a vyšší etáží, která se patrně nachází v úrovni dómku a výše, tedy cca 40 m nad horizontem SD. Dómek je totiž založen na tektonické poruše shodného směru jako horizont SD, nicméně oba směry v úrovni dómku jsou ucpány sedimenty, postup je tedy nejsnadněji možný úžinou ve stropě.

 

Datum:                          06. - 08.04.2012

Účastníci:                     Michal Šenkýř, Jakub Šenkýř, Jaroslav Ryška, Majka Czaniková, Mirek Micenko,  Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc,

                                        Ing. Jiří  Pola,  Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, Richard Weinreich a hosté na návštěvě

Počasí:                          Sobota - Jasno +8°C, Neděle - aprílové počasí, sníh, sluníčko  -7°C - +5°C

Doba trvání:                 Sobota 09:00 – 17:00 neděle 09:00 - 13:00

Vytěženo materiálu:   1,6 m³

Popis:    Mohutné kopání v plném profilu v jeskyni Vymodlená. Pomocí patronek odstraněn zavazející kámen, jinak kopání v měkkých sedimentech. Výška se pohybuje průměrně okolo 1,7 m, šířka chodby je 0,8 m. Těžení probíhá do koleček, která pak jsou odvážena na skládku ve smrkovém lese. Celková dosažená délka je od portálu 5,9 m.

Popis:    Na základně byl namontován uzávěr krbu v předsíni a to do sádrokartonového "obalu". Dále byla namontována zásuvka 220 V do předsíně, proběhla kontrola jímky na vodu. Dále byly namontovány nové garnýže a proveden celkový úklid základny.

 

Datum:                          01.04.2012

Účastníci:                     Milan Hnízdo + 1

Počasí:                          Zataženo +5°C

Doba trvání:                 09:00 – 13:00

Vytěženo materiálu:   0,2 m³

Popis:    Proběhlo začištění čelby. Horní část za záclonou se mírně rozšiřuje a je vyplněna žlutou hlínou. U stropu drobné kameny. Následně byl začištěn spodek pod sintrovou přepážkou. Levá část je tvořena sypkým materiálem, který půjde velmi lehce těžit. Obsahuje úlomky sintrových desek. Plánem je ještě trošku se zahloubit a udělat více místa, aby bylo možné projet kolečkem. Hlína je polosuchá a krásně se těží. Na příští akci bude nutné odstranit sintrovou přepážku.

Březen

Datum:                          24.03.2012

Účastníci:                      Antonín Matal, Milan Hnízdo, Macháček

Počasí:                          Jasno +10°C

Doba trvání:                 09:00 – 13:00

Vytěženo materiálu:   1 m³

Popis:    Proběhla spíše čistící akce. Mírně rozšířen byl vstupní koridor a postup byl asi o 1 m. Celkově bylo vytěženo asi 1 m³ sypké hlíny. Celková délka od portálu je 4,1 m.

 

Datum:                          17.03.2012

Účastníci:                      Antonín Matal, Milan Hnízdo, Ing. Jiří Kunc, Jiří Kuchař

Počasí:                          Jasno +10°C

Doba trvání:                 09:00 – 17:00

Vytěženo materiálu:   1 m³

Popis:   Prolongace kopáním zásypu a sedimentů a rozpojováním skalních bloků, pomocí patronek. Délka jeskyně ke konci akce 3,70m. V této hloubce jsou již obě stěny tvořeny kompaktní skálou a i strop je kompaktní. Jeskyně se ke konci mírně zužuje. Čelba je tvořena hlínou ve které nacházíme torza krápníků a sintrových desek, největší z nich mají velikost několika kubických decimetrů.

 

 

Datum:                           03.03.2012

Účastníci:                      Antonín Matal, Milan Hnízdo, Ing.Jiří Póla, Michal Šenkýř, Ing.Jiří Kunc, Jiří Kuchař, Antonín Matal

Počasí:                          Jasno 0°C

Doba trvání:                 09:00 – 16:00

Vytěženo materiálu:   1 m³

Popis:  Tentokráte akce začala s plnou vervou a začal se těžit odsypaný materiál z horní části. Po vybrání hlíny a drobných úlomků kamenů jsme narazili na veliké kameny o rozměrech zhruba 1,0x0,5x0,5 m. Tyto musely být rozrušeny pomocí pyropatron a postupně vytěženy. Nepomohlo ani navrtání kotvy a použití lanového zvedáku. Aspoň jsme si ověřili funkčnost budoucí lanové dráhy.

             Byly též zaměřeny přesné rozměry výkopu. Venkovní část výkopu má délku 3,58m o šířce od 0,70 do 1,00m. Hloubka od 0,0 do 1,65m. Vnitřní vytěžená část má rozměry 2,69m na délku, šířka se pohybuje od 0,8 do 0,6m a výška od 1,0 do 1,70m. Celkem tedy bylo odtěženo a přemístěno 2,43 m³ z venkovního a 2,32 m³ z vnitřního prostoru. Dohromady to je 4,75 m³ zeminy a kamenů. Hlína a drobné kamenivo se ukládá na skládku ve smrkovém lese, větší kameny blízko průkopu na budoucí vyskládání a vchod.

             Dále Toník Matal vymyslel název pro tuto jeskyni (má na to morální právo) a to jeskyně Vymodlená.

