2004

Březen

Sobota 27.3.

Ráno úklid základny a po obědě byla povrchovka po zasněženém Chobotu (včetně revize vchodu Ventaroly). Akce SD spodním vchodem se pro vysoký stav vody nekonala. Večer se šlo posedět k Němcům a na Holštejn.

Duben

15.-17.4. Speleofórum

Proběhly výborně zpracované prezentace nejnovějších objevů v Krasu - Suchdolské Mystérium (objev roku), Nové objevy mezi Amatérskou jeskní a Macochou, Nový vchod do Sloupského koridoru Amatérské jeskyně, Jeskyně pravěkých symbolů (Nová Rasovna), Svážná studna (Lažánecký žleb), Větrná propast (Babická plošina) aj. Zkrátka se toho za minulý rok událo opravdu hodně.

Představily se také objevy v zahraničí, např. -908m na Kaninu (Slovinsko), Velebit (Chorvatsko), Yucatan a další. V galerii bylo možné shlédnout fotografie (samozřejmě s jeskyňářskou tématikou). Skupinu prezentoval Pavouk a Lenka (Kanin), Petr Chmela (snímek o Amatérské jeskyni).

Zkrátka spousta inspirace a podnětů. Snad se i my budeme moci na některém z příštích Speleofór pochlubit něčím novým...

 

 

Květen

Sobota 1.5.

Ráno se šlo na Balcarku, kde Správa jeskyní organizovala oslavu k výročí objevení jeskyně. Návštěvníci mohli shlédnout představení v jeskyni (účinkoval samotný poslanec Šamalík), Speleologická záchranná služba předvedla dokonale nacvičenou záchranu zraněného. Zájemci se mohli svést na lanovém traverzu.

Odpoledne se šlo spodním vchodem do Skleněných dómů, diskutovaly se objevy loňského roku a reálné možnosti dalšího postupu. Účastníci akce se jednomyslně shodli na nutnosti dokončení mapy SD (do podzimu), zmapování nových objevů a zaměření důležitých bodů radiomajákem (vůči povrchu i jeskyni Stovka).


Sobota 29.5.
Účastníci: Olda, Míša, Lenka, Robert, Jirka, Tom, Honza

Poslední květnový víkend byl věnován především tréninku SRT. Všichni účastníci se sešli v dopoledních hodinách „pod skalou u Hladomorny na Holštejně,“ kde pod velením Pavouka proběhl nácvik jednolanové techniky. Hospoda U Němců v Ostrově je z důvodu úpravy interiéru v souladu s normami EU uzavřena, k doplnění energie tak došlo v hostinci Pod hradem v Holštejně. Následoval hromadný přesun k Punkevním jeskyním, kde mužská část skupiny provedla drobnou úpravu na přístavišti Masarykova dómu. Po rozloučení s Tomem, Jirkou a hlavním kameramanem Robertem se zbývající čtveřice rozjela do oblíbené boskovické čajovny, aby zde odporně diskutovala nejen o jeskyních. Ač se akce nesetkala s ohlasem u širší členské základny, byla zhodnocena jako velmi úspěšná.

Zapsala: Lenka

 

Pozn.: Z přístaviště u Masarykova dómu bylo vytaženo čerpadlo. Hadice zůstávají a budou se likvidovat při některé příští akci.

Červen

Čtvrtek 3.6.
Účastníci: Olda, Míša, Lenka, Honza, 19:30 - 23:00

Akce horním vchodem Skleněných dómů. Po slanění dvou délek bylo za traverzem nalezeno perspektivní místo, na které se při dalších akcích zřejmě zaměříme (od stěny odsednutý zjevně vysypaný sediment, mírný průvan). Místo má jižní směr, přibližně na Korálový závrt a je v hloubce asi 35m pod plošinou. Další zajímavé místo je při východní stěně v severní části dómu (pod Jezerním dómem).

Na některé budoucí akci bude lepenými borháky v několika místech lépe zajištěno vystrojení jeskyně. Pro práci na vytipovaném místě je nutné vyměnit lano traverzu.

