2011

 

Prosinec

Sobota 3.12. Skleněné dómy V1
Účastníci: Jirka z ZO 6-20, Honza z ZO 6-28, Jana z SJMK, Mike + 4
Doba trvání: 16:00 - 20:00
Činnost: Kopání v sondě vedoucí za Chodbu objevitelů. Vytěženo cca 60 kyblíků, strop ubíhá stále pod stejným sklonem cca 45°. Rozšíření průlezu V pískách. Vytěženo tolik, aby se dalo pohodlně prolézat. Dále byla provedena rekognoskace sondy pod rumpálem, po letech se díky extrémně nízkému vodnímu stavu podařilo proplazit až na konec sondy. Koncová vzestupná část v délce cca 10m je vykopána v mazlavém bahně na rozdíl od celého zbytku sondy, který je vykopaný v písečném sedimentu, mohlo by se jednat o vzestupné rameno zasedimentovaného sifonu. Extrémní srážkový deficit se projevil i v polosifonech: I. polosifon – bez vody, II. polosifon pouze cca 5 cm vody.


Říjen


Sobota 29.10. Skleněné dómy V1
Účastníci: Jirka Kunc, Honza Švehla (ZO 6-28)
Začátek v 17:30, konec v 22:00
Dokončení přestrojení Brandstäterova komína. Celým komínem až do dómku nad úžinou byla protaženo nové lano tak, aby nedřelo o stěny. Ve všech kotevních bodech byly osazeny nové mailony, byly osazeny celkem dva nové kotevní body na přepínkách a jeden deviátor. Byly použity kotvy průměru 12mm. Dále byla provedena příprava pro další postup, do úžiny ve stropě dómku byl zavěšen lankový žebřík, též na vrtanou kotvu 12mm.


27.10. - 30.10. akce Michalka
Účastníci: Šenkýř, Šenkýř ml., Šenkýřová, Ryška + 1 z Havířova, Ing.Kunc, Štos, Hnízdovi
Činnost: Posekání a vyhrabání trávy, úklid střechy, okapů a prostoru za základnou, odvoz nepořádku z jeskyně, revize komínu, zapojení ventilátoru v koupelně, úprava dřezu a umývacího stolku, pokládka podlahy v předsíni, ořez větví ze stromu okolo závěsného kabelu, úklid v jeskyni, kontrola jímky na vodu (v pořádku), úklid dřeva do jeskyně.
 

Září


23. – 25.09. práce na budově
Účastníci: Šenkýř, Šenkýřová, Ryška + 2 pomocníci z Havířova
Činnost: Obložení stěny za kuchyňskou linkou, oprava (výměna) vypinače bojleru, pokládání dlažby v předsíni (nedokončeno), chemické vyčištění krbu, celkový úklid


24.09. vyčištění jímky na vodu
Účastníci: Ing.Kunc, Ing.Pola, MUDr. Kala, Kala ml., Šenkýř, Kuchař + 3 členové ZO 6-08
Činnost: Vypuštění a vyčerpání jímek na vodu, jejich kompletní očista tlakovou vodou, oprava přepadové a vypouštěcí trubky (vyčištění mosazného uzávěru na trubce a ve dně hlavní jímky), vyčištění pomocné jímky s hlavním ventilem. Dále bylo provedeno očištění vstupní pramenné trubky a trubky na přívod vody k objektům. Vyčištění přepadového kanálu včetně zprovoznění zpětné klapky. Očištění okolí vstupu do jímky. Celkem bylo vytaženo asi 15 kyblíků nečistot (starý sací koš, kameny, ampulky s chemikáliemi a hlavně jemného blátíčka). Dále byla demontována skleněná nádoba na chemikálie včetně zkorodovaného držáku. Natékání vody probíhalo postupně a to:
- sobota 24.09. 12:00 – 15:30 – odkalovací jímka 1,8 m3 naplněna a nastalo plnění hlavní jímky
- sobota 24.09. 15:30 – Neděle 09:00 – hlavní jímka 4,5 m3 naplněna asi z poloviny
 

24.9. Skleněné dómy V1
Účastníci: Póla, Kuchař, Ing.Kunc + dva příznivci ZO 6-20
Doba trvání: 17:00 - 20:00
Činnost: Kopání v sondě vedoucí za Chodbu objevitelů. Vytěženo cca 50 kyblíků, strop ubíhá stále pod stejným sklonem cca 45°, těsně při stropu se nachází velice měkké jíly, jinak směsice různě uložených vrstev kyprého hlinitopísčitého sedimentu, které se střídají se štěrkopískovým náplavem. Dále byla provedena rekognoskace sondy pod rumpálem, koncové koleno v sondě je stále neprůlezné kvůli zatopení vodou. V ostatních částech horizontu je poměrně sucho: První polosifon téměř bez vody, kanál v příčné spojce téměř bez vody, druhý polosifon výrazně snížená hladina.