 

Únor

Sobota 11.2. Skleněné dómy V1
Účastníci: Jirka Kunc z ZO 6-20, Honza Švehla z ZO 6-28
Doba trvání: 17:00 - 21:00
Venkovní teplota: cca -10°C
Činnost: Průzkum v Brandstäterově komínu. Pokus o průlez úžinou ve stropě dómku v horních partiích komínu. Absolon zde popisuje „okno s ozvěnou“, ozvěna se zde skutečně projevuje, což se potvrdilo během akce při nasoukání se co nejvýše do úžiny. Ani silný mráz nevytvořil v úžinách komínu nějak velký průvan, např. podobný tomu ve Spirálovém komínu, nicméně jisté proudění vzduchu zde podle subjektivního pozorování je. První polosifon je stále bez vody.

 

Datum:                          04.02.2012

Účastníci:                     Antonín Matal, Milan Hnízdo, Jiří Póla, Michal Šenkýř, Marie Šenkýřová

Počasí:                         Jasno -15°C

Doba trvání:                10:30 – 11:30

Vytěženo materiálu:   0

 

Popis:  Vyčištění počvy (nahrnuto asi 5 kyblíků). Provedena fotodokumentace a z důvodu silného mrazu práce dočasně zastaveny.

Při dalších pracích je nutno se tlačit směrem vpravo, pod litou skálu a vyhnout se místu s kameny a hlínou, která hrozí po rozmrznutí spadnutím.

 

Leden

Datum:                          06.01.2012

Účastníci:                     Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Michal Šenkýř, Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, RNDr. Ladislav Slezák

Počasí:                          Zataženo, sychravo 0°C

Doba trvání:                 09:00 – 16:00

Vytěženo materiálu:   1 m³

 

Popis:  Tato akce už měla příchuť klasického otevírání nového vchodu. Nejprve jsme odstranili materiál a kamennou zídku před vchodem, až vznikl jakýsi koridor, který se budeme snažit postupně zahlubovat tak, aby přístup do jeskyně byl co nejvýhodnější. V nižších polohách sedimentu se začaly objevovat zbytky sintru. Asi pozůstatek po nějakém starším portálu, který se už dávno rozpadl. Veškerý materiál byl odvezen do nedalekého smrkového lesa, tak je určeno ve vyjímce.

Podařilo se nám doslova prokousat se změtí kořenů za kraj portálu. Zde už je jasně patrna činnost vody. Další postup uzavírají volně ložené kameny, které po vytažení skládáme vedle jeskyně a do budoucna se snimi počítá při stavění uzávěry.

Celkové rozměry výkopu jsou 2,5x1,0x0,8 m.

 

 

Datum:                          21.01.2012

Účastníci:                     Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Jiří Kuchař, Milan Hnízdo, Jiří Póla

Počasí:                          Pod mrakem, sychravo 0°C

Doba trvání:                 09:00 – 16:00

Vytěženo materiálu:   2,5 m³

Popis:    Bylo pokračováno v prohlubování průkopu před vchodem o další cca 0,5m, na hloubku cca 1,8m u jeskyně s profilem pro průjezd se stavebním kolečkem. Do výkopu zasahoval vrchol skalního hřebene s výchozem cca 2m před portálem jeskyně, který poněkud zpomalil výkopové práce, ale vzhledem tomu, že byl tvořen poměrně zvětralým vápencem se ho podařilo odstranit běžným náředím. Veškerý materiál byl odvezen do nedalekého smrkového lesa, tak je určeno ve vyjímce, kromě kamenů ponechaných v blízkosti pro budoucí použití na stavbu podezdívky.

Po prohloubení výkopu bylo přistoupeno k postupu dovnitř jeskyně. Podařilo se odstranit spodek závalu z komínku nacházejícího se hned za vchodem do jeskyně a následně odspodu čistit výplň komínku tvořenou sypkou hlínou a kamením. Komínek vybíhá do levé části stropu, pravá část je uzavřena velikým balvanem, který bude možno odstanit až po vyklizení závalu v levé části. Vpravo nad zmíněným balvanem je vidět pevný strop jeskyně s čistým sintrovým povlakem.

 

Prosinec 2011

Datum:                           28.12.2011

Účastníci:                       Antonín Matal, Ing. Jiří Kunc, Michal Šenkýř

Počasí:                           Zataženo, sychravo 5°C

Doba trvání:                  10:00 – 15:00

Vytěženo materiálu:    0,25 m³

Popis:   První akce byla spíše zaměřena na pořádné se seznámení s lokalitou a provedení  průzkumné šachtice, která by nám osvětlila situaci. Odtěžen byl pouze úzký prostor (1,0x0,5x0,5 m) před přepokládaným vchodem. Horní vrstva zeminy je klasická lesní tmavá půda o mocnosti asi 20 cm. Pod ní se objevuje mazlavá světle hnědá hlína, která je plná kamenů (vrcholek suťového kužele). Při kopání dělaly největší problémy kořenové systémy stromů, které jsme jemně museli odstranit. V hlíně bylo plno žížal. Žádné industrie ani jiné pozůstatky po nějaké předchozí činnosti nebyly nalezeny.

                Materiál byl ukládán dočasně těsně před vchod na zídku z kamenů tak, aby nedocházelo k padání vytěženého materiálu do lesa mladých buků. Materiál bude postupně převezen na skládku do smrkového lesa asi 20m daleko, kterou jsme k tomuto účelu dostali přidělenu. 

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.