Sešli jsme se v Blansku na Zborovcích u Míši kolem 17:30. Autem jsme zajeli až ke spodní stanici lanovky, kde nás čekalo docela příjemné překvapení. Lanovka byla v provozu! Na Punkevkách byl ten den večerní koncert. Tedy cesta ke vchodu byla značně zkrácena. Někdo ze zúčastněných sice ještě dole navrhl, abysme akci zrušili a raději se šli kulturně povznést, ale všichni věděli, že to není myšleno vážně. S overaly na sobě a čajem v sobě (sponzorský dar z lanovky) jsme vyrazili. Před vchodem jsme navlékli sedáky, naštelovali matroš a hurá dolů! Jelikož někteří z nás šli tímto vchodem poprvé a Bůh ví proč se zrovna na přepínkách kochali krásami jeskyně, byl postup o něco pomalejší. Nedaleko traverzu v nejníže dosaženém místě si Míša všimla volně rostoucího trsu banánů. Zajímavé bylo, že banány nebyly obaleny sintrem nýbrž čokoládou! Budoucí návštěvníci již ale tento úkaz neuvidí. Po tomto nálezu abnormálně vzrostl morál členů expedice, zejména náčelníka, který se nečekaně rozhodl překonat traverz. Zdá se tedy, že nešlo o obyčejnou čokoládu, ale zřejmě o povlak jakýchsi hub, svými účinky podobných muchomůrce červené, užívané čarodějnicemi na sletech v raném středověku. Zdá se, že nás ve Skleněných dómech ještě čeká nejedno překvapení! V mysli odlehčeni jsme tedy překonali traverz a tak nalezli výše uvedené nadějné místo dalšího postupu. Co se asi za tou hromadou sedimentu skrývá? ... A další kochání se na přepínkách a po chvíli nás již přivítal čerstvý večerní vzduch. Lanovka už v době kolem 23:30 nejezdila, což nám ale nevadilo. Naši ještě ne zcela ukojenou touhu po dobrodružství uspokojila Ho-chi-minova stezka, jakási napřímená varianta stezky Salmovy.

Září

Sobota 18.9.
Účatníci: pan Štos, Míša, Honza a čtyři členové horské služby, 18:00 - 20:30

Akce spíše exkursního charakteru v rámci součinnostního cvičení SZS a HS. Šlo se spodním vchodem do Katedrály a zpět. Před sifonem do Divočiny u výkopu, který tu po sobě zanechal Mirek Pavela jsou tři umělohmotné stavební kbelíky, lopata a krumpáč. Železná trubka vynesena ven. V Olovrantu jsou stále ještě hadice po hydrotěžbě, které by bylo dobré vytáhnout na některé z příštích akcí.


Středa 22.9.
Účastníci: Míša, Petr Vodák (babická ZO), Honza, 19:00 - 22:30

Akce horním vchodem. Promazán šroub uzávěry (bylo by dobré poklop vchodu očistit a natřít). Dolů k traverzu (stále není vyměněno lano traverzu). Z dómu Nedočkavců přenesena za traverz lopatka, kopáček a kramle (jeden kopáček tam již byl). Zahájena těžba v sedimentu v zadní části dómku (odtěženo cca. 1,5m). Sediment má zajímavý profil; je tvořen různě silnými vrstvami rozdílného složení. Obsahuje značný podíl sintrem slepených částí do tvaru menších a větších "kamenů". V horní části je sediment pokryt cca. 3cm tlustou sintrovou polevou. Kopání jde zatím rychle a sediment stačí vyhrnovat za sebe, ale časem zde bude nutný alespoň jeden kýbl.

Říjen

Sobota 2.10.
Účastníci: Olda ml., Lenka, Honza

Ráno jsme se na PJ sešli jen tři. Akce spodním vchodem byla po domluvě zrušena. Odpoledne jsme šli k hornímu vchodu, Olda promazal pohyblivé části mechanismu, pak jsme očistili uzávěru od koroze a provedli první nátěr. Bohužel začalo pršet a proto jsme práci nedokončili.


Pondělí 4.10.
Účastníci: Olda ml., Honza

Dokončení nátěru uzávěry horního vchodu. V krasu je teď nádherně barevně. Krásný podzim!

 

 

Webzine o tom, že na nevšední výpravu za dobrodružstvím není třeba jezdit tisíce kilometrů, ale mnohdy stačí přejít přes humna.