 

Srpen

26.8. Skleněné dómy V1
Účastníci: Šenkýř, Kuchař, Ing.Kunc
Doba trvání: 17:30 - 20:00
Činnost: Rekognoskace horizontu. Průzkum míst povolených vyjímkou ke kopání. Tzn.:
1.Písky - pokračování jižní. Puklina vyplněna kameny, které jsou slepeny sedimenty.
2.Písky - nejnižší bod - tlakové kanály vyplněny sedimenty - směr zpět za Jančálkovu sondu.
3.Chodba objevitelů - sbor kamenů se sedimenty
4.Katedrála - tlakový kanál Tatra - vyplněn jemným písčitým sedimentem zbarveným do běla
5.Katedrála - Sonda za Chodbu objevitelů - klasické zhutnělé jíly.
Na všech místech možno provádět výkopy za přítomnosti minima pracovníků. Před vstupem proběhla debata o jeskyni č. 441 na Chobotu a dalších zajímavých místech.
Použita loď Kateřina, loďař Šenkýř

 

Červenec


Sobota 30.7. Skleněné dómy – V1
Účastníci: Jirka Kunc, hosté - 4 členové ZO 6-21 Myotis
Začátek v 18:30, konec v 22:30
Revize celého horizontu SD. Bylo zjištěno, že celým horizontem je bez problémů možné prostoupit, s vyjímkou koncové partie kopané chodby Pod rumpálem, kde je v jednom koleně voda téměř ke stropu.
Ostatní poznatky:
Polosifon 1. – snížená hladina
Polosifon 2. – standardní hladina vody
V Divočině stopy po aktivaci estavely jako vývěru v posledních letech – rozplavený sediment.
V katedrále také splavený sediment do počátečních partií chodby Pod rumpálem, v sedimentu na dně Katedrály vymletá strouha. Vody padaly patrně ze známých částí horních pater.


Pátek 15.7. Skleněné dómy
Účastníci: Jirka Kunc, Honza
Začátek v 18:30, konec v 22:30
Prolongace štěrbiny v sondě Tobogánu směrem cca. JV, odstřel skalního výčnělku patronkami.
Postup směrem vpřed beznadějně uzavřen. Na příští akci zkusíme sondu dále zahloubit, ale šance jsou, zdá se, mizivé. Pokud pokračuje chodba přímo dolů, pak bude pravděpodobně do značné hloubky zaplněna sedimenty. Jak si všiml Jirka, sklon sintrových vložek tomu nasvědčuje.

 

Červen

Sobota 26.6. Skleněné dómy V1
Účastníci: Šenkýř, Kunc, Pola
Čas: 17:00 – 19:00
Počasí: Jasno 22 C
Rumová síňka, Olovrant – vytažení starých hadic, kabelů, kyblíků, palet přes Masarykův dóm a plavbu do přistaveného vozíku a odvoz tohoto materiálu k ekologické likvidaci do sběrného dvora.Použita loď Kojál


 

Květen

Středa 11.5. Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Matúš Klinčúch
Začátek: 19:30 Konec: 22:00 Počasí: cca 21 °C, jasno
V rámci akce bylo provedeno zmapování sondy Za traverzem. Pomocí geol. kompasu a měřického pásma byly zaměřeny hlavní prvky sondy. Jako body posloužily výrazné morfologické tvary díla. Délka polygonu je 32 m, maximální denivelace 11 m, objem vytěžených hmot po nakypření cca 24 m3 = 1200 kýblů = 40 tun. Po zpracování měřických dat byla vyhotovena  mapa.
Pátek 22.04. – neděle 24.04. Základna Michalka
Účastníci: Šenkýř, Šenkýřová, Šenkýř ml., Ryška, Micenko, Kuchař, Czanik, Czaniková
Činnost: Úprava elektroinstalace v koupelně, dokončení omítek a výmalby v koupelně, vydláždění a vyspárování záchodu a jeho následná montáž. Vyčištění střechy, okapů a prostoru za základnou od listí a humusu, oprava (přivaření) pantu na spodní bráně, nahození a vyfilcování předsíně, umývání oken a parapetů, sušení matrací a desinfekce prostoru pod postelemi, výměna záclon a celkový úklid obytných prostor.

 

Duben


Sobota 23.04. Skleněné dómy V1
17:00 – 20:00
Účastníci: Šenkýř, Kuchař, Kunc, Láník (ZO 6-17)
Počasí: Polojasno +15°C
Činnost:
1. Brandsttäterův komín – Průstup komínem, zavěšení nového lana, průzkum odboček s nadějí možného postupu. Nutno vytvořit nové kotevní body.
2. Rumová síňka, Olovrant – vytažení starých hadic, kabelů, kyblíků, palet na meziskládku před Olovrantem. Výměna zámku na vstupu. Klíče jsou u vedoucího PJ, Kunce a na Michalce. Další nepořádek zanechán u vstupní zábrany a vše je připraveno na další akci. Nutno sebou vzít kopáček a vykopat z bahna paletu před Rumovou síňkou. V Rumové síňce vzadu plno vody (předpokládám skap a průsak písky od Punkvy. Použita loď Komárno.


Sobota 16.04. Základna Michalka
Účastníci: Štos st. +4°C
Činnost: Úklid okolí Michalky v rámci Dne Země. Posbíráno 5 pytlů odpadků

 

Březen


25.3. – 27.3.
Účastníci: Šenkýř, Šenkýřová, Šenkýř ml., Ryška, Czanik, Micenko, Vlčková, Otáhal
Počasí: Přechod fronty, od jasna do zamračena 2 - 15°C
Činnost: Vybourání a následná betonáž podlahy záchodu, montáž elektroinstalace v koupelně, výměna bojleru, vybroušení a vymalování koupelny, zapravení okna v předsíni, úklid a likvidace nepořádku v jeskyni, příprava briket z hoblin do krbu, vyčištění krbu pomocí speciálního přípravku, celkový úklid


26.3. Povrchová exkurze po Chobotu
Účastníci: Šenkýř, Šenkýř ml., Vlčková, Otáhal
Počasí: Zamračeno + 5°C
Činnost: Kontrola uzávěry vchodu V2 a zaměření uzamykacího otvoru pro lepší zabezpečení. Kontrola stavu uzávěry Korálového závrtu. Průstup strání naproti Nejezchlebova lomku.


25.3. Skleněné dómy Spodní patro
Účastníci: Kunc + 5 ZO 6-17
Počasí: Polojasno + 10°C
Činnost: Kontrola pracoviště a shromažďování nepořádku na deponie, pro pozdější vytažení. Zjištěna nefunkčnost zámku, na příští akci nutno vyměnit za připravený soudeček s větším řetězem. V celém Spodním patru abnormálně vysoký stav vody. Chodba v Pískách zavalena a je nemožnost průstupu do Katedrály.


Úterý 22.3.
Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Martin Liška, Milan Prokop
Začátek: 17:30 Konec: 23:00 Počasí: cca +4°C, jasno
Akce je vyvolána a ozvláštněna zájmem pro nás nového účastníka. Je to Milan Prokop, který ve Skleňákách zažil velké chvíle objevování, na kterých měl podstatnou zásluhu. Po celou dobu akce z něho tedy taháme rozumy a souvislosti, které jsou jinak nezjistitelné. Cíl je jasný – za Traverz. Sonda od minule bez opadů, tedy uspokojivě stabilní. Nejdříve Milana provádíme po sondě. Rozhodně ho zaujala postupná změna sedimentů po profilu sondy. Koncová neopracovaná klastika hodnotí velmi nadějně – tzn. „brzy“ něco bude. Pak už nemilosrdně zahajujeme galeje. Celkem 50 kýblů vytěženo. Většinu objemu tvoří vápencové kameny a štěrk. Mezery jsou až na malé dutiny vyplněné velmi kyprou zeminou hnědé barvy. V komínku se radikálně zlepšilo ovzduší, dýchá se bez problémů. Navýšení cca od další metr.


Pátek 11.3. Skleněné dómy
Účastníci: Jirka Kunc, Honza
Začátek: 18:00 Konec: 21:40
Počasí: 10°C, jasno
Měření rozměrů chodeb pro zakreslení orientační mapky horní části SD (s využitím stávajícího polygonu) + kopání na dně Tobogánu. Zde jsme v hloubce cca. 1,5m pod úrovní sintrové desky.


8.3.2011 Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec
Začátek: 17:00 Konec: 23:29
Počasí: cca -4°C, jasno
Opět práce za Traverzem. Pokračujeme v minulé akci naražených hlinitých štěrcích s kameny. Postupně se sediment lépe a lépe rozpojuje, nechybí i velké balvany. Celkově navýšení o další cca 1,5 m. Vytaháno celkem 48 kýblů sedimentu. Ke konci už bylo víc kamenů jak hlíny. Místy stále nalézáme kusy výzdoby. Mezi kameny lze nalézt i větší opracované valouny vápenců. Došlo i k podstatnému vylepšení výsypky. Je možné, že se teď do sondy na delší dobu nepodíváme.


1.3.2011 Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec
Začátek: 17:30 Konec: 23:59
Počasí: cca 0 °C, jasno
Totální nasazení za Traverzem. Celá akce vynesla 50 kýblů sedimentů s kameny a navýšení komínku minimálně o další metr. Celková výška tak v současnosti dosahuje určitě 6 metrů. Zprvu jsme pokračovali ve slepených kamenech, ale po chvíli jsme narazili na větší kusy. Největší měl určitě přes 15 kg. Při jeho shazování to odnesly hrábě ve spodní chodbičce. Mezery mezi kameny byly vyplněny hnědou jílovitou hlínou. Po vrstvě větších kamenů jsme se dostali do hlinitých štěrků. V nich pozorujeme velmi hojný výskyt ostrohranných neopracovaných klastů tmavě šedého vápence o velikosti do cca 50 mm. Mezi nimi jsou však i kulaté říční oblázky křemene. V sedimentu jsme po celou dobu nacházely kusy sintrové výzdoby, především až 100 mm vysoká žebírka. Nalezen byl dokonce i jeden cca 200 mm dlouhý krápník. Dutiny žádné. Sediment se poslední metr zdá být mírně zavlhlejší a lépe se rozpojuje. Barva je věšinou rezavá nebo béžová. Celkově supr leč namáhavá akce. Pomoc vítána!

 

Únor


19.2.2011 Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Martin Liška
Začátek: 8:00 Konec: 13:15
Počasí: cca 0°C, oblačno
V plánu jsme měli pokud možno co nejkompletnější revizi celého slanění až do Katedrály společně s prohlídkou většiny prostor mezi ní a V2. Okolo vertikál nad Katedrálou jsme prohlédly všechny, dnes už pravděpodobně neaktivní, sondy a vystrojené směry. Muselo se tam v minulosti udělat hodně práce. Při návratu ještě chvilku kopeme v sondě za Traverzem, ale to skoro nestojí za zmínku. Trochu filosofujeme nad možností, že směr do kterého za Traverzem kopeme může být vysypaný až po Dóm nedočkavců. Shodujeme se na tom, že kdyžtak vznikne užitečná zkratka.


Sobota 19.2. Exkurze do Spirálového komínu
Účastníci: Jiří Kunc, Jirka Kuchař, Libor Láník, Marek Audy, Jindra Dvořáček, Honza
Začátek v 16:00, konec v 20:00
Cílem akce bylo postoupit do volného prostoru, do kterého jsme nahlédli při minulé akci. Marek Audy přislíbil zaměření výšek a zorientování stávající mapy, kterou jsme nedokázali dosud smysluplně interpretovat. U žebříků jsme se rozdělili: my z 6-20 jsme vyrazili do komínu a kluci z TOPASu jeli na horní přístav a dál do Erichovy jeskyně, kterou chtěl Marek také výškově zaměřit. Při uvolňování pukliny v koncové síňce Spirálového komínu se podařilo navázat komunikaci (prohulákat) s družstvem v Erichově jeskyni. Nejvíc nás bylo slyšet na kótě 395 m n.m. ve zlomu vzestupné chodby doleva při pravé stěně zespodu ze závalu. To znamená, že ve stávající mapě je chyba a že koncové místo není vzdáleno cca 15 m od nejbližšího místa v Erichově jeskyni ve vodorovném směru, ale že se nachází přímo pod závalem s denivelací cca -9 m. S pomocí pákového navijáku a palice se postupným vytahováním, drcením a rovnáním kamenů v koncové puklině podařilo zajistit průlezný profil, ovšem pouze pro otrlé jeskyňáře, kteří tam vlezli jen co se vrátili z Erichovy jeskyně. Podařilo se jim proniknout do prostor s celkovou délkou asi 10m, které se nacházejí ve sboru závalu. Byla zakreslena orientační mapka objevených prostor.


Úterý 1.2. Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec, Janek Bednařík
Začátek: 15:15 Konec: 23:20 Počasí: cca -8°C, jasno
Opět rychle za Traverz. Celou akci kopeme v komínku. Postupujeme skrz jílem nebo hlínou slepené kameny. Velmi často jsou pokryté sintrovým povlakem. Mezi kameny jsou rozlámané kusy sintrových desek tloušťky až cca 5 cm. Kameny jsou kompletně opracované vodou. Sediment mezi kameny relativně dost hutný, bez dutin. Dýchá se vcelku obtížně. Po 60 kýblech je komínek navýšen o další cca 1 metr, ale neměřili jsme to. Poctivá a namáhavá akce.

 

Leden


Sobota 30.1. Exkurze do Spirálového komínu
Účastníci: Jiří Kunc, Libor Láník, Marek Audy, Jindra
Začátek v 16:00, konec v 18:00.
Cílem akce bylo získání kritického názoru od kolegů ze skupiny TOPAS na koncové místo Spirálového komínu. Intenzita průvanu byla značná, což se dalo očekávat vzhledem k mínusové teplotě venku. Po zhodnocení situace se podařilo nejprve Jindrovi a potom i mě nasoukat do koncové pukliny tak daleko, že jsme nahlédli do volnýho. Vzhledem k potenciálu místa – cca 100m k povrchu, cca 100m ke stěně Macochy a o něco dál ke žlebovým stráním by stálo za pokus dostat se dál.


25.1. Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec, Martin Liška, Matúš Klinčuch
Začátek: 18:10 Konec: 0:20 Počasí: cca -5°C, jasno
Akce opět zaměřená na sondu za Traverzem. Dnes jsme s sebou opět vzali průzkumný vrták. V novém komínku na konci sondy jsme se dokázali dovrtat cca 2,5 m do výšky, tam nás zastavily kameny. Ve zbytku času jsme kopali dál podél předvrtu a ke konci akce jsme dosáhli první vápencové kameny. Okolo nich byly v sedimentu zalité zbytky sintrových destiček a výzdoby. Celkem vytěženo 45 kýblů zeminy. Výška komínku cca 4 metry. Byly jsme se kouknou i v Tobogánu, kluci to tam rozhodně lehké nemají, držíme palce.


Pátek 14.1. Skleněné dómy
Účastníci: Jirka Kunc, Honza
Začátek: 17:50 Konec: 21:00
Počasí: 8°C, polojasno
Od kluků jsme si ze sondy půjčili kopáček a rýček a pak jsme pracovali v Tobogánu. Nářadí jsme nechali pod slaněním.


Čtvrtek 13.1. Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec, Martin Liška, Matúš Klinčuch
Začátek: 16:45 Konec: 23:45
Počasí: cca 7 °C, zataženo, obleva
Po prohlídce a vypůjčení nářadí v Tobogánu míříme za Traverz do sondy. Oproti očekávání prodloužení sondy z minulé akce bez opadů materiálu ze stěn a stropu, tedy uspokojivě stabilní. Cca 2 metry před koncem sondy (13 metrů od začátku) začneme kopat svislý komínek. To nám vystačí až do 22:30, kdy je vyneseno 80 kýblů a komínek má od dna chodbičky cca 2,5 metru výšky. Sediment poněkud ulehlejší, než-li horizont po kterém jsme sondu prodlužovali. Bez kamenů, místy malé oblázky. Skála napravo se nejdříve postavila do svisla a poté dokonce mírně položila, bez dutin. Přímo na skále je tenká vrstva hnědého jílu. Ideální postup vidíme v navýšení komínku ještě cca o 1,5 metru a pak by byly vhodné průzkumné předvrty. Při intenzívní práci se v komínku hůře dýchá.


Středa 5.1.2011 Skleněné dómy
Účastníci: Ondra Holý, Ota Krásný, Jakub Roupec, Martin Liška
Začátek: 16:30 Konec: 23:50
Počasí: cca -5°C, zataženo
Opět rychlý přesun za Traverz. Kromě vylepšení zídky výsypky veškeré úsilí upřeno horizontálním směrem na konci sondy. Během krátké doby jsme dosáhli konec předvrtu z minulé akce. Skutečně končil v dutině. Měla plochý tvar, podél stěny napravo směrem vzhůru. Sediment hodně kyprý, v podstatě samovolné opadávání, kterému stačilo pomáhat ocelovou tyčí. Tím se dutina rozšířila na průleznou. Pokračovali jsme mírně vzhůru a dopředu až na konec dutiny. Postup cca 3 metry skončil v mísovité dutině rozměrů cca 0,5x0,5x0,5 m. Tedy nic velkého, ale je to největší, co se nám za poslední čtyři akce povedlo nakopat. Poblíž dutiny v sedimentu často valouny drob, takže nešel udělat průzkumný předvrt. Celkem jsme vytahali 100 kýblů. Délka sondy je 8 metrů po zídku u svislého komínku a 7 metrů od zídky k mísovité dutině. Celkem tedy 15 metrů. Priority pro další činnost vidíme v kopání svislého komínku podél stěny vzhůru ze současného konce sondy, další prodlužování komplikuje vytahávání sedimentu.

